archiwum.glosmilicza.pl

:: Burmistrz Lech otrzymał absolutorium
Wiadomość dodana przez: jsl (2016-07-07 10:37:39)

Rada Miejska w Miliczu na sesji 29 czerwca zdecydowaną większością głosów udzieliła absolutorium burmistrzowi Piotrowi Lechowi za 2015 rok.Na 19 radnych uczestniczących w sesji za udzieleniem absolutorium burmistrzowi opowiedziało się 12 radnych: Halina Smolińska, Stanisław Kuśnierz, Zbigniew Jasiński, Wojciech Wencek, Agnieszka Ochowicz, Dominika Ugorek, Teresa Wencek, Andrzej Nestoruk, Wiesław Cerazy, Andrzej Leszczyszyn, Piotr Sadowski i Edmund Bienkiewicz. Przeciwko udzieleniu absolutorium zagłosowało natomiast 6 radnych: Cezary Sierpiński, Leszek Żuber, Mariusz Owczarek, Jan Karpiński, Jadwiga Janczura i Alicja Szatkowska. Natomiast Piotr Boliński jako jedyny wstrzymał się od głosu.

Identycznie radni zagłosowali za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu gminy za ubiegły rok.

Pozytywnie o budżecie

Nim doszło do głosowania nad absolutorium, skarbnik Tadeusz Ciesielski pod nieobecność burmistrza Piotra Lecha, który z powodu urlopu nie uczestniczył w sesji, przedstawił radnym najważniejsze informacje dotyczące realizacji ubiegłorocznego budżetu gminy. Dochody gminy zamknęły się kwotą 83 mln 623 tys. zł, co stanowiło 95,38 proc. planu, natomiast wydatki wyniosły 83 mln 282 tys. zł (96,25 proc. planu). Gmina osiągnęła też rekordową wysokość dochodów majątkowych – 11 mln 379 tys. zł, na co składały się rozmaite pozyskane dotacje, w tym unijne (8 mln 913 tys. zł) oraz dochody ze sprzedaży mienia (2 mln 466 tys. zł). Dane te skarbnik zestawił z analogicznymi danymi z dwóch poprzednich lat, wykazując, że realizacja ubiegłorocznego budżetu była zdecydowanie najlepsza na przestrzeni ostatnich 3 lat. Z kolei radny Andrzej Nestoruk zaprezentował stanowisko komisji rewizyjnej, która pozytywnie oceniła wykonanie budżetu, wnosząc jednak kilkanaście zastrzeżeń, w tym m.in. wskazując na zobowiązania wymagalne w wys. 384 tys. zł, co stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a także na przekroczenie przez burmistrza limitów wydatków w kwocie 216,1 tys. zł, jak również na niebilansowanie się śmieci, do których gmina dołożyła w ub. roku 1,2 mln zł. Radny Nestoruk wskazywał przy tym na fakt, że po raz pierwszy od wielu lat w 2015 r. zrealizowano dochody ze sprzedaży mienia na zaplanowanym poziomie, a nawet nieco ten plan przekraczając. – Dochody majątkowe należy planować na realnym poziomie, a nie dopasowywać je do potrzeb – podkreślał.

Słowa krytyki

Nie wszyscy jednak radni wypowiadali się pozytywnie o wykonaniu ubiegłorocznego budżetu. Alicja Szatkowska z Milickiej Wspólnoty Samorządowej (MWS) stwierdziła, że będzie głosować przeciw udzieleniu absolutorium, podtrzymując jednocześnie krytyczne stanowisko MWS o realizacji budżetu gminy, w którym m.in. zarzucono obecnym władzom gminy wydłużenie o 6 lat (do 2028 r.) terminu spłaty całkowitego zadłużenia gminy oraz wypracowanie na koniec 2015 r. nadwyżki jedynie w wys. 341 tys. zł przy planowanej w wys. 1,15 mln zł.

Krytycznie o realizacji budżetu wypowiadał się też Cezary Sierpiński, który stwierdził, że wcale nie jest tak wspaniale, jak to co poniektórzy przedstawiają, i że zgadza się z krytycznym stanowiskiem MWS. Powiedział także, że nie do przyjęcia jest wzrost kosztów utrzymania Urzędu Miejskiego o 20 proc. w stosunku do 2014 r. (w 2014 r. – 6 mln 766 tys. zł, w 2015 r. – 9 mln 77 tys. zł). Radny przypomniał też, że sprzedaż mienia gminnego jest jednorazowym sposobem na pozyskanie pieniędzy. – Drugi raz się tego już nie sprzeda, dlatego te pieniądze powinny być wydawane na najważniejsze zadania – spuentował. Sierpiński krytycznie wypowiadał się też o ukwieceniu Miliczu, stwierdzając, że co prawda jest pięknie, ale jednocześnie pytając, czy nie można tego było zrobić taniej bądź upiększyć miasto w sposób bardziej trwały.

Z krytyką radnych nie zgodziła się przewodnicząca Halina Smolińska. – To, co udało się zrobić obecnemu burmistrzowi i obecnej Radzie Miejskiej oceniam bardzo pozytywnie – stwierdziła, wskazując na znaczne pozyskanie środków zewnętrznych i całkiem inny styl rządzenia oraz współpracę władz gminnych z Radą Miejską. – Zdaję sobie jednak sprawę, że są mankamenty, które należy usunąć – spuentowała przewodnicząca. Natomiast radny Nestoruk przypomniał, że poprzedni rok był bardzo trudny ze względu na wysokie zadłużenie w wys. 10 mln zł na początku roku, i dodał: – Za 2015 rok daję burmistrzowi zielone światło.

Grażyna Szczepaniak-Antosik
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5088