archiwum.glosmilicza.pl

:: Wójt Biały kontra radni opozycji
Wiadomość dodana przez: jsl (2016-02-18 11:14:04)

Utarczki słowne wójta Andrzeja Białego z radnymi opozycyjnymi Józefem Tokarzem i Krzysztofem Skrzypczykiem zdominowały posiedzenie komisji rewizyjnej w środę 10 lutego. Radny Skrzypczyk zarzucił wójtowi, że na obsługę prawną urzędu w 2015 r. wydał 152 tys. zł, o 50 tys. więcej niż jego poprzednik. Z kolei radny Tokarz stwierdził, że wójt nie ma pomysłu na funkcjonowanie Krośnickiej Kolei Wąskotorowej.W środowym posiedzeniu komisji rewizyjnej uczestniczyli wszyscy członkowie komisji rewizyjnej: przewodniczący Krzysztof Skrzypczyk, Józef Tokarz, Eugeniusz Lis, Piotr Kubiak i Andrzej Korzeniowski. Ponadto w obradach uczestniczyli: wójt Andrzej Biały, przew. Rady Gminy Piotr Morawek, wiceprzew. Rady Marian Biesiadecki oraz radni Bogumiła Bialic i Jacek Skrzypczyk.

Droga obsługa

prawna

Na początku obrad radny Krzysztof Skrzypczyk domagał się od wójta wyjaśnień, dlaczego w październiku 2015 r. do Biura Rady nie trafiło pismo z terminem rozprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym dotyczącym jego sprawy. Podczas rozprawy 30 listopada rozpatrywany był bowiem wniosek obecnego dyrektora ZUK-u Marcina Ciesielskiego o unieważnienie podjętej w marcu 2015 r. uchwały Rady Gminy o niewyrażeniu zgody na rozwiązanie umowy o pracę w ZUK-u z radnym K. Skrzypczykiem. – Po raz pierwszy w historii pismo wyznaczające termin rozprawy, w której stroną jest Rada Gminy, nie zostało przekazane do wiadomości radnych – skarżył się radny Krzysztof Skrzypczyk, dodając, że absurdem było to, że ZUK w sporze z Radą Gminy reprezentował prawnik obsługujący Urząd Gminy. Radny Skrzypczyk odniósł się także do wysokich kosztów obsługi prawnej urzędu. – Wydatki na prawników w minionym roku wyniosły 152 tys. zł. Tymczasem w latach poprzednich średni roczny koszt obsługi Urzędu Gminy i ZUK-u był niższy aż o 50 tys. zł. Na dodatek dowiedziałem się, że w tym roku w gminie zatrudniony został drugi prawnik. W jakim celu, panie wójcie, bo to przecież podnosi koszty funkcjonowania Urzędu? – dociekał się Krzysztof Skrzypczyk.

Wójt Andrzej Biały w odpowiedzi stwierdził, że pismo wyznaczające termin rozprawy, w której stroną była Rada Gminy nie trafił do Biura Rady przez niedopatrzenie jednej z pracownic i obiecał, że podobna sytuacja w przyszłości nie powinna się wydarzyć. Jeśli chodzi o wzrost wydatków gminy na obsługę prawną, to urząd w ostatnich miesiącach miał wiele rozpraw sądowych, jak chociażby spór z Tauronem, hipoteka bankowa na nieruchomości starego spichlerza czy też spór o wysokość podatku z PGNiG w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. – Tych spraw jest naprawdę dużo i często są to sprawy dużego kalibru. Dlatego też dobra pomoc prawna jest nam potrzebna – mówił wójt Biały dodając, że zatrudnienie drugiego prawnika jest spowodowane koniecznością usprawnienia pracy w Urzędzie i w skali roku nie przełoży się na zwiększenie wydatków na obsługę prawną. Wójt przypomniał też, że oprócz standardowej obsługi prawnej Urzędu, zatrudniony w gminie prawnik w każdy drugi wtorek miesiąca udziela darmowych porad prawnych wszystkim mieszkańcom.

Radny K. Skrzypczyk poinformował też radnych, że do jego rąk trafiła skarga na koordynatora ratowników na basenie Krośnicka Przystań, który wulgarnie odnosi się do swoich współpracowników. Głos w tej sprawie zabrał również radny Andrzej Korzeniowski informując, że temu samemu ratownikowi zdarza się także wulgarnie odzywać do dzieci podczas zajęć wychowania fizycznego na basenie. Wójt Biały odpowiedział, że zgłoszoną skargą zajął się dyrektor GOSiR Adam Przybyło, który zatrudnia ratowników, i to dyrektor zajmie się rozwiązaniem tego problemu.

Zastrzeżenia radnego Tokarza

W sprawach różnych głos zabrał także radny Józef Tokarz, który odniósł się do wypowiedzi wójta Białego na posiedzeniu komisji, w której radny nie uczestniczył, że „Krośnicka Kolej Wąskotorowa jest drogą zabawką”. – Może i jest drogą zabawką, ale poprzednie władze mogły sobie na nią pozwolić, bo miały plan działania, by pozyskać pieniądze na kolejkę – stwierdził radny Tokarz, pytając o środki zewnętrzne pozyskane przez gminę na kolejkę. – To nie ja osobiście wymyśliłem to twierdzenie, tylko fachowiec z dziedziny kolejnictwa, który oglądając krośnicką kolejkę powiedział do mnie, że mamy taką drogą zabawkę – odparł wójt Biały i podkreślił, że poprzednie władze gminy pozyskały pieniądze na budowę infrastruktury i kolejki w parku, ale nie na jej bieżące utrzymanie. Wójt zapewniał radnych, iż na jednej z najbliższych komisji przedstawi raport z tego, w jak złym stanie zastał kolejkę.

Radny Józef Tokarz dopytywał się również o zasadność przeznaczenia drugi rok z rzędu funduszu sołeckiego Kuźnicy Czeszyckiej na remont starej świetlicy, podczas gdy wójt planuje w kolejnych latach wybudować tam nową świetlicę. Wójt Biały odparł, że o podziale środków z funduszu sołeckiego decydują mieszkańcy, a on sam nie jest w stanie zadeklarować, kiedy w Kuźnicy Czeszyckiej rozpocznie się budowa nowej świetlicy.

Pod koniec posiedzenia J. Tokarz ostro skrytykował pomysł nazwania alei parkowej pomiędzy Krośnicami i Wierzchowicami Aleją Żołnierzy Wyklętych, o co wystąpiła do Rady Gminy grupa uczniów z Krośnic pod opieką nauczycielki Joanny Jasięgi. Radny proponował, by w Krośnicach i Wierzchowicach zrobić zebranie mieszkańców i by to dorośli zadecydowali o nazwie alei, a nie dzieci. – Nie może być tak, że ktoś manipuluje przy tej okazji dziećmi. To jest nieeleganckie mieszać dzieci do polityki. Dzieci niech się lepiej zajmą nauką – mówił radny Tokarz. – Nadanie alei w parku imienia Żołnierzy Wyklętych jest sprawą polityczną – stwierdził na zakończenie radny ze Świebodowa. Wójt Biały był oburzony słowami radnego i podkreślał, że był to pomysł uczniów krośnickiej szkoły, którzy nie zostali przez nikogo zmanipulowani, a o wszystkim i tak zadecyduje wola mieszkańców.

Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5036