archiwum.glosmilicza.pl

:: Ponad 20 milionów na dopłaty
Wiadomość dodana przez: jsl (2016-07-14 09:41:40)

11 lipca upłynął ostateczny termin składania do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2016 rok. W powiecie milickim wnioski złożyło 1.635 właścicieli gruntów, o 5 osób więcej niż w roku ubiegłym. Pierwotnie termin składania wniosków mijał 15 maja, lecz decyzją Komisji Europejskiej został on wydłużony do 15 czerwca, dzięki czemu rolnicy mieli więcej czasu na dokładne wypełnienie wniosków o dopłaty.
Właściciele gruntów, którzy złożyli wniosek o dopłaty bezpośrednie w tym terminie, otrzymają dopłaty w pełnej kwocie. Jeśli jednak ktoś się spóźnił i złożył wniosek po 15 czerwca lecz do 11 lipca, otrzyma dopłaty pomniejszone o 1 proc. za każdy roboczy dzień zwłoki. Jak nas poinformowała kierownik Jolanta Szczuraszek z milickiego oddziału ARiMR, aby umożliwić wszystkim rolnikom złożenie wniosków w terminie gwarantującym wypłatę pełnych kwot, biuro Agencji w okresie od 8 do 15 czerwca czynne było w godz. od 7.30 do 18. Obecnie złożone wnioski są weryfikowane pod względem kompletności.
Wydłużony został także termin zakończenia wypłat płatności bezpośrednich za 2015 r. – z 30 czerwca do 15 października 2016 r. Taką decyzję podjął europejski komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z trudnościami, jakie mają niektóre kraje członkowskie, w tym Polska, z wypłatami w pierwszym roku stosowania zreformowanego systemu wsparcia bezpośredniego. Jak informuje kierownik Szczuraszek, milicki oddział ARiMR zakończył wydawanie decyzji dotyczących dopłat bezpośrednich dla wniosków złożonych w 2015 r. poza 2 sprawami, w których płatności zostały zawieszone do czasu wyjaśnienia. – Beneficjentom mającym grunty w powiecie milickim przyznano dopłaty na łączną kwotę ponad 20 mln zł – mówi kierownik Jolanta Szczuraszek.
(gra)
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5089