archiwum.glosmilicza.pl

:: Krośniccy radni obniżyli sobie diety
Wiadomość dodana przez: jsl (2015-12-17 09:40:55)

W sesji uczestniczyło 11 z 14 radnych. Podczas obrad nieobecni byli radni: B. Bialic, A. Korzeniowski i J. Tokarz. Władze gminy reprezentowali: wójt Andrzej Biały, sekretarz Adam Głowiński oraz skarbnik Elżbieta Kalityńska.

 W sesji uczestniczyło 11 z 14 radnych. Podczas obrad nieobecni byli radni: B. Bialic, A. Korzeniowski i J. Tokarz. Władze gminy reprezentowali: wójt Andrzej Biały, sekretarz Adam Głowiński oraz skarbnik Elżbieta Kalityńska.

Radni podczas sesji przyjęli uchwałę w sprawie zmiany wysokości swoich diet, której autorem jest przewodniczący komisji budżetu Piotr Kubiak. Uchwała zakłada obniżkę wysokości diet radnych w skali roku o ok. 16 tys. zł.

Poprzednia uchwała Rady Gminy w sprawie wysokości diet z 2003 roku, uzależniała wysokość uposażenia radnego od wysokości minimalnego wynagrodzenia w Polsce. I tak przewodniczącemu Rady Gminy przysługiwała dieta w wys. aż 117 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia, a więc w 2015 r. była to kwota 2.047,50 zł. Okazuje się jednak, że w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców maksymalna dieta mogła wynieść 1.324,85 zł miesięcznie. Tymczasem były przewodniczący Rady Gminy Krośnice Janusz Dziekan przez 5 ostatnich lat pobierał wyższe diety - w wys. ok. 2 tys. zł miesięcznie. Przez ten czas nienależnie pobrana część diety przew. J. Dziekana wyniosła w sumie blisko 30 tys. zł. Gmina wystosowała wezwanie do J. Dziekana o zwrot nadpłaconej diety, które, jak nas poinformował wójt A. Biały, dotąd pozostało bez odpowiedzi. W oparciu o błędną uchwałę zawyżoną dietę łącznie o ok. 2 tys. zł naliczano również poprzedniemu przewodniczącemu Rady Władysławowi Klucznikowi.

Na czwartkowej sesji radni zdecydowali o uchwaleniu stałych kwot diet, które nie będą już uzależnione od wysokości minimalnego czy też średniego wynagrodzenia. I tak przewodniczący Rady Gminy (obecnie Piotr Morawek) po zmianach będzie pobierał dietę w wys. 1312,50 zł. Dieta wiceprzewodniczącego Rady Gminy (obecnie Marian Biesiadecki) została zmniejszona z 1.277,50 zł do 1.050 zł. Dieta przewodniczących komisji wynosić będzie 840, zł (poprzednio 857,50 zł), a szeregowych radnych 700 zł (do tej pory 735 zł).

Krośniccy radni podczas sesji zagłosowali także za utrzymaniem na dotychczasowym poziomie wysokości podatku od nieruchomości i środków transportowych, a także o niezwiększaniu stawek za wodę i ścieki. Jednomyślnie podjęto również decyzję o zaokrągleniu stawek podatku śmieciowego do kwoty pełnych złotych. Do tej pory podatek śmieciowy wynosił 8,83 zł (dla osób segregujących odpady) i 15,70 zł (dla osób niesegregujących). Po narzuconych odgórnie zmianach nowe stawki podatku śmieciowego wyniosą na terenie gminy Krośnice 9 i 16 zł od osoby. Ponieważ dotychczasowe stawki i tak po zsumowaniu były zaokrąglane do kwoty pełnych złotych, podwyżka w kwocie 1 zł miesięcznie dotknie gospodarstwa zamieszkujące powyżej 3 mieszkańców.

(bar)
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5016