archiwum.glosmilicza.pl

:: Plusy i minusy 2015 roku oczami radnych
Wiadomość dodana przez: jsl (2015-12-31 10:54:09)

Na zakończenie 2015 roku tradycyjnie zadaliśmy radnym pytanie dotyczące największych plusów i minusów w mijającym roku.Stanisław Szocik (radny Rady Powiatu w Miliczu)

Plusy: Cieszy mnie to, że w końcu po tylu latach pomiędzy włodarzami gmin a powiatu panuje zgoda. To wspaniała sprawa, że starosta i burmistrz wspólnie zorganizowali uroczystości z okazji świąt narodowych 3 Maja i 11 Listopada, w których tak licznie uczestniczyli nasi mieszkańcy. Cieszy mnie też podjęta przez Sejmik Województwa decyzja o odstąpieniu od odwołania darowizny mienia poszpitalnego w Krośnicach, dzięki czemu powiat może swobodnie dysponować nieruchomościami po dawnym Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrii. Olbrzymim plusem jest także to, że spółka szpitalna MCM kolejny rok nie przynosi strat. Jako sołtys Rudy Sułowskiej cieszę się, że w mojej miejscowości powstała tak wspaniała infrastruktura turystyczna wybudowana przez spółkę Stawy Milickie.

Minusy: Na pewno trudna sytuacja finansowa powiatu i ciągle niezadowalający stan naszych dróg. Ubolewam nad tym, że nie udaje się przeforsować w województwie całościowego remontu drogi z Milicza przez Sułów do Żmigrodu. Nie mogę też pogodzić się z tym, że powiat mimo uzyskanego dofinansowania ze schetynówek z powodu braku wkładu własnego był zmuszony zrezygnować z wyremontowania drogi z Sułowa do Gruszeczki. Martwi mnie też zły stan dziurawej drogi powiatowej z Sułowa do Rudy Sułowskiej. Mamy piękny hotel o standardzie międzynarodowym, do którego prowadzi fatalnej jakości droga. Żałuję też, że w mijającym roku nie udało się wybudować kolejnych odcinków ścieżek rowerowych.


Stanisław Kuśnierz (radny Rady Miejskiej w Miliczu)

Plusy: Może to dziwnie zabrzmi, ale powrót do normalności. Nikt nikogo nie obraża, nie ośmiesza, a także nie oddaje radnych do sądu, tak jak to bywało w przeszłości. Dla mnie osobiście największym plusem jest zakończenie budowy kanalizacji. To dzieło zapoczątkowane jeszcze przez śp. burmistrza Ryszarda Mielocha zostało w roku bieżącym zakończone. Niewątpliwie takim plusem jest budowa chodników na terenach wiejskich, a zwłaszcza w Świętoszynie, gdzie były wypadki śmiertelne wśród pieszych. Plusami są też budowane obiekty sportowe w Miliczu, z których korzystać będą mieszkańcy całej gminy. Wielkim plusem jest też powierzenie odbioru odpadów komunalnych lokalnej firmie PW Kosz, co jest korzystne zarówno dla mieszkańców, jak i dla budżetu gminy Milicz.

Minusy: Tegoroczna susza o niespotykanych wcześniej rozmiarach, gdzie miejscowi rolnicy ponieśli ogromne straty w plonach zwłaszcza w zbożu jarym, kukurydzy, w użytkach zielonych oraz w roślinach okopowych, a o tym czy susza „faktycznie była”, decydował Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Minusem jest bardzo mała liczba gospodarstw domowych podłączonych do kanalizacji, a do czerwca 2016 r. jest naprawdę mało czasu i nawet nie chcę o tym myśleć, co może się wydarzyć, jak nie zostanie spełniony efekt ekologiczny. Nie mogę też przeboleć rezygnacji z budowy drogi powiatowej z Sułowa do Trzebnicy. Przypomnę, że Starostwo Powiatowe w Miliczu miało sfinansować odcinek do Gruszeczki, a dalsza część tej inwestycji do Trzebnicy miała być zrealizowana przez Starostwo Powiatowe w Trzebnicy.


Zofia Adamus (radna Rady Gminy Krośnice)

Plusy: Największym plusem mijającego roku jest tak wyczekiwana przez mieszkańców zgoda oraz dialog pomiędzy włodarzami gminy i powiatu. Ta zgoda pozytywnie wpłynęła na porozumienie w sprawie mienia poszpitalnego w Krośnicach i uregulowanie tej sprawy z korzyścią dla społeczeństwa. Inne plusy 2015 r. to dokończenie budowy i oddanie do użytku inwestycji: basenu i kotłowni w Krośnicach, PSZOK-u w Wierzchowicach, wybudowanie w stanie surowym świetlicy w Czeszycach, wykonanie kanalizacji na ul. Topolowej w Bukowicach, a także niepodniesienie opłat za wodę i ścieki oraz stawek podatków na 2016 r. Bardzo ważną decyzją było też rozpoczęcie budowy wodociągu do przysiółka Bukowice. Na pochwałę zasługuje także dobre zarządzanie ZUK-iem, który nie tylko wypracował oszczędności, ale wykonał wiele prac oczekiwanych przez mieszkańców. Cieszy mnie także przeniesienie mieszkańców Dziewiętlina z rozpadającego się budynku po byłej świetlicy do nowego lokalu w Bukowicach. Na duży plus zasługują cykliczne spotkania wójta Białego z sołtysami i przewodniczącymi rad sołeckich.

Minusy: Zdecydowanie największym minusem jest zbyt duże zadłużenie gminy. Spłacanie długu niestety uniemożliwia spełnienie wszystkich oczekiwań mieszkańców w krótkim okresie czasu. Mam tu na myśli budowę dróg asfaltowych, chodników, świetlic i oświetleń ulic.


Rafał Janas (radny Rady Gminy Cieszków)

Plusy: Jednym z plusów jest to, że nie tylko Cieszków, ale też okoliczne wsie leżące w naszej gminie pięknieją. Takim pozytywnym przykładem jest Słabocin, w którym otwarto w tym roku nową świetlicę wiejską. Dzięki funduszowi sołeckiemu każda wieś ma możliwość rozwoju i decydowania o tym, co jest najważniejszym celem na dany rok. W moich Górach fundusz został przeznaczony na dokumentacje budowy chodników, które mają powstać w przyszłym roku. I muszę przyznać, że to mnie niezmiernie cieszy.

Minusy: Największym minusem jest to, że nie udało się sprzedać składowiska odpadów w Guzowicach, a co za tym idzie niezrealizowane zostały w całości plany odnośnie budowy i remontu dróg gminnych. Niestety gmina Cieszków ma mały budżet, a duże potrzeby. Ale uważam, że i tak mimo ograniczonych możliwości finansowych dobrze sobie radzimy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej, czego w Nowym Roku życzę nie tylko sobie, ale też wszystkim mieszkańcom.


Rafał Gembarowski (radny Rady Gminy Cieszków)

Plusy: Przede wszystkim wykonanie przez gminę pierwszego etapu prac na placu przy kościele parafialnym w Trzebicku. Do wykonania został jeszcze kolejny etap, który ma być realizowany w 2016 r. Moim marzeniem jest również przeprowadzenie na podobną skalę inwestycji w innych miejscowościach, o co jako radni musimy się starać. Dla mnie jako sołtysa Trzebicka kolejnym plusem jest założenie Koła Gospodyń Wiejskich w Trzebicku. Do Koła, co ciekawe, należą też mężczyźni, w tym ja. Dlatego też tym bardziej się cieszę z sukcesów, jakie odnosimy. Uważam, że w gminie Cieszków jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Dlatego jako samorząd musimy iść do przodu, nawet przy tak niskim budżecie, jaki mamy. Trzeba jak najwięcej korzystać ze środków z zewnątrz i dlatego bardzo ważna jest współpraca pomiędzy ludźmi.

Minusy: Na pewno stan dróg gminnych, które wymagają naprawy i remontu. Mam nadzieję, że małymi krokami uda się je w końcu wyremontować. Życzę sobie i innym, aby tych minusów było w kolejnych latach jak najmniej.


Janusz Łabuda  (radny Rady Powiatu w Miliczu)

Plusy: Cieszę się, że w końcu przyjęty zostanie program naprawczy finansów powiatu milickiego, którego struktura przychodów wygląda tragicznie, choćby przez obsługę długu o wielkości prawie 30 mln zł. Tych plusów w powiecie jest jednak bardzo mało, dlatego cieszy mnie nawet utrzymująca się ładna pogoda, dzięki której powiat zaoszczędził pieniądze na odśnieżaniu dróg.

