archiwum.glosmilicza.pl

:: Inwestycje za prawie 12 milionów
Wiadomość dodana przez: jsl (2015-11-19 09:44:16)

Burmistrz Piotr Lech przedłożył milickim radnym projekt budżetu gminy Milicz na 2016 rok. Na przyszłoroczne inwestycje burmistrz zamierza przeznaczyć 11 mln 815 tys. zł.

Na zdjęciu: W przyszłym roku burmistrz Piotr Lech zamierza rozpocząć przebudowę Ośrodka Kultury w Miliczu. Inwestycja kosztować będzie 2 mln zł i potrwa 2 lataNajdroższą inwestycją będzie budowa drogi na terenie byłego lotniska w Miliczu, która kosztować ma 2,5 mln zł, z czego połowę burmistrz zamierza pozyskać z budżetu państwa z tzw. schetynówek. Gmina zamierza przystąpić też do budowy przedszkola w Sułowie, na co w przyszłym roku zaplanowano 1,5 mln zł, a kolejne 1,5 mln wydatkowane będzie w roku następnym. Rozpoczęta zostanie również przebudowa Ośrodka Kultury w Miliczu, która potrwa 2 lata i kosztować będzie 2 mln zł, z czego w roku przyszłym zostanie wydany 1 mln zł. Gmina przystąpi też do termomodernizacji gminnych budynków użyteczności publicznej, w tym obiektów szkolnych, na co w 2016 r. przeznaczy 1 mln zł, a w latach 2017-2018 kolejne 5 mln zł. W przyszłym roku dokończona zostanie też budowa boiska trawiastego przy ul. Powstańców Wlkp. w Miliczu, co kosztować ma 816,4 tys. zł przy, łącznym nakładzie 1 mln 25,9 tys. zł.

Kolejne 800 tys. zł zarezerwowano na inwestycje wodociągowe na terenie gminy. Kontynuowane będą również prace przy uzbrojeniu terenu byłego lotniska w Miliczu za kwotę 500 tys. zł. Przeznaczono też 200 tys. zł na rewitalizację Milicza, a kolejne 20 tys. zł na rewitalizację kempingów w Sułowie.

W przyszłym roku planowana jest też rozbudowa remizy strażackiej w Potaszni, co kosztować będzie 350 tys. zł. Dokończona zostanie też budowa remizy w Gądkowicach, za co gmina zapłaci 450 tys. zł. Zaplanowano także rozbudowę świetlicy w Gruszeczce za kwotę 90 tys. zł.

W 2016 r. planowanych jest też szereg inwestycji drogowych. Za kwotę 320 tys. zł przebudowana ma być droga gruntowa w Czatkowicach i Sławoszowicach, a także wykonana zostanie modernizacja drogi wraz z oświetleniem w Ostrowąsach, co kosztować ma 100 tys. zł. Zaplanowano też za 500 tys. zł modernizację ul. Leśników w Sułowie wraz z budową chodnika, a za kolejne 500 tys. zł zbudowana zostanie nowa nawierzchnia drogi biegnącej przez Stary Piękocin wraz z budową chodnika i kanalizacji burzowej. Rozpoczęta zostanie ponadto budowa drogi do nowego osiedla domów jednorodzinnych we Wszewilkach; inwestycja będzie zrealizowana do 2019 r. i kosztować będzie 2 mln 850 tys. zł, z czego w 2016 r. wydatkowane zostanie 150 tys. zł. Gmina zamierza też wykonać w przyszłym roku dokumentację techniczną kilku innych inwestycji drogowych: budowa drogi gminnej w Niesułowicach (30 tys. zł), budowa drogi wraz z chodnikiem łączącej ul. Ogrodową z ul. Szkolną w Sułowie (30 tys. zł), budowa drogi do Pomorskiej (20 tys. zł) oraz budowa łącznika w Miliczu pomiędzy drogą krajową a drogą wojewódzką biegnącą w kierunku Sułowa (50 tys. zł). W przypadku drogi w Niesułowicach inwestycja ma być realizowana w 2017 r., a jej koszt to 600 tys. zł. Również łącznik między ul. Ogrodową a Szkolną w Sułowie powstać ma dopiero w 2017 r. i kosztować będzie 170 tys. zł. Budowa drogi do Pomorskiej zaplanowana jest natomiast na 2018 r., a jej szacunkowy koszt to 330 tys. zł. Z kolei łącznik w Miliczu, biegnący przez teren dawnego lotniska i łączący drogę krajową z drogą wojewódzką na Sułów realizowany będzie w latach 2017-2019 i kosztować będzie 6 mln 150 tys. zł.

W przyszłorocznym projekcie budżetu zarezerwowano też kwotę 300 tys. zł na wykonanie oświetlenia drogowego na terenie gminy, a kolejne 20 tys. zł na budowę wiat przystankowych.

W 2016 r. gmina zamierza wykonać też dokumentację kilku inwestycji, które mają być zrealizowane w 2017 r. Chodzi tu o przebudowę budynku socjalnego w Miliczu (50 tys. zł), która ma kosztować 2 mln zł, adaptację pomieszczeń na żłobek (20 tys. zł) oszacowaną na 500 tys. zł oraz adaptację pracowni szkolnych (10 tys. zł), na co gmina zamierza wydać 300 tys. zł. Ponadto za 15 tys. zł wykonana zostanie dokumentacja na rozbudowę przedszkola w Gądkowicach.

Ponadto w planowanych wydatkach inwestycyjnych ujęto 26 inwestycji na łączną kwotę 227,2 tys. zł, które zostaną zrealizowane na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego.
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5005