archiwum.glosmilicza.pl

:: O spalarni tylko na sesji zwyczajnej
Wiadomość dodana przez: jsl (2015-04-30 14:01:10)

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Warkocz na wtorek 5 maja zwołał zwyczajną sesję Rady Powiatu, podczas której omówiony zostanie status przyszpitalnej spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych, której właścicielem jest spółka Eco-ABC z Bełchatowa. Jednocześnie przew. Warkocz odmówił radnym opozycyjnym z DŚ XXI, PiS i MWS zwołania sesji nadzwyczajnej w tej sprawie.Sesja Rady Powiatu, na której omówione miały zostać zagadnienia związane z działalnością przyszpitalnej spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych w Miliczu, miała się odbyć 20 kwietnia na wniosek radnych opozycyjnych z DŚ XXI i PiS. Na sesję nie przybyli jednak mający zdecydowaną większość w Radzie Powiatu radni koalicyjni „Ziemia Milicka” – PSL. A ponieważ zgodnie ze statutem powiatu Rada może rozpocząć obrady w obecności co najmniej połowy ustawowego składu, przew. Marek Warkocz nawet nie rozpoczął sesji, a jedynie poinformował radnych opozycji, że w porządku obrad najbliższej zwyczajnej sesji umieści punkt dotyczący problemu spalarni przy szpitalu.

Piątka radnych opozycyjnych w Radzie Powiatu: Paweł Wybierała, Piotr Zajiczek i Mirosław Drobina (DŚ XXI), Janusz Łabuda (PiS) oraz Dorota Folmer tego samego dnia, 20 kwietnia, zawnioskowała ponownie do przew. Rady Powiatu o zwołanie kolejnej sesji nadzwyczajnej w sprawie spalarni. 24 kwietnia przew. Marek Warkocz poinformował wszystkich radnych, że nie zwoła sesji nadzwyczajnej w sprawie spalarni, gdyż przedmiot sesji we wniosku nie jest prawidłowo wskazany i dotyczy spraw będących poza kompetencjami Rady Powiatu. – Wniosek radnych opozycji jest tożsamy z wnioskiem sprzed kilku dni, a większość radnych oświadczyła, że nie będzie uczestniczyć w sesji z takim porządkiem obrad. Dlatego też nie zdecydowałem się na zwołanie kolejnej sesji nadzwyczajnej w tej samej sprawie – wyjaśnia przew. Rady Powiatu Marek Warkocz dodając, że w zamian zwołał na wtorek 5 maja zwyczajną sesję, w porządku obrad której umieścił rozbudowany punkt dotyczący informacji o spalarni przy szpitalu. Podczas sesji omówiona zostanie budowa i funkcjonowanie spalarni, nadzór służb ochrony środowiska nad spalarnią oraz informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o samowoli budowlanej firmy Eco-ABC z Bełchatowa. W porządku obrad umieszczono także punkty, o które wnioskowali radni opozycji: wystąpienie mieszkańców protestujących przeciw nielegalnej rozbudowie spalarni odpadów medycznych w Miliczu oraz informację starosty Jana Krzysztofika na temat obecnego stanu prawnego i faktycznego w związku z postanowieniem wojewody dolnośląskiego, który 21 stycznia 2015 r. unieważnił pozwolenie wydane przez Starostwo w Miliczu na budowę wiat stalowych przez Eco-ABC.

Jak radni opozycyjni przyjęli zamianę sesji nadzwyczajnej na zwyczajną? – Moim zdaniem przewodniczący Marek Warkocz złamał prawo, nie zwołując na nasz wniosek sesji nadzwyczajnej w sprawie spalarni. Natomiast uważam, że sesja zwołana na 5 maja powinna wiele wyjaśnić w tematyce funkcjonowania w Miliczu spalarni. Cieszę się, że na sesji będzie mógł wystąpić przedstawiciel komitetu protestacyjnego i że radni będą mogli dyskutować na ten temat. Choćby dlatego nasz cel został osiągnięty – komentuje całą sprawę radny Piotr Zajiczek z DŚ XXI.

Sesja zwyczajna Rady Powiatu, gdzie poruszona zostanie sprawa przyszpitalnej spalarni, odbędzie się we wtorek 5 maja o godz. 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej na ul. Trzebnickiej 4b w Miliczu.
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=4921