archiwum.glosmilicza.pl

:: Harmonizacja PZZLA i MCM
Wiadomość dodana przez: jsl (2016-03-24 11:31:23)

Rozmowa z prezesem spółki PZZLA i jednoczeœnie prezesem spółki MCM Maciejem Biardzkim

Jak obecnie funkcjonuje spółka PZZLA w Miliczu? Czy od 1 lutego, odkąd PZZLA została przekształcona z gminnej przychodni rejonowej w spółkę prawa handlowego, wprowadzano jakieś istotne zmiany odczuwalne przez pacjentów?W działalności spółki PZZLA dla potencjalnych pacjentów nie nastąpiły żadne istotne zmiany, może poza zwiększeniem częstotliwości dyżurów lekarza rodzinnego w ośrodku zdrowia w Czatkowicach. Natomiast wewnątrz spółki odchodzimy od umów podpisywanych z podmiotami zewnętrznymi, na korzyść wykonywania usług przez spółkę MCM. Dzięki temu tamujemy wypływ pieniędzy, które do tej pory wychodziły na zewnątrz. Przed nami dalsza harmonizacja działalności obu spółek – gminnej spółki PZZLA i powiatowej spółki MCM. Owa harmonizacja będzie polegała na ujednoliceniu regulaminów, cenników czy też linii telekomunikacyjnych. Chciałbym, aby w momencie formalnego połączenia spółek – co ma nastąpić w ciągu najbliższych kilku miesięcy – konieczny był tylko wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, zaś wszelkie inne czynności, żeby były dokonane wcześniej.

Ilu pracowników jest zatrudnionych w gminnej spółce PZZLA w Miliczu? Jak spółka poradziła sobie po odejściu z przychodni dwóch lekarzy?

 

 

PZZLA zatrudnia 16 pracowników etatowych, czyli tyle samo, ile w dniu przekształcenia przychodni rejonowej w spółkę prawa handlowego. Obecnie na wypowiedzeniu jest pracownica zajmująca się w PZZLA zaopatrzeniem, ale zwolnienie to zostało wspólnie uzgodnione, aby pani mogła otrzymać świadczenie przedemerytalne. Odchodzi dwóch z siedmiu lekarzy kontraktowych zatrudnionych w spółce PZZLA. Są to doktor Mansoor Al-Harazi, któremu zaproponowano lepsze wynagrodzenie w innym rejonie Polski, oraz doktor Michał Herejczak, który rezygnuje z pracy z powodów zdrowotnych. Prawdopodobnie od kwietnia w przychodni przy ul. Grzybowej przyjmował będzie doktor Piotr Rudzki, który pracuje w ośrodku zdrowia w Czatkowicach. Ponadto prowadzę rozmowy z nowymi lekarzami, a także z lekarzami oddziału wewnętrznego milickiego szpitala. Nie ma obawy – pacjenci na pewno nie zostaną bez opieki. Ponadto chciałbym dodać, że PZZLA będzie ubiegać się o możliwość kształcenia lekarzy medycyny rodzinnej. Niewykluczone więc, że już od jesieni pojawią się u nas lekarze rezydenci, którzy mam nadzieję pozostaną w naszej firmie na dłużej.

Czy była dyrektor PZZLA Renata Ciszkiewicz przyjęła Pana propozycję pracy w spółce PZZLA na stanowisku pielęgniarki koordynującej w przychodni?

 

Tak, od 1 lutego pani Renata Ciszkiewicz jest pielęgniarką koordynującą PZZLA w Miliczu.

Jak wygląda obecnie funkcjonowanie ośrodka zdrowia w Czatkowicach? Czy jest zainteresowanie pacjentów przyjazdem lekarza dwa razy w tygodniu?

 

 

Przychodnia w Czatkowicach powoli nabywa nowego życia. Zgodnie z tym co zapowiadałem, od 1 marca czatkowicki ośrodek zdrowia jest czynny dwa razy w tygodniu, a nie jak dotychczas tylko raz w tygodniu. Przyjmujący tam doktor Piotr Rudzki na brak pacjentów nie narzeka, co niewątpliwie oznacza, że wprowadzona zmiana była potrzebna. Być może od 1 kwietnia zmieni się godzinowy grafik przyjmowania lekarza w Czatkowicach, który trzeba będzie dostosować do pracy pana doktora w przychodni PZZLA w Miliczu.

