archiwum.glosmilicza.pl

:: Czekamy na dochody ze sprzedaży mienia
Wiadomość dodana przez: jsl (2015-10-08 10:02:58)

Rozmowa ze starostą milickim Janem Krzysztofikiem

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu negatywnie oceniła wykonanie budżetu powiatu w I półroczu 2015 roku, wskazując na pojawienie się zobowiązań wymagalnych i słabe wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia. O złej sytuacji finansowej powiatu świadczy choćby odrzucenie dofinansowania do jednej „schetynówki”, tym samym wycofanie się z powodu braku pieniędzy na wkład własny z remontu drogi z Sułowa do Gruszeczki. Czy powiatowi grozi zapaść finansowa?Zobowiązania wymagalne to były głównie należności za realizowane inwestycje, ale przecież nie zawsze cykl wykonawczy robót jest zgodny z końcem roku kalendarzowego. To wszystko zostało już uregulowane, a tu mieliśmy przykład różnicy kilku dni w płatnościach. Gdybyśmy nie mieli tych zobowiązań, ocena RIO zapewne byłaby pozytywna z zastrzeżeniami, tak jak w przypadku innych samorządów, które też mają słabe lub żadne wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia. W identycznej kondycji finansowej są prawie wszystkie powiaty w Polsce, które nie mają, tak jak gminy, dodatkowych dochodów z podatków lokalnych. Nasz powiat dodatkowo jest jeszcze obciążony koniecznością spłaty zadłużenia szpitalnego, które dotąd spłacaliśmy poprzez Fundację na Rzecz Ziemi Milickiej. Jednak dzięki oddłużeniu, dziś Milickie Centrum Medyczne się bilansuje, a przypomnę, że jeszcze kilka lat temu na szpitalnym koncie swoją rękę położył komornik. Obecnie, dzięki zdjęciu długu, sytuacja szpitala jest dobra, ale za tę stabilność powiat płaci wysoką cenę – co miesiąc uiszczamy ratę kredytu w wys. ponad 100 tys. zł. za spłatę pozostałości po starych szpitalnych długach. Co do „schetynówek”, to musieliśmy zrezygnować z jednej drogi, podobnie jak Powiat Trzebnicki, który też zrezygnował z realizacji swojej części tego zadania, natomiast w pełni realizujemy kosztochłonny remont drogi we Wszewilkach. A przecież właśnie zaczęliśmy też remont następnej drogi Wężowice – Zwierzyniec. Są trudności, jak wszędzie, ale czy to jest ta groźba zapaści finansowej?

Z jakich pieniędzy spłacacie co miesiąc to zadłużenie poszpitalne i czy jest szansa, że w najbliższym czasie sytuacja finansowa powiatu się poprawi?

 

Raty spłacamy z poczynionych przez powiat oszczędności. W ciągu tego roku zaoszczędziliśmy sporo na wydatkach m.in. na promocję i imprezy, wynagrodzenia pracownicze oraz usługi kancelarii prawnych. W tym roku nie byliśmy organizatorem Parady Konstytucyjnej, a ponadto wydaliśmy mniej pieniędzy na organizację Święta Karpia. Jeśli chodzi o wynagrodzenia pracownicze, to kilka osób odeszło do pracy w Urzędzie Miejskim, a ich miejsce zajęli albo stażyści, albo nowi pracownicy, którzy zarabiają mniej niż poprzednicy. Ponadto w tym roku nie było w Starostwie podwyżki płac pracowników. Zrezygnowaliśmy też z usług kancelarii prawnej, która obsługiwała Starostwo z zakresu zamówień publicznych. Dużym bonusem dla naszego budżetu jest także wsparcie finansowe gmin przy inwestycjach drogowych, co w poprzednich kadencjach nie było przecież normą. Gmina Milicz do remontu drogi we Wszewilkach dokłada nam 200 tys. zł, a gmina Cieszków do drogi ze Zwierzyńca do Wężowic – 100 tys. zł. Tu mamy też bardzo duże wsparcie Nadleśnictwa w Miliczu w wysokości 170 tys. zł. Jeśli chodzi o szansę na poprawę stanu naszych finansów, to jest nią niewątpliwie możliwość skutecznej sprzedaży mienia poszpitalnego w Krośnicach. Stało się to możliwe po przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwały o odstąpieniu od odwołania darowizny tegoż mienia. Drugą szansą na polepszenie stanu naszych finansów jest możliwe nabycie części udziałów w Milickim Centrum Medycznym przez samorządy gminne, oczywiście przy zachowaniu pełnej kontroli Powiatu Milickiego. Z pozyskanych w ten sposób pieniędzy moglibyśmy jako powiat spłacać część rat kredytu po zadłużeniu szpitala. Obecnie prowadzone są rozmowy negocjacyjne na ten temat.

