archiwum.glosmilicza.pl

:: Za absolutorium głosował tylko starosta
Wiadomość dodana przez: jsl (2016-07-07 10:35:23)

Radni Rady Powiatu na sesji w środę 29 czerwca nie udzielili Zarządowi absolutorium, za którym zagłosował jedynie osamotniony w Radzie starosta Jan Krzysztofik. Nieudzielenie absolutorium jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie Zarządu. Sesja w tej sprawie odbędzie się w połowie lipca.Na początku sesji starosta Jan Krzysztofik zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad uchwały zmieniającej statut powiatu w zakresie zmniejszenia liczby członków Zarządu Powiatu z 4 do 3. Radni nie zgodzili się nad wprowadzeniem tej uchwały do porządku obrad. „Za” głosował tylko starosta Jan Krzysztofik. 12 radnych było przeciwnych, a od głosu wstrzymali się Marcin Goczling i Szymon Lew.

Wina zaszłości

Najważniejszą częścią sesji było głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok oraz udzielenie Zarządowi absolutorium.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok negatywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa. Główny zarzut RIO dotyczy tego, że w wyniku realizacji dochodów i wydatków powiatu na koniec roku powstał deficyt w wys. 579,8 tys. zł mimo planowanej nadwyżki w wys. 508,5 tys. zł. Skład orzekający RIO stwierdził, że tak znaczna rozbieżność pomiędzy planowanym a wykonanym budżetem może świadczyć o wadliwym konstruowaniu budżetu. W swojej opinii RIO wskazuje, że powiat nie płacił terminowo faktur (odsetki w wys. 11,2 tys. zł) oraz słabo wykonał sprzedaż mienia (1 mln 98 tys. zł przy planowanych 3 mln zł - 36,58 proc.).

Podczas wstępu do dyskusji starosta Jan Krzysztofik przypominał, że radni zdecydowaną większością głosów przyjmowali w ciągu roku zmiany w powiatowym budżecie proponowane przez Zarząd Powiatu. Dochody tego budżetu zostały osiągnięte w 92,29 proc., a wydatki w 94,27 proc. Starosta dziwił się, że na komisji dzień przed sesją byli członkowie Zarządu Powiatu, a więc Władysław Szydełko i Wanda Wiśniewska, którzy realizowali budżet w 2015 r., wstrzymali się od głosu przy przyjmowaniu sprawozdania z wykonania budżetu. – Ten Zarząd nie był odpowiedzialny za zaszłości, które spowodowały kształtowanie i realizację tego budżetu. Zarząd był spadkobiercą tych zaszłości, którymi teraz zajmują się nawet służby specjalne – mówił starosta Jan Krzysztofie, odnosząc się do konieczności zwrotu do budżetu państwa subwencji oświatowej za nieprowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz inne zwroty subwencji i opłat o łącznej wysokości ok. 3 mln zł. – Katastrofą było to, że w jednym roku na budżet powiatu milickiego spadło wielomilionowe zobowiązanie i musieliśmy się jakoś ratować. Proszę wybaczyć, ale kiedy wiozą zboże Padyszachowi, kapitan nie troszczy się o wygody myszy na statku – mówił starosta Krzysztofik, cytując Woltera.

Starosta bez wsparcia radnych

Wykonanie budżetu za 2015 rok i działania starosty Krzysztofika krytykowali właściwie wszyscy radni, którzy zabrali w trakcie sesji głos.

– Jestem w grupie trzech radnych, którzy głosowali przeciwko przyjęciu budżetu na 2015 rok. Od samego początku uważałam, że ten budżet został wadliwie przygotowany i że nierealne jest pozyskanie zaplanowanych dochodów, szczególnie dochodów majątkowych. Wtedy informowałam państwa, że następny budżet będzie uchwalało RIO. I tak się stało – mówiła radna Dorota Folmer.

Najmocniej podczas obrad zabrzmiała jednak krytyka radnego Pawła Wybierały. – Pan starosta ma rację, że powiat milicki boryka się z zaszłościami. To jest prawda, bo ta katastrofa powiatu bierze się z kilku lat rozpusty finansowej, jaka miała miejsce za czasów starosty Piotra Lecha. To jest fakt i nie ma co z tym dyskutować. Nikt pana starosty Krzysztofika i Zarządu tym nie obciąża. Natomiast ten Zarząd obciąża to, że nieskutecznie próbował walczyć z tą katastrofą finansową – mówił radny Paweł Wybierała wskazując, że zadaniem Zarządu było przygotowanie takich zmian do budżetu, które by wyhamowały rozwój katastrofy powiatu.

Radni podczas obrad zapoznali się z wnioskiem komisji rewizyjnej Rady Powiatu o udzielenie Zarządowi absolutorium za wykonanie budżetu w 2015 roku. Wniosek na sesji przedstawił przewodniczący komisji rewizyjnej Stanisław Szocik. Radny Marek Maciejak zarzucił staroście i skarbniczce powiatu, że budżet w trakcie roku nie był na bieżąco monitorowany i nie został urealniony.

Starosta Jan Krzysztofik tłumaczył, że Zarząd Powiatu w minionym roku działał w dziwnej strukturze, kiedy często z powodu różnicy zdań występował pat. – Proponowałem wam wicestarostę spoza Rady. Z ubolewaniem stwierdzam, że radni spośród siebie nie potrafią wyłonić członka zarządu. A na jednej z ostatnich sesji każdy z was deklarował wolę współpracy. Czego się jednak nie powie, gdy słucha nas społeczeństwo – mówił J. Krzysztofie, na co radny Wybierała odrzekł, że wśród radnych nie ma chętnych na zasiadanie w Zarządzie Powiatu pod przewodnictwem właśnie Jana Krzysztofika. Głos zabrała również radna Krystyna Patalas, która przyznała, że dwukrotnie dostała od starosty Jana Krzysztofika propozycję uzupełnienia składu Zarządu Powiatu, ale dwukrotnie odmówiła. – Przedwczoraj powiedziałam panu, że to, iż nikt nie chce wejść w skład Zarządu, powinno być jakimś sygnałem dla pana. Bo to być może oznacza, że nikt nie chce pana wspierać – mówiła radna Patalas.

Krok do odwołania Zarządu

Radna Wanda Wiśniewska stwierdziła, że starosta nie może mieć pretensji do byłych członków Zarządu, że nie głosują za udzieleniem absolutorium. – Ja uważam, że to trzeba wziąć na klatę i dać się ocenić. Uważam, że gdyby energia pana starosty od początku kadencji była taka jak teraz, w ostatnim okresie i przekładała się na zarządzanie powiatem, a nie na obronę swoich interesów, to ten powiat nie byłby w tym miejscu, w którym jest teraz – mówiła radna Wiśniewska.

Ostatecznie za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu powiatu w 2015 roku i udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu jako jedyny zagłosował starosta Jan Krzysztofik. Przeciw było 6 radnych: Dorota Folmer, Krystyna Patalas, Paweł Wybierała, Piotr Zajiczek, Mirosław Drobina i Janusz Łabuda. Od głosu wstrzymało się 8 radnych: Marek Warkocz, Marek Maciejak, Wanda Wiśniewska, Grażyna Zalewska-Nowak, Stanisław Szocik, Władysław Szydełko, Szymon Lew i Marcin Goczling.

Nieudzielenie absolutorium staroście jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie Zarządu. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym sesja, podczas której rozpatrywane będzie odwołanie Zarządu nie może się odbyć wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Po zapoznaniu się z opinią RIO, Rada Powiatu może odwołać Zarząd większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5087