Minusy: Sprawa spalarni odpadów medycznych w Miliczu nadal nie została załatwiona. Niechciana przez mieszkańców spalarnia dalej działa na terenie Parku Krajobrazowego i mimo decyzji PINB cały czas spala odpady medyczne z terenu całego województwa. Ciągle nie wiemy też, jaki jest wpływ tej spalarni na nasze zdrowie. Ponadto nie została rozwiązana sprawa nienależnie pobranej przez powiat subwencji oświatowej za wczesne wspomaganie. Minie naprawdę nie wystarczy tłumaczenie byłego starosty Piotra Lecha, że dzięki temu wybudowana została hala sportowa przy I LO. Taka pomyłka nie powinna mieć miejsca i jest to dla mnie skandal. Ponadto niedawno wybudowana hala sportowa przy I LO jest w złym stanie technicznym. Hala przecieka, a na ścianach w łazienkach i toaletach pojawiła się pleśń. Minusem jest też niezadowalający efekt inwestycji drogowej we Wszewilkach. Tamtejsza droga mimo przełożenia kostki jest cały czas nierówna. Martwi mnie trudna sytuacja finansowa powiatu, którego nie stać nawet na samodzielne przeprowadzanie imprez. Minusem jest też brak transparentności działań Zarządu Powiatu, który udziela zdawkowych odpowiedzi na interpelacje radnych.


Janusz Juchnowicz (radny Rady Miejskiej w Miliczu)

Plusy: Jestem zadowolony z poprawy wyglądu naszej gminy i miasta. Burmistrz z podległymi jednostkami dbają o poprawę wizerunku miasta. Ożywiła się aktywność Ośrodka Kultury i spółki OSiR. Nareszcie te jednostki zrobiły sporo dla mieszkańców. Należy się cieszyć z dobrej sytuacji finansowej gminy, pomimo dużego zadłużenia.

Minusy: Minusem jest brak wspierania przez samorząd naszych przedsiębiorców. Na naszym terenie realizują zadania firmy spoza naszej gminy. Na pewno problemem jest brak miejsc pracy. Odrębną sprawą jest zwiększenie zadłużenia gminy poprzez wydłużenie okresu wykupu obligacji. Burmistrz powinien, jako nasz gospodarz, bardziej oszczędzać. Mieszkańcy oczekują, aby więcej czasu i środków przeznaczyć na remonty. Wielką zmorą miasta jest zły stan istniejących chodników. Wielkim minusem 2015 roku jest nierozwiązany problem spalarni w Miliczu.


Jacek Skrzypczyk (radny Rady Gminy Krośnice)

Plusy: Zmiany na stanowiskach skarbnika i przewodniczącego Rady Gminy Krośnice, co sprawiło że nasz samorząd będzie po prostu bardziej przewidywalny. Mimo czarnych wizji obozu byłego wójta, nowa władza zakończyła też rozpoczęte wcześniej inwestycje. Dokończono budowę basenu i kotłowni w Krośnicach, a do końca zmierza też rozbudowa szkoły w Bukowicach. Rozpoczęta została także tak wyczekiwana przez mieszkańców Czeszyc budowa nowej świetlicy. Wójt Andrzej Biały zakończył też wieloletni konflikt z Tauronem, co jest bardzo korzystne dla mieszkańców. Dużym plusem są też zmiany w ZUK-u, dzięki którym zakład wypracował spory zysk. Na plus należy zaliczyć także panującą w końcu zgodę pomiędzy włodarzami czterech samorządów. Jako strażak ochotnik cieszę się, że w minionym roku tak dużo pozytywnego wydarzyło się w gminnych OSP w Krośnicach, ale też w Miliczu. Strażacy z OSP Wierzchowice wykonali remont swojej remizy, a w 2016 r. wzbogacą się o używany wóz strażacki. Z kolei w Miliczu zakończono żenujący konflikt, który spowodował wykluczenie ze związku OSP RP tak zasłużonej jednostki jak OSP Milicz.

Minusy: Na pewno zadłużenie gminy, które będą w przyszłości i tak musieli spłacić mieszkańcy. Duże zniszczenia gminnych dróg i niedoświetlenie miejscowości, których to zaniedbań nie da się nadrobić w krótkim okresie czasu. Złe zaplanowanie przez poprzednie władze inwestycji budowy basenu i kotłowni w Krośnicach, w efekcie czego w przyszłym roku gmina będzie musiała ponieść spore nakłady na wyposażenie saunarium na basenie oraz montaż dodatkowego mniejszego pieca do kotłowni.
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5021