Na ostatniej sesji Rady Powiatu zmniejszyliście o ponad 9 mln zł planowane dochody ze sprzedaży mienia. Nadal jednak pozostało jeszcze do pozyskania 3 mln zł ze sprzedaży. Czy uważa Pan, że uzyskanie tak dużych dochodów jest jeszcze możliwe w tym roku?

 

Do tej pory w 2015 roku pozyskaliśmy ok. 350 tys. zł dochodu ze sprzedaży naszych działek przemysłowych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Miliczu. Do końca tego roku chcielibyśmy sprzedać także budynek i działkę po dawnym Domu Dziecka w Sułowie, kolejną działkę przemysłową w Miliczu oraz poszpitalną działkę w Krośnicach, na której znajduje się dawna szkoła specjalna – pawilon dla młodzieży. Pozyskanie tych 3 mln zł potencjalnych dochodów będzie możliwe, jeżeli sprzedamy te działki.

Dziś jest już pewne, że powiat w 2016 roku, z powodu przekroczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia, nie będzie w stanie uchwalić budżetu. Czeka was zatem opracowanie i wcielenie w życie planu naprawczego, który jeszcze nie tak dawno realizowała gmina Cieszków. Co to oznacza dla powiatu? Czy będziecie mogli prowadzić jakiekolwiek inwestycję?

 

W tym roku realizujemy remont drogi we Wszewilkach oraz położenie asfaltu na drodze ze Zwierzyńca do Wężowic. W przyszłym roku chcielibyśmy wykonać przede wszystkim drogę z Lasowic do Łaz Wielkich, na którą będziemy składać wniosek o dofinansowanie z Narodowego Programu Dróg Lokalnych. Liczymy, że przy uzyskaniu dofinansowania z innego źródła i wsparciu gminy Milicz oraz gminy Krośnice uda nam się wykonać remont drogi z Milicza przez Wałkową i Wąbnice. Chciałbym, aby te drogi w powiecie były realizowane w pierwszej kolejności. Jeśli chodzi o możliwość wykonania tych inwestycji, to będzie to zależało od wysokości dochodów uzyskanych ze sprzedaży mienia. Przy wdrożeniu w życie planu naprawczego, przez który przeszło wiele samorządów, także w województwie dolnośląskim, powiat nie będzie mógł zaciągać żadnych nowych długów ani wydawać pieniędzy na promocję.

Panie starosto, coraz częściej w środowisku samorządowym powiatu milickiego można usłyszeć o tarciach pomiędzy Pana środowiskiem politycznym komitetu Ziemia Milicka a koalicyjnym ugrupowaniem PSL. Czy rzeczywiście w waszej koalicji obecnie iskrzy?

 

Stanowczo zaprzeczam, jakoby istniały tarcia międzykoalicyjne. Współpraca między Ziemią Milicką a PSL-em idzie normalnym torem i żadne iskry się tu nie sypią, natomiast w demokracji pewne różnice zdań mogą się zawsze pojawić, to rzecz zupełnie normalna. Nie ukrywam natomiast, że między nami a niektórymi kolegami z PSL-u są pewne rozbieżności co do formuły połączenia gminnej przychodni PZZLA ze spółką Milickie Centrum Medyczne, jednak nie co do samej idei, którą przecież nasi koalicjanci popierają. My, jako komitet Ziemia Milicka, jasno się określiliśmy, że najkorzystniejsze dla kondycji szpitala i, co za tym idzie, całego społeczeństwa powiatu milickiego, jest połączenie spółek PZZLA i MCM, a także nabycie części udziałów w szpitalnej spółce przez gminy. Mam nadzieję, że wkrótce w pełni do naszego pomysłu uda się przekonać te osoby, które dziś mają nieco inną wizję procedowania zmian, a chodzi tu tylko o szczegóły. Jestem przekonany, że przy wzajemnym poszanowaniu i wyeliminowaniu tych niewielkich różnic, będziemy mogli wypracować wspólne stanowisko w tej sprawie. Mój optymizm wynika też z aprobaty burmistrza i wójtów naszych gmin, co do udziału samorządów w spółce, jaką jest Milickie Centrum Medyczne.
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=4989