archiwum.glosmilicza.pl

:: Dodatkowe inwestycje
Wiadomość dodana przez: jsl (2015-04-30 14:03:44)

Burmistrz Piotr Lech jeszcze w maju zamierza znowelizować tegoroczny budżet gminy Milicz, wprowadzając do niego nowe inwestycje o łącznej wartości co najmniej 5,5 mln zł.Najdroższą planowaną inwestycją będzie budowa Orlika lekkoatletycznego przy obecnym stadionie miejskim w Miliczu, co kosztować ma 877 tys. zł. Obok niego powstać ma też boisko trawiaste za kwotę 575 tys. zł. Kolejny znaczący wydatek inwestycyjny to ok. 805 tys. zł przeznaczone na budowę realizowanego właśnie Ptasiego Traktu w Miliczu, który łącznie ma kosztować 1 mln 10 tys. zł, podczas gdy na razie w budżecie gminy zarezerwowano na ten cel tylko 205 tys. zł. Wśród nowych wydatków inwestycyjnych przewidziano ponadto zakup samochodu pożarniczego dla OSP Milicz, co kosztować ma 500 tys. zł, a także zakup za kwotę 450 tys. zł dwóch śmieciarek dla milickiego ZUK-u, który od lipca ponownie ma zajmować się odbiorem śmieci z terenu gminy Milicz. Burmistrz zamierza przeznaczyć też 300 tys. zł na modernizację kąpieliska na Karłowie, które po roku przerwy znów ma w tym roku otworzyć swoje podwoje dla mieszkańców. Kolejna inwestycja to zakup i remont budynku przy ul. Armii Krajowej w Miliczu, przy milickim sanepidzie, gdzie dawniej mieściło się laboratorium analityczne. Budynek ten należy obecnie do powiatu milickiego, a gmina zamierza go wykupić za 40 tys. zł i przeznaczyć kolejne 200 tys. zł na remont i adaptację obiektu na tzw. Centrum Wsparcia Rolniczego. Miałyby tam znaleźć swoją siedzibę milickie oddziały trzech instytucji związanych z rolnictwem: Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Wśród nowych inwestycji znalazła się też modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabówce za kwotę 200 tys. zł, a także inwestycje związane z wiejskimi OSP: rozbudowa remizy strażackiej z Potaszni za kwotę 150 tys. zł, budowa remizy strażackiej w Gądkowicach za kwotę 150 tys. zł, wymiana bramy wjazdowej w remizie OSP w Bartnikach za 12 tys. zł, a także wykonanie projektu rozbudowy tamtejszej remizy za kwotę 6 tys. zł. Kolejne nowe zadania inwestycyjne, które burmistrz Lech zamierza wprowadzić do tegorocznego budżetu gminy to również: dostosowanie obiektu szkolnego w Dunkowej do wymogów przeciwpożarowych, co kosztować ma 80 tys. zł oraz konserwacja zabytkowego wiatraka „Bronisław” w Duchowie za kwotę 60 tys. zł. Natomiast z inwestycji drogowych burmistrz zamierza wprowadzić do budżetu modernizację drogi w Ostrowąsach za kwotę 120 tys. zł, remont drogi we Wszewilkach wspólnie z powiatem, który jest zarządcą tej drogi, wykonanie za 25 tys. zł tzw. promenady wzdłuż ul. Sułowskiej w Miliczu, pomiędzy ul. Piłsudskiego a Kombatantów, jak również wykonanie projektu budowy ronda na ul. Kopernika w Miliczu za 7,5 tys. zł oraz projektu modernizacji ul. Leśników w Sułowie za kwotę 6 tys. zł.

Dodatkowo do wydatków inwestycyjnych wpisana zostanie też kwota 950 tys. zł, która zostanie przeznaczona na uregulowanie ostatnich już rachunków za budowę krytej pływalni w Miliczu.

Skąd pieniądze

na inwestycje

Łącznie wydatki inwestycyjne, jakie burmistrz Piotr Lech zamierza wprowadzić do tegorocznego budżetu, zamkną się w szacunkowej kwocie 5,5 mln zł. Pieniądze na ich pokrycie burmistrz zamierza pozyskać z kilku źródeł. Największy przychód – w wysokości – 2 mln 785 tys. zł – stanowi kwota, jaka zostanie w budżecie gminy „uwolniona” wskutek wydłużenia terminu wykupu obligacji komunalnych przez gminę. Według pierwotnego założenia obecny dług gminy Milicz w wys. ponad 40 mln zł. miał zostać całkowicie spłacony do końca 2022 r. i w tym roku gmina miała spłacić prawie 4 mln zł. Taka też kwota została na ten cel zarezerwowana w budżecie, lecz dzięki wydłużeniu terminu spłaty długu do 2028 r. tegoroczna spłata będzie mniejsza właśnie o 2 mln 785 tys. zł i pieniądze te będzie można przeznaczyć na inne cele.

Kolejną znaczącą pozycję w przychodach stanowi pozyskana przez gminę dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 2 mln 260 tys. zł, stanowiąca refundację części kosztów poniesionych przy budowie krytej pływalni w Miliczu.

Gmina złożyła też wniosek o dofinansowanie budowy Orlika lekkoatletycznego zarówno do Ministerstwa Sportu, jak i do Urzędu Marszałkowskiego, i liczy na pozyskanie 650 tys. zł dotacji. Do gminnej kasy ma też wpłynąć dotacja w wys. ok. 498 tys. zł na budowę Ptasiego Traktu w Miliczu. Burmistrz Lech liczy też na pozyskanie dotacji w wys. 300 tys. zł na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Milicz, na dotację w wys. 200 tys. zł na remont budynku dawnego laboratorium w Miliczu, a także na dotację w wys. 190 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego na budowę boiska trawiastego przy ul. Powstańców Wlkp. w Miliczu. Wnioski na przyznanie powyższych dotacji zostały już złożone.
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=4922