archiwum.glosmilicza.pl

:: Srebrny jubileusz milickiego samorządu gminnego
Wiadomość dodana przez: jsl (2015-05-28 09:38:11)

Blisko stu milickich samorządców i zaproszonych gości zgromadziło się 26 maja na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Miliczu, by uczcić 25 lat istnienia milickiego samorządu gminnego. Podczas uroczystości wręczono też tytuł Honorowego Obywatela Gminy Milicz ks. prałatowi Janowi Przytockiemu, proboszczowi parafii pw. św. Michała Archanioła w Miliczu.Na uroczystą sesję zaproszono milickich radnych wszystkich 7 kadencji samorządowych, począwszy od pierwszych wolnych wyborów do rad gmin, które odbyły się dokładnie 25 lat temu – 27 maja 1990 r., a także burmistrzów i wiceburmistrzów, którzy na przestrzeni minionego ćwierćwiecza sprawowali rządy w gminie Milicz. Gościem szczególnym był ks. prałat Jan Przytocki, proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Miliczu, któremu 19 maja br. Rada Miejska w Miliczu nadała tytuł Honorowego Obywatela Gminy Milicz. Towarzyszył mu ks. wikary Adrian Kosendiak pełniący funkcję opiekuna diecezjalnego samorządowców. Wśród zaproszonych gości obecni byli również przedstawiciele służb mundurowych – komendant powiatowy PSP w Miliczu st. kpt. Tomasz Kopeć, zastępca komendanta KPP Milicz mł. insp. Arkadiusz Sworowski, a także nadleśniczy Nadleśnictwa Milicz Roman Palewski. Obecni byli również przedstawiciele milickich banków – dyrektor PKO BP Krzysztof Mogilan oraz wiceprezes Banku Spółdzielczego Helena Irena Kuśnierz, a także przewodniczący Rady Gminy w Krośnicach Janusz Dziekan.

Tę szczególną sesję, zainaugurowaną odśpiewaniem hymnu państwowego, prowadziła obecna przewodnicząca Rady Miejskiej w Miliczu Halina Smolińska, a w uroczysty nastrój wprowadziła wszystkich zgromadzonych chwila pięknej muzyki w wykonaniu nauczycielki szkoły muzycznej w Miliczu Anny Przewoźnej (pianino cyfrowe) oraz uczennicy tej szkoły Karoliny Kowalskiej (flet boczny), a także duetu Poli Dziedzic i Daniela Miśka, którzy zaśpiewali nostalgiczną „Dumkę na dwa serca”.

Oprócz przewodniczącej Haliny Smolińskiej za stołem prezydialnym zasiedli również przewodniczący Rad Miejskich poprzednich kadencji – Edmund Bienkiewicz, który przewodniczył Radzie trzykrotnie: w latach 1998-2002, 2006-2010 i 2010-2014, będąc jednocześnie radnym miejskim nieprzerwanie od 25 lat, a także Edward Rybka, przewodniczący Rady w latach 2002-2006. W tej wyjątkowej sesji za stołem prezydialnym zasiedli również najmłodsi miliccy samorządowcy – przewodniczący Rady Młodzieżowej Powiatu Milickiego Daniel Misiek oraz przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej w Miliczu Olimpia Kosakowska.

Z boku zasiedli natomiast burmistrzowie i wiceburmistrzowie gminy Milicz obecnych i minionych kadencji w wolnej Polsce: pierwszy burmistrz Janusz Wierzowiecki, który swoją funkcję sprawował w latach 1990-1994, Damian Stachowiak – burmistrz w latach 2006-2007, Paweł Wybierała będący burmistrzem w latach 2010-2014 oraz aktualny burmistrz Piotr Lech, a także wiceburmistrz Czesław Olszewski (1994-1996), wiceburmistrz Waldemar Mierzwa (1996-1998), wiceburmistrz Ryszard Lech (2006-2007) i obecny wiceburmistrz Sławomir Strzelecki. Natomiast Stanisław Kuśnierz, wiceburmistrz w latach 1998-2002, będący jednocześnie radnym gminy Milicz nieprzerwanie od 25 lat, zasiadł wraz z pozostałymi radnymi obecnej i minionych kadencji, dla których przygotowano miejsca na wprost stołu prezydialnego.

