archiwum.glosmilicza.pl

:: Gmina odwołuje się od konieczności zwrotu ponad 1,5 mln zł
Wiadomość dodana przez: jsl (2016-08-04 13:32:54)

Gmina Milicz złożyła 29 lipca zastrzeżenia do informacji pokontrolnej Urzędu Marszałkowskiego nakazującej zwrot części unijnej dotacji w wys. ponad 1,5 mln zł pozyskanej przez gminę na budowę krytej pływalni w Miliczu.

Zespół kontrolny Urzędu Marszałkowskiego, który badał dokumentację dotyczącą budowy krytego basenu w Miliczu pod kątem przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych, zakwestionował wydłużenie czasu trwania budowy obiektu. Zgodnie z warunkami przetargu basen miał być bowiem wybudowany do 30 września 2012 r., a tymczasem poprzedni burmistrz Paweł Wybierała wydłużył ten termin w trakcie trwania inwestycji aż o 426 dni (1 rok i 2 miesiące), podpisując z głównym wykonawcą inwestycji, wrocławską firmą Sport Halls, w sumie 12 aneksów do umowy, w tym 5 dotyczących wydłużenia terminu realizacji inwestycji, ustalających ostatecznie termin zakończenia budowy na 30 listopada 2013 r. Zespół kontrolny uznał przedłużenie terminu realizacji inwestycji za istotną zmianę warunków przetargu, która mogła mieć wpływ na wybór najkorzystniejszej oferty w procedurze przetargowej. Zgodnie z warunkami przetargu termin realizacji inwestycji mógł zostać wydłużony tylko w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych i to tylko o taką liczbę dni, w których niekorzystne warunki pogodowe występowały. W innym przypadku każdy dzień zwłoki pociągał za sobą karę finansową w wysokości 0,3 proc. wartości umowy, co przy kontrakcie z firmą Sport Halls, opiewającym na kwotę 12 mln 52 tys. zł, oznaczałoby konieczność zapłaty przez wykonawcę kary w wys. ponad 36 tys. zł za każdy dzień. 
Podczas badania dokumentacji zespół kontrolny Urzędu Marszałkowskiego uznał co prawda, że w czasie trwania budowy basenu wystąpiło 175 dni niekorzystnych warunków pogodowych, które uniemożliwiały realizację inwestycji, jednak nadal pozostało 251 dni zwłoki, które takiego uzasadnienia nie miały. Nałożył więc na gminę tzw. korektę finansową w wysokości 1 mln 544 tys. zł, którą gmina powinna zwrócić. Na budowę krytej pływalni w Miliczu gmina Milicz pozyskała w sumie prawie 7 mln zł unijnej dotacji. 
Były burmistrz 
nie chciał pomóc
Od decyzji o nałożeniu korekty finansowej unijnej dotacji gmina Milicz mogła odwołać się w terminie 14 dni, na co pierwotnie miała czas do końca czerwca. Burmistrz Piotr Lech wystąpił jednak do Urzędu Marszałkowskiego o przedłużenie tego terminu do 15 lipca, na co uzyskał zgodę. W międzyczasie wystąpił do byłego burmistrza Wybierały – który wydłużył firmie Sport Halls termin realizacji inwestycji – o złożenie wyjaśnień w tej sprawie, aby gmina mogła przedstawić Urzędowi Marszałkowskiemu wiarygodne argumenty przemawiające za koniecznością wydłużenia terminu zakończenia inwestycji. Były burmistrz nie złożył jednak żadnych wyjaśnień, napisał natomiast do burmistrza Lecha pismo informujące m.in., że wszelka dokumentacja związana z budową krytego basenu w Miliczu znajduje się w Urzędzie Miejskim. Burmistrz Lech nie kryje zdziwienia postawą byłego burmistrza. – Tylko były burmistrz, który osobiście podpisywał aneksy wydłużające czas trwania inwestycji, ma pełną wiedzę, dlaczego to robił. A dokumentacja, do której nas odsyła, była właśnie przedmiotem kontroli Urzędu Marszałkowskiego, i to na jej podstawie zespół kontrolny Urzędu Marszałkowskiego wydał decyzję o nałożeniu korekty finansowej na gminę, skutkującej koniecznością zwrotu ponad 1,5 mln zł unijnej dotacji – stwierdza burmistrz Lech. 
Burmistrz Lech ponownie wystąpił więc o kolejne przedłużenie terminu złożenia odwołania do Urzędu Marszałkowskiego i Urząd wyznaczył kolejny termin do końca lipca. 29 lipca gmina Milicz w końcu złożyła zastrzeżenia.
Winna budowa 
gazociągu
W swoim odwołaniu gmina podnosi argument, iż w czasie budowy krytego basenu w Miliczu doszło do uchylenia obowiązującego dla tego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Miało to istotny wpływ na budowę gazociągu, który miał zasilać basen; obiekt miał być bowiem ogrzewany gazem. Jak argumentuje gmina, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego procedura związana z budową gazociągu znacznie się wydłuża, gdyż proces uzyskania wszelkich zezwoleń oraz uzgodnień trwa zwykle około 15 miesięcy. W swoim odwołaniu gmina wskazuje przy tym, że aby ten proces przyspieszyć, budowy gazociągu – po uzgodnieniu z Polską Spółką Gazownictwa – podjął się wykonawca inwestycji, czyli firma Sport Halls, podczas gdy w normalnym trybie gazociąg budowałaby Polska Spółka Gazownictwa, co jeszcze wydłużyłoby czas trwania inwestycji. 
Na rozpatrzenie odwołania gminy Milicz Urząd Marszałkowski ma 14 dni, więc już w połowie sierpnia będzie wiadomo, czy gmina będzie musiała zwrócić ponad 1,5 mln zł unijnej dotacji. – Jeśli decyzja będzie dla gminy niekorzystna, nie wykluczam skierowania sprawy do sądu, choć wolałbym tego uniknąć – informuje burmistrz Piotr Lech, dodając przy tym, że jeśli sprawa trafi do sądu, gmina wystąpi o powołanie w charakterze strony również byłego burmistrza Pawła Wybierały.

Grażyna 
Szczepaniak-Antosik
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5095