archiwum.glosmilicza.pl

:: Gmina Milicz dostała dotacje
Wiadomość dodana przez: jsl (2016-08-11 13:38:01)

  Gmina Milicz uzyskała dofinansowanie na 5 inwestycji drogowych na terenach wiejskich w łącznej kwocie 5 mln 470 tys. zł. Gmina Krośnice, która starała się o dotację na 4 inwestycje drogowe, ma szansę tylko na dofinansowanie jednej z nich na kwotę ok. 780 tys. zł. Bez szans natomiast jest realizacja wniosku złożonego przez gminę Cieszków, która na inwestycje drogowe chciała pozyskać ok. 632 tys. zł.   Samorządy województwa dolnośląskiego składały na początku tego roku wnioski o dofinansowanie budowy lub modernizacji dróg lokalnych na terenach wiejskich w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Do podziału jest pula pieniędzy w wysokości 15.521.235 euro, co w przeliczeniu według aktualnego kursu daje kwotę rzędu 68 mln zł. 
W sumie dolnośląskie samorządy złożyły 183 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 142,5 mln zł. Nasze gminy złożyły 10 wniosków o dotację – 5 wniosków gmina Milicz na łączną kwotę 5 mln 470 tys. zł, 4 wnioski gmina Krośnice na łączną kwotę 1 mln 487 tys. zł oraz 1 wniosek gmina Cieszków na kwotę 631,2 tys. zł. 
W ubiegłym tygodniu Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił listę rankingową wszystkich złożonych wniosków i według kolejności na tej liście przyznawane będą dotacje aż do wyczerpania puli pieniędzy przeznaczonych na ten cel. Na razie szansę na dotację ma 77 najwyżej ocenionych wniosków, lecz lista ta z pewnością się wydłuży po uzyskaniu oszczędności przy rozstrzyganiu przetargów na realizację zakwalifikowanych do dotacji inwestycji. 
Wszystkie wnioski gminy Milicz zostały ocenione na tyle wysoko, że „zmieściły się” w podstawowej puli 68 mln zł, która jest przeznaczona na inwestycje drogowe na terenie Dolnego Śląska w ramach PROW. Inwestycje, na które gmina Milicz występowała o dotacje, to: budowa drogi we Wszewilkach, która ma połączyć drogę krajową na wysokości Stawca z drogą powiatową biegnącą przez Wszewilki na Sulmierzyce – dotacja w wys. 1 mln 660 tys. zł, budowa drogi w Pogórzynie – dotacja w wys. 1 mln 570 tys. zł, budowa drogi w Łąkach równoległej do drogi wojewódzkiej – dotacja w wys. 1 mln 33 tys. zł, budowa drogi w Niesułowicach – dotacja w wys. 714 tys. zł, budowa drogi w Duchowie – dotacja w wys. 519 tys. zł. Jak nas jednak poinformował burmistrz Piotr Lech, każdy samorząd może uzyskać maksymalnie 3 mln zł dotacji, dlatego gmina Milicz – mimo iż wszystkie jej wnioski zostały zakwalifikowane do realizacji – będzie musiała z którychś inwestycji zrezygnować, gdyż obecnie przyznana kwota dotacji wynosi prawie 5,5 mln zł. 
W przypadku gminy Krośnice, która złożyła 4 wnioski o dotację, żaden z wniosków nie znalazł się na podstawowej liście inwestycji, które na pewno uzyskają dofinansowanie. Jeden z wniosków otwiera jednak listę wniosków rezerwowych (jest na 79. pozycji listy rankingowej) i jeśli tylko pojawią się oszczędności poprzetargowe, wnioskowana inwestycja uzyska dotację. Chodzi tu o modernizację ul. Topolowej w Bukowicach, na którą gmina Krośnice złożyła wniosek o dotację w wys. 779.876 zł przy całkowitym koszcie inwestycji oszacowanej na 1 mln 272,5 tys. zł. Pozostałe 3 wnioski gminy nie mają szans na dofinansowanie, gdyż są na zbyt odległych miejscach na liście rankingowej. Wnioski te dotyczyły przebudowy drogi w Kuźnicy Czeszyckiej (wnioskowana dotacja – 200.222 zł), przebudowy drogi w Świebodowie (wnioskowana dotacja – 413.087 zł) oraz przebudowy drogi w Czarnogoździcach (wnioskowana dotacja – 94.150 zł). Wnioski te na liście rankingowej zajęły pozycje 108, 110 i 180. 
Bez szans na uzyskanie dofinansowania jest także wniosek gminy Cieszków, która starała się o dotację w wys. 631.656 zł na przebudowę dróg na terenie Cieszkowa. Wniosek gminy Cieszków jest dopiero na 120 pozycji listy rankingowej.
(gra)
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5111