Trudne początki

samorządu

Witając radnych i zaproszonych gości, przewodnicząca Halina Smolińska przypomniała, że pierwsze wolne wybory do rad gmin, które w Polsce odbyły się 27 maja 1990 r., zapoczątkowały odradzanie się samorządności w naszym kraju – mieszkańcy gmin zaczęli sami decydować o sprawach, które ich bezpośrednio dotyczą. Burmistrz Piotr Lech podkreślił z kolei, iż ta historyczna data stała się początkiem zmian w systemie organizacji władzy publicznej i w zarządzaniu publicznymi finansami, w następstwie czego zmieniła się również lokalna społeczność. Jak trudne były początki samorządności w Miliczu, opowiedział Janusz Wierzowiecki, pierwszy burmistrz gminy Milicz w wolnej Polsce. – Stary system przestał istnieć, lecz od podstaw trzeba było budować nowy – stwierdził, dodając przy tym, że zastana rzeczywistość mocno utrudniała to zadanie: upadające przedsiębiorstwa, rosnące bezrobocie, brak pieniędzy w gminnej kasie i wszechobecne protesty mieszkańców związane z nowymi zasadami funkcjonowania władzy gminnej. Jak mówił, w przeciwieństwie do dnia dzisiejszego ówczesna Rada Miejska musiała przede wszystkim rozwiązywać problemy związane z zaspokajaniem podstawowych potrzeb mieszkańców, jak choćby wodociągowaniem wsi. – Dzisiaj problemy są inne – powiedział, podkreślając jednakże, iż nie zmieniło się jedno – działania samorządu muszą być podyktowane troską o wspólne dobro, a gminny samorząd ma służyć lokalnej społeczności.

Honorowy Obywatel Gminy Milicz

Wzruszającym akcentem uroczystej sesji było wręczenie ks. prałatowi Janowi Przytockiemu aktu nadania mu przez Radę Miejską tytułu Honorowego Obywatela Gminy Milicz. Jak podkreślił burmistrz Lech, tytuł ten został nadany księdzu prałatowi za szczególne zasługi na rzecz rozwoju gminy Milicz w dziedzinie życia społecznego, kulturalnego i promującego gminę. Burmistrz przypomniał zasługi ks. Jana Potockiego w kreowaniu pozytywnych wzorców zachowań nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale również osób dorosłych, mówił o jego zaangażowaniu w pracę społeczną i niesienie pomocy najbardziej potrzebującym, m.in. poprzez prowadzenie przyparafialnego oddziału Caritas i założenie przedszkola parafialnego w Miliczu, zaakcentował też zasługi ks. Przytockiego na rzecz odnowy zabytkowych świątyń na terenie gminy Milicz – kościoła św. Michała Archanioła w Miliczu i kościołów filialnych – kaplicy św. Józefa Robotnika w Godnowej oraz kaplicy mszalnej w świetlicy w Gogołowicach. Burmistrz nawiązał też do 25 lat posługi ks. prałata Jana Przytockiego w milickiej parafii. – Jubileusz posługi księdza prałata Jana Przytockiego wpisuje się w jubileusz naszej samorządności – podsumował.

Wzruszonemu kapłanowi burmistrz wręczył akt nominacji wraz z wykonanym ze szczerego złota emblematem-zawieszką w kształcie herbu Milicza, umieszczonym w czerwonym puzderku. Przewodnicząca Smolińska ofiarowała z kolei w imieniu samorządowców ogromny bukiet kwiatów. Dziękując za odznaczenie, ks. prałat stwierdził z uśmiechem, iż wyróżnienie to było dla niego jak grom z jasnego nieba. Jak mówił, gdy 25 lat temu przybył na ziemię milicką, serce mu się radowało, bo tak było tu uroczo. Spotkał tu też wielu dobrych ludzi, a „pierwszą dobrą duszą był burmistrz Janusz Wierzowiecki”. Kapłan podziękował też burmistrzom wszystkich kadencji, stwierdzając, że każdy z nich wspierał go w jego działalności. – Jestem im wszystkim bardzo wdzięczny, w tym śp. burmistrzowi Ryszardowi Mielochowi, bo też był bardzo dobry – mówił.

Minuta ciszy

Przez 25 lat funkcjonowania gminnego samorządu do Rady Miejskiej w Miliczu wybrano w sumie 108 radnych – niektórzy sprawowali swój mandat tylko przez jedną 4-letnią kadencję, wielu zasiadało w Radzie przez dwie lub więcej kadencji. Niestety, 11 z nich nie ma już wśród nas. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych samorządowców – śp. burmistrza i gminnego radnego Ryszarda Mielocha oraz radnych: Bronisława Bienkiewicza, Artura Czerkiewskiego, Józefa Kwaśniewskiego, Edwarda Miliana, Józefa Nieczypora, Mariana Patkowskiego, Zdzisława Pytlaka, Antoniego Sawczyszyna, Jana Sobkowiaka oraz Bolesława Zajiczka.