Czy w ostatnim czasie w PZZLA obserwuje się wzmożoną liczbę pacjentów w związku z zachorowaniami na grypę i choroby grypopochodne? Ilu pacjentów należy do przychodni przy ul. Grzybowej w Miliczu i ile kosztuje opieka nad nimi?

 

 

Przychodnia PZZLA, podobnie jak inne ośrodki zdrowia, przyjmuje sezonowo większą ilość pacjentów, ale nie jest to jakaś ogromna liczba. W tym roku jest mniej zachorowań na grypę i choroby grypopodobne, aniżeli w minionych latach. Do PZZLA należy obecnie 5400 podopiecznych, czyli osób, które zadeklarowały chęć potencjalnego leczenia, za co Narodowy Fundusz Zdrowia płaci przychodni ok. 1,5 mln zł w skali roku. Na diagnostykę chorych, wykonywaną zresztą w MCM, leki i sprzęt jednorazowego użytku spółka PZZLA wydaje mniej niż 20 tys. zł miesięcznie. Zasadniczą część kosztów stanowią wynagrodzenia dla pracowników etatowych i lekarzy kontraktowych.

Na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji Rady Powiatu, które miało miejsce 17 marca, radna Dorota Folmer stwierdziła, że naliczył Pan jako prezes MCM czynsz dzierżawny spółce PZZLA w wysokości 9 tys. zł miesięcznie, podczas gdy za czasów burmistrza Pawła Wybierały czynsz ten był trzykrotnie wyższy i wynosił 27,6 tys. zł miesięcznie. Radna uznała, że jest to działanie na szkodę spółki MCM, tymczasem PZZLA oddało tę sprawę do sądu i wygrało ją, czyli tak naprawdę nie płaciło nigdy czynszu w tej wysokości. W takim razie na jakiej podstawie naliczył Pan spółce PZZLA czynsz dzierżawny w wysokości 9 tys. zł?

 

 

Pani Dorota Folmer bardzo łatwo rzuca oskarżenia. Na wcześniejszej komisji Rady Powiatu tłumaczyłem, że poprzednia wysokość oczekiwanego przez spółkę MCM czynszu była związana z tym, że burmistrz Paweł Wybierała naliczał i egzekwował od szpitala podatek od nieruchomości, który wcześniej na podstawie dżentelmeńskiej umowy pomiędzy Gminą Milicz i Powiatem Milickim był umarzany. W zamian PZZLA użytkowało pomieszczenia, płacąc tylko ryczałt za media. Obecnie wyliczono kwotę czynszu w wysokości kosztów eksploatacji pomieszczeń powiększonych o kilkunastoprocentową marżę, aby fiskus nie miał zastrzeżeń. Chyba nie muszę przypominać, że od dwóch lat, tak jak było to wcześniej, gmina umarza szpitalowi podatek od nieruchomości.

Radna Dorota Folmer mówiła też na komisji 17 marca, że część pracowników MCM musi wykonywać za darmo pracę na rzecz PZZLA? Jak rozwiązana jest kwestia pracy pracowników MCM na rzecz PZZLA?

 

 

Jak już mówiłem wcześniej, robimy wszystko, aby jak najmniej pieniędzy wypływało z połączonych spółek na zewnątrz. W kilku przypadkach pracownicy MCM podpisali z PZZLA dodatkowe umowy zlecenia, w innych MCM zawarł z PZZLA umowy na udzielanie im usług. W jednym i drugim przypadku pracownicy MCM pracują na rzecz PZZLA. Czy jest tu jakiś problem? Przecież od lat należące do MCM laboratorium czy też RTG świadczą usługi na rzecz pacjentów PZZLA i nikt nie widział w tym problemu. W zarzutach pani Doroty Folmer widzę sporo złej woli i – niestety – lokalnej polityki. Mam nadzieję, że nie jest to próba torpedowania konsolidacji spółek.

 

Notowała: Agnieszka Kaczmarek
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5049