archiwum.glosmilicza.pl

:: Zmiana skarbnika w Krośnicach
Wiadomość dodana przez: jsl (2015-11-26 10:47:37)

Radni Rady Gminy Krośnice na sesji w piątek 20 listopada zdecydowali o odwołaniu ze stanowiska skarbnika gminy Marzeny Lis-Długosz, która wcześniej złożyła wypowiedzenie z pracy. Na nową skarbnik radni na wniosek wójta Andrzeja Białego wybrali Elżbietę Kalityńską z Kamieńca Wrocławskiego.Na piątkowej sesji nadzwyczajnej wójt Andrzej Biały ponowił wniosek do Rady Gminy o odwołanie ze stanowiska skarbnika Marzeny Lis-Długosz, która piastowała tę funkcję przez 12 lat. Wójt uzasadniał swój wniosek utratą zaufania do M. Lis-Długosz oraz złożeniem przez byłą skarbniczkę wypowiedzenia z pracy w trybie art. 55 kodeksu pracy. Na mocy tego artykułu pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika lub też wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Radni uszanowali decyzję M. Lis-Długosz i większością głosów przegłosowali uchwałę o odwołaniu jej z funkcji. Za odwołaniem ponownie zagłosowało 7 radnych koalicji rządzącej w gminie: Piotr Kubiak, Zdzisław Jasięga, Jacek Skrzypczyk, Anna Wietrzyńska (KSS) oraz Zofia Adamus, Piotr Morawek i Andrzej Korzeniowski (PSL). Z kolei od głosu tym razem wstrzymało się 7 radnych opozycyjnych, którzy na poprzedniej sesji 6 listopada głosowali przeciw odwołaniu skarbnik Lis-Długosz: przew. Rady Gminy Janusz Dziekan, Krzysztof Skrzypczyk, Józef Tokarz, Marian Krawczyk, Jerzy Chołodecki i Eugeniusz Lis (komitet M. Drobiny) oraz wiceprzew. Rady Gminy Marian Biesiadecki (SLD Lewica Razem).

Po odwołaniu M. Lis-Długosz radni debatowali nad uchwałą w sprawie powołania na stanowisko skarbnika Elżbiety Kalityńskiej, która w czerwcu 2015 r. została odwołana ze stanowiska skarbnika w gminie Czernica. Radny Krzysztof Skrzypczyk dopytywał się o powody odwołania E. Kalityńskiej z Czernicy. Kandydatka na nową skarbnik Krośnic odpowiedziała, że głównym powodem jej odwołania z funkcji był brak zaufania ze strony nowego wójta gminy Czernica Włodzimierza Chlebosza, a także wypłacanie zbyt wysokich diet dla części radnych, tak jak działo się to w Krośnicach. Ostatecznie w głosowaniu 13 radnych opowiedziało się za powołaniem na stanowisko skarbnika gminy Elżbiety Kalityńskiej. Jako jedyny od głosu wstrzymał się radny J. Tokarz.

Nowa skarbnik gminy Krośnice Elżbieta Kalityńska tuż po głosowaniu dziękowała za zaufanie i deklarowała współpracę z wójtem oraz wszystkimi radnymi. Jako pierwszy z gratulacjami do E. Kalityńskiej pospieszył wójt Andrzej Biały, który wręczył nowej skarbniczce bukiet kwiatów.

Nowa skarbnik ma 53 lata i jest mieszkanką Kamieńca Wrocławskiego (53 km od Krośnic). E. Kalityńska przez 25 lat była skarbnikiem gminy Czernica (od lipca 1990 r. do czerwca 2015 r.). Nowa skarbnik posiada wykształcenie wyższe i jest absolwentką Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. E. Kalityńska jest mężatką, ma dwóch dorosłych synów - Pawła (31 lat) i Michała (28 lat) oraz dwoje wnuków - 4-letniego Mateusza i półroczną Ninę.

 

 


adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5006