archiwum.glosmilicza.pl

:: Zmiana przewodniczącego Rady Gminy w Krośnicach
Wiadomość dodana przez: jsl (2015-12-03 09:56:17)

Przewodniczący Rady Gminy Janusz Dziekan nieoczekiwanie 26 listopada, na dzień przed sesją, zrzekł się mandatu radnego. Po tej rezygnacji na sesji Rady Gminy w piątek 27 listopada radni stanęli przed koniecznością wybrania nowego przewodniczącego Rady Gminy. Został nim radny Polskiego Stronnictwa Ludowego Piotr Morawek z Grabownicy.Miniony tydzień był pełen nieoczekiwanych wydarzeń w Radzie Gminy Krośnice. Najpierw w środę 25 listopada pisemną rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krośnice złożył radny Marian Biesiadecki ze Starej Huty (komitet SLD Lewica Razem). Natomiast dzień później w czwartek 26 listopada pisemną rezygnację z pełnienia mandatu radnego złożył przewodniczący Rady Gminy Janusz Dziekan (komitet Mirosława Drobiny). J. Dziekan swoje pismo skierował do radnych Rady Gminy Krośnice, nie podając powodów, jakie skłoniły go do rezygnacji.

W piątek 27 listopada odbyła się sesja Rady Gminy, którą otworzył i prowadził do czasu wyboru nowego przewodniczącego wiceprzewodniczący Marian Biesiadecki. Jak się okazało, M. Biesiadecki przed sesją wycofał swój wniosek o rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Rady.

W piątkowej sesji uczestniczyło 11 radnych. Nieobecni byli: Józef Tokarz, Bogumiła Bialic, Jerzy Chołodecki (przyszedł pod koniec obrad) oraz Janusz Dziekan (wszyscy komitet M. Drobiny).

Na początku sesji radni w głosowaniu większością głosów podjęli uchwałę o przyjęciu rezygnacji Janusza Dziekana ze stanowiska przew. Rady Gminy. Za podjęciem uchwały zagłosowało 9 radnych: Anna Wietrzyńska, Piotr Kubiak, Jacek Skrzypczyk, Zdzisław Jasięga (KSS), Zofia Adamus, Piotr Morawek, Andrzej Korzeniowski (PSL), Marian Biesiadecki (SLD) oraz Eugeniusz Lis (komitet M. Drobiny). Od głosu wstrzymali się: Krzysztof Skrzypczyk i Marian Krawczyk (komitet M. Drobiny).

Następnie wiceprzew. Biesiadecki poprosił o podanie kandydatów na stanowisko nowego przewodniczącego Rady Gminy. Radna Anna Wietrzyńska zgłosiła kandydaturę radnego Piotra Morawka z Grabownicy. Krośnicka radna uzasadniała swój wybór tym, że P. Morawek zawsze dąży do zgody, a nie do konfrontacji. Ponadto kandydat posiada niezbędne doświadczenie do pełnienia funkcji przew. Rady Gminy, gdyż jest radnym już trzecią kadencję oraz jest człowiekiem niezwykle koleżeńskim. Piotr Morawek wyraził zgodę na kandydowanie na stanowisko przewodniczącego Rady Gminy. A ponieważ więcej kandydatów nie zgłoszono, to wiceprzew. Biesiadecki zarządził przeprowadzenie głosowania, które prowadziła komisja skrutacyjna w składzie: Andrzej Korzeniowski (przew.), Jacek Skrzypczyk, Krzysztof Skrzypczyk. W tajnym głosowaniu Piotr Morawek uzyskał poparcie wszystkich 11 obecnych na sesji radnych i został z dniem 27 listopada wybrany nowym przewodniczącym Rady Gminy.

Piotr Morawek tuż po odczytaniu wyników nie ukrywał wzruszenia z powodu wyboru na przew. Rady Gminy i dziękował radnym za jednogłośną decyzję. Nowy przewodniczący publicznie podziękował też nieobecnemu na sesji swojemu poprzednikowi Januszowi Dziekanowi, który pełnił funkcję przew. Rady Gminy w latach 2010-2015. – Błędów nie popełnia ten, kto nic nie robi. Jeżeli ja będę popełniał błędy, to jestem otwarty na krytykę. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie się dobrze układać. Liczę, że będziemy współpracować z wójtem w dobrych sprawach – mówił przew. Rady Gminy Piotr Morawek, któremu pierwsza gratulacje i wiązankę kwiatów w imieniu radnych złożyła Zofia Adamus, a chwilę później wójt Andrzej Biały.
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5011