Odznaczenia

dla samorządców

W podziękowaniu za pracę na rzecz milickiej społeczności każdy z obecnych na sali radnych otrzymał upominek. Upominek unikatowy – książkę pt. „Historia polskiego Milicza”, będącą obszerną pracą zespołową pod redakcją miliczanina Ireneusza Kowalskiego – którą z okazji 25-lecia milickiej samorządności wspólnie wydały dwa milickie samorządy – gmina Milicz i powiat milicki. Dodatkiem do książki były emeblematy-zawieszki z kształcie herbu gminy Milicz (już nie ze złota), a także notesik wraz z długopisem z logo gminy Milicz.

Przewodniczący Rady Miejskiej kolejnych kadencji samorządowych (począwszy od 1990 r.) odczytywali nazwiska „swoich” radnych, którym następnie pracownice Urzędu Miejskiego wręczały upominki, a panie-radne otrzymywały dodatkowo żółtą różę. W zastępstwie nieobecnych na sesji przewodniczących Rad poprzednich kadencji – Mariana Mazurkiewicza (1990-1994) oraz Włodzimierza Patalasa (1994-1998) nazwiska radnych tych kadencji odczytała obecna przewodnicząca Halina Smolińska.

Spośród wszystkich samorządowców minionego ćwierćwiecza szczególnie wyróżniono czworo z nich – pierwszego burmistrza Janusza Wierzowieckiego, radnych Edmunda Bienkiewicza i Stanisława Kuśnierza, którzy zasiadają w Radzie Miejskiej od początku, pełniąc funkcję radnych już 7. kadencję, a także Halinę Kusch, która przez 21 lat (czyli przez ponad 5 kadencji) prowadziła biuro obsługi rady, służąc radnym swoją pracą i pomocą. Każda z wyróżnionych osób otrzymała wraz z bukietem róż list gratulacyjny w podziękowaniu za ich wkład w rozwój samorządu gminy Milicz, a także specjalną statuetkę z logo gminy Milicz. Januszowi Wierzowieckiemu wyróżnienie wręczał burmistrz Piotr Lech, Edmundowi Bienkiewiczowi – przewodniczący Rady Młodzieżowej Daniel Misiek, Stanisławowi Kuśnierzowi – przewodnicząca Rady Młodzieżowej Olimpia Kosakowska, a Halinie Kusch – przewodniczący Rady Miejskiej trzech kadencji Edmund Bienkiewicz.

Duży bukiet róż odebrała też z rąk burmistrza Piotra Lecha obecna przewodnicząca Rady Halina Smolińska.

Tort w kształcie herbu

Słodkim zwieńczeniem uroczystej sesji była degustacja ogromnych rozmiarów tortu, ozdobionego wykonanym ze słodkiej masy herbem gminy Milicz, będącym dziełem piekarni Wybierała z Milicza. A później przyszedł czas na swobodne rozmowy przy poczęstunku przygotowanym w sąsiedniej sali.

W uroczystej sesji wzięła udział blisko połowa byłych i obecnych radnych. Obecni byli m.in.: Jadwiga Janczura, Agnieszka Ochowicz, Julia Pękalska, Anna Połubek, Alicja Przybylska, Alicja Szatkowska, Ewa Tomaszewska, Dominika Ugorek, Teresa Wencek, Wanda Wiśniewska, Feliks Gładkowski, Antoni Krynicki, Zygmunt Maryński, Leon Patkowski, Paweł Herl, Michał Król, Stanisław Pawlak, Zdzisław Stefański, Czesław Bezpałko, Franciszek Krysztofiak, Jan Tatarek, Janisław Kaczmarek, Maciej Ośko, Zbigniew Jasiński, Wojciech Bąkiewicz, Walenty Gajowy, Ryszard Ochowicz, Hubert Czerwiński, Wiesław Cerazy, Piotr Psiuk, Wojciech Wencek, Andrzej Słowiński, Robert Szlachetka, Piotr Czajkowski, Andrzej Hołówko, Andrzej Nestoruk, Janusz Łabuda, Jan Karpiński, Andrzej Leszczyszyn, Piotr Boliński, Arkadiusz Tutak, Cezary Sierpiński, Janusz Juchnowicz i Leszek Żuber.
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=4935