archiwum.glosmilicza.pl

:: PZZLA zostało przekształcone w spółkę
Wiadomość dodana przez: jsl (2015-09-03 09:37:14)

Rada Miejska w Miliczu na sesji 26 sierpnia podjęła uchwałę o przekształceniu PZZLA w spółkę. Na wniosek radnego Juchnowicza głosowanie było imienne. Utworzenie spółki kapitałowej ma stanowić pierwszy krok do połączenia gminnej przychodni zdrowia z milickim szpitalem.Za przekształceniem PZZLA w spółkę zagłosowało 11 radnych: Edmund Bienkiewicz, Wiesław Cerazy, Zbigniew Jasiński, Stanisław Kuśnierz, Andrzej Leszczyszyn, Andrzej Nestoruk, Agnieszka Ochowicz, Halina Smolińska, Dominika Ugorek, Teresa Wencek i Wojciech Wencek. Przeciw było 8 radnych: Piotr Boliński, Jadwiga Janczura, Janusz Juchnowicz, Jan Karpiński, Mariusz Owczarek, Alicja Szatkowska, Arkadiusz Tutak i Leszek Żuber. Od głosu jako jedyny wstrzymał się Piotr Sadowski. W sesji nie uczestniczył Cezary Sierpiński.

Głosowanie było imienne, o co zawnioskował radny Juchnowicz, a poparło go 9 innych radnych, przy sprzeciwie 9 radnych i 1 wstrzymującym się głosie. Wyczytywani alfabetycznie radni głosowali więc po kolei, pojedynczo opowiadając się „za” lub „przeciw” przekształceniu PZZLA w spółkę.

 

PZZLA to łakomy kąsek

Nim doszło do głosowania nad przekształceniem PZZLA w spółkę, radni przez blisko 2 godziny debatowali nad tym projektem, stawiając wiele pytań i zgłaszając szereg wątpliwości. Alicja Szatkowska i Janusz Juchnowicz stwierdzili, że Rada Miejska ma zbyt mało informacji odnośnie przekształcenia PZZLA w spółkę i dalszych losów nowo utworzonej spółki, jednocześnie podkreślając, że są za połączeniem PZZLA ze szpitalną spółką MCM. Radny Juchnowicz zgłosił nawet formalny wniosek o powołanie doraźnej komisji w sprawie przekształcenia PZZLA w spółkę, jednak po przegłosowaniu uchwały wycofał swój wniosek jako bezprzedmiotowy. Radna Szatkowska postulowała z kolei, żeby decyzję o utworzeniu spółki PZZLA odłożyć do czasu poznania stanowiska Rady Powiatu w sprawie połączenia PZZLA z MCM. – Bo co będzie ze spółką PZZLA, jeśli Rada Powiatu nie wyrazi zgody na połączenie? – pytała. Radna sugerowała przy tym, że bez połączenia z MCM różnie mogą potoczyć się dalsze losy PZZLA jako spółki. – Mam złe doświadczenie z gminnymi spółkami – mówiła, za przykład podając spółkę OSiR. Wrzuciła też kamyczek do ogródka burmistrza Piotra Lecha, przypominając mu o upadku powiatowej spółki drogowej Dromil, po której zostały tylko długi, a która powstała, gdy Lech był milickim starostą.

W odpowiedzi burmistrz Lech stwierdził, że on nie widzi żadnego powodu, dla którego Rada Powiatu nie miałaby wyrazić zgody na połączenie PZZLA z MCM. Powiedział przy tym, że gminne PZZLA jest łakomym kąskiem, bo wiąże się z rocznym kontraktem z NFZ w wysokości ponad 1,5 mln zł. – W Miliczu jest kilka podmiotów, które tylko czekają na to, żeby gminnemu POZ-owi powinęła się noga. Lobbing jest bardzo silny – stwierdził, dając do zrozumienia, że prywatne przychodnie zdrowia chętnie przejęłyby pacjentów PZZLA wraz z „przypisanym” do nich kontraktem NFZ, stąd publiczne zgłaszanie wątpliwości co do zasadności przekształcenia PZZLA w spółkę, a następnie połączenia z MCM. Burmistrz zastrzegł się przy tym, że nie podejrzewa, by radna Szatkowska, mówiąc o swoich wątpliwościach, przemawiała w imieniu jakichś lekarzy.

Burmistrz przekonywał też, że nie należy zwlekać z przekształceniem PZZLA, bo czas działa na niekorzyść gminnej placówki. Przypomniał, że jeszcze 3 lata temu, gdy prezes szpitalnej spółki MCM po raz pierwszy złożył gminie Milicz propozycję przejęcia PZZLA, gminna placówka miała prawie 12,5 tys. pacjentów. Teraz ma o ponad połowę mniej, bo pacjenci odeszli do konkurencyjnych przychodni, a w ślad za nimi „odeszło” ponad 1 mln zł z kontraktu z NFZ. – Tendencja spadkowa się utrzymuje i w ciągu najbliższych 3 miesięcy trzeba będzie zwalniać pracowników – przestrzegał Lech. Dodał przy tym, że do obecnej sytuacji PZZLA doprowadziło zwlekanie z podjęciem decyzji o restrukturyzacji placówki, mimo iż było wiadomo, że będzie tylko gorzej.

 

Co z majątkiem PZZLA

Wiele czasu podczas sesji poświęcono też majątkowi gminnej PZZLA po przekształceniu w spółkę. Majątek trwały PZZLA stanowi tylko budynek ośrodka zdrowia w Czatkowicach. Natomiast pomieszczenia zajmowane w budynku szpitalnym są jedynie użytkowane i należą do szpitalnej spółki MCM. Pochodzący z Czatkowic radny Sadowski dopytywał, jaka jest gwarancja, że po przekształceniu PZZLA w spółkę i po jej połączeniu ze spółką MCM ośrodek w Czatkowicach nie zostanie zamknięty i sprzedany. Burmistrz uspokajał, że funkcjonowanie ośrodka w Czatkowicach leży w interesie szpitalnej spółki, gdyż wiąże się to z kontraktem z NFZ na leczących się tam mieszkańców Czatkowic i okolicznych wsi. Zapewnił też, że przy łączeniu PZZLA z MCM będzie w umowie zapis, iż bez zgody Rady Miejskiej w Miliczu nie będzie można sprzedać budynku w Czatkowicach.

Z kolei radny Żuber był zainteresowany, czy po przekształceniu PZZLA w spółkę gminna placówka nadal będzie miała prawo do bezpłatnego użytkowania pomieszczeń w szpitalu. Taki bowiem zapis istnieje w akcie notarialnym, podpisanym przez gminę Milicz i powiat milicki w 1999 r., gdy PZZLA zaczęła funkcjonować w szpitalnym obiekcie. Co prawda od 3 lat zapis ten jest kwestionowany przez szpitalną spółkę MCM, która zaczęła naliczać PZZLA normalny czynsz, a sprawa trafiła do sądu. W odpowiedzi Piotr Lech stwierdził, że połączenie PZZLA z MCM raz na zawsze rozwiąże tę sporną kwestię, która jest „mocno zapętlona”, a ponadto gmina Milicz, jako właściciel spółki PZZLA, stanie się po połączeniu współudziałowcem szpitala w części przypadających na nią udziałów.

Te zapewnienia nie przekonały jednak Leszka Żubera, który stwierdził, że wszystkie prawne kwestie należy uregulować przed połączeniem PZZLA z MCM. – Bo teraz MCM jest do nas przyjaźnie nastawiony. Ale co będzie, jeśli to się zmieni? – retorycznie pytał, dodając: – Żeby wówczas MCM nie wyciągnął jakiegoś królika z kapelusza, tak że gmina się nie pozbiera.
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=4975