archiwum.glosmilicza.pl

:: Czy dojdzie do zmiany starostów?
Wiadomość dodana przez: jsl (2016-03-10 11:10:18)

Od dłuższego czasu koalicyjni partnerzy w powiecie – Ziemia Milicka i PSL – prowadzą rozmowy dotyczące rekonstrukcji obecnego zarządu powiatu, w którym starostą jest Jan Krzysztofik z Ziemi Milickiej, a wicestarostą Władysław Szydełko z PSL. Nieoficjalnie mówi się o zmianie starosty, a być może także wicestarosty.Jak dowiedziała się nasza gazeta, kuluarowe rozmowy w gronie koalicyjnych samorządowców o potrzebie rekonstrukcji zarządu powiatu trwają już od dłuższego czasu, a inicjatorami ich rozpoczęcia byli powiatowi radni koalicyjni. Potwierdza to Marek Warkocz z Ziemi Milickiej, sprawujący funkcję przewodniczącego Rady Powiatu. – Po ponad roku obserwacji, jak wygląda sprawowanie władzy w powiecie, można już ocenić czy ktoś nadaje się na starostę, czy też nie. Sprawując funkcję starosty, trzeba być decyzyjnym, a niejednokrotnie podejmować też trudne decyzje. Problemy same się nie rozwiążą, trzeba je samemu rozwiązywać – stwierdza przewodniczący Warkocz i dodaje: – Postulowałem, żeby odszedł zarówno starosta Jan Krzysztofik, jak i wicestarosta Władysław Szydełko, gdyż ich współpraca niezbyt się układa i w wielu sprawach mamy dwugłos, który wskazuje, że tej współpracy już nie będzie. Jak dodaje Marek Warkocz, sytuacja w powiecie dojrzała do zmiany i trzeba w końcu coś zrobić, żeby sprawy zaczęły iść w dobrym kierunku. Powiat jest bowiem w bardzo trudnej sytuacji finansowej, czego dowodem jest uchwalenie budżetu powiatu na ten rok nie przez Radę Powiatu, a przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która narzuciła powiatowi program naprawczy. – Nikt nie będzie Piotrem Lechem, bo gdyby to on nadal był starostą, to nie bylibyśmy w tej sytuacji – sentencjonalnie stwierdza Warkocz.

Rozmowy w szerszym gronie

Choć inicjatywa dokonania zmian w Zarządzie Powiatu wyszła od samych radnych powiatowych, w rozmowach na ten temat uczestniczy szersze grono samorządców związanych z Ziemią Milicką, w tym również szefowa powiatowych struktur Platformy Obywatelskiej, stanowiącej trzon uprzedniego komitetu wyborczego Ziemia Milicka, a także Piotr Lech, poprzedni starosta i obecny burmistrz gminy Milicz, który był liderem komitetu wyborczego Ziemia Milicka.

– Rzeczywiście rozmowy w sprawie rekonstrukcji zarządu powiatu są prowadzone. W sumie odbyło się ich już kilka, w tym także w gronie poszerzonym o radnych miejskich z Ziemi Milickiej i PSL, gdyż powiat i gmina Milicz mają wiele wspólnych problemów do rozwiązania – powiedział naszej gazecie Piotr Lech, dodając jednak, że choć on także uczestniczy w rozmowach, to jednak ciężar ich prowadzenia spoczywa głównie na radnych powiatowych.

Ale i burmistrz widzi konieczność dokonania zmian w Zarządzie Powiatu. – Rekonstrukcja musi nastąpić, gdyż ten „mechanizm” trzeba naoliwić – mówi Piotr Lech, który nie przesądza jednak, na czym ta rekonstrukcja Zarządu Powiatu miałaby polegać – czy na zmianie starosty, czy też na osobowym wzmocnieniu Zarządu Powiatu, w którym po niedawnej rezygnacji Wandy Wiśniewskiej z PSL z funkcji członka Zarządu zasiadają już tylko 3 osoby – starosta Jan Krzysztofik z Ziemi Milickiej, wicestarosta Władysław Szydełko z PSL i Marcin Goczling z Ziemi Milickiej. Piotr Lech dopuszcza też możliwość, że w przypadku zmiany starosty nowym starostą niekoniecznie musiałby być ktoś z Ziemi Milickiej. – Nie stawiamy sprawy w ten sposób. Mogłaby to być osoba również z zewnątrz. Musi to być jednak porozumienie wszystkich 10 powiatowych radnych koalicyjnych – i z Ziemi Milickiej, i z PSL – podkreśla.

O prowadzonych rozmowach w sprawie rekonstrukcji Zarządu Powiatu w bardzo wstrzemięźliwy sposób wypowiada się szefowa powiatowych struktur PO Halina Smolińska, która w rozmowach również uczestniczy. Przewodnicząca PO nie chciała jednak zdradzić nam szczegółów koalicyjnych negocjacji. – Rozmowy rozpoczęły się z inicjatywy radnych powiatowych, niezadowolonych z obecnego sposobu sprawowania władzy w powiecie. Doszli oni do wniosku, że rekonstrukcja zarządu powiatu jest niezbędna. Mam nadzieję, że jeszcze w marcu zapadną jakieś wiążące decyzje – powiedziała naszej gazecie.

Jeszcze bardziej wstrzemięźliwy był wicestarosta Władysław Szydełko z PSL, który w rozmowie z nami potwierdził jedynie, że takie rozmowy się toczą i że również on w nich uczestniczy. Jednak tydzień wcześniej na łamach naszej gazety wicestarosta Szydełko bardzo krytycznie wypowiedział się o sytuacji w powiecie, informując, że jego polityczne ugrupowanie poważnie rozważa wyjście z nieformalnej koalicji z Ziemią Milicką i tym samym rezygnację w wszelkich stanowisk zajmowanych w powiecie. Wskazywać to może na poważne perturbacje podczas negocjacyjnych rozmów między ludowcami a Ziemią Milicką.

Niestety, nie udało nam się skontaktować ze starostą Janem Krzysztofikiem, by zapytać go o komentarz do planowanych zmian w Zarządzie Powiatu, na czele którego stoi.

Grażyna Szczepaniak-Antosik
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5045