archiwum.glosmilicza.pl

:: Paweł Wybierała rezygnuje z funkcji prezesa
Wiadomość dodana przez: jsl (2015-04-02 13:14:23)

Członkowie zarządu oddziału gminnego związku OSP RP w Miliczu podczas posiedzenia 25 marca przyjęli rezygnację Pawła Wybierały z funkcji prezesa oraz Janusza Bleka z funkcji sekretarza zarządu. W skład zarządu przyjęty został za to nieobecny na posiedzeniu nowy burmistrz Piotr Lech, któremu druhowie zaproponują objęcie stanowiska nowego prezesa zarządu gminnego.Posiedzenie zarządu oddziału gminnego związku OSP RP w Miliczu odbyło się w środę 25 marca w restauracji Kaskada we Wszewilkach. W obradach uczestniczyło 120 członków zarządu. Na posiedzenie prezydium, na czele z prezesem Pawłem Wybierałą, nie zaprosiło nowego burmistrza Piotra Lecha.

Wycofana rekomendacja
Najważniejszym punktem obrad zarządu gminnego miało być omówienie przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP z gminy Milicz. Na początku spotkania prezes zarządu OSP RP w Miliczu Paweł Wybierała złożył jednak wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego zmiany prezydium zarządu gminnego związku OSP. Zarząd otrzymał bowiem pismo wiceburmistrza Sławomira Strzeleckiego, że po zakończeniu kadencji burmistrza Wybierały Urząd Miejski nie udziela mu dalszej rekomendacji, co powoduje, że automatycznie stracił swój mandat w zarządzie gminnym związku OSP RP. Gmina wycofała także mandat dla swojego drugiego przedstawiciela w zarządzie - byłego urzędnika Janusza Bleka. W miejsce Pawła Wybierały Urząd Miejski delegował do prac w zarządzie gminnym nowego burmistrza Piotra Lecha (od niedawna członek OSP Piękocin), a w miejsce J. Bleka wytypowano nowego specjalistę ds. zarządzania kryzysowego i obronności Grzegorza Dudę (prezes OSP Milicz).
P. Wybierała krytycznie odniósł się do pisma wiceburmistrza Strzeleckiego, który stwierdza, że dalsze trwanie Wybierały na stanowisku prezesa będzie działaniem na szkodę związku i jednostek OSP. – To pismo jest kuriozalne, bo niezgodne ze statutem związku. Ja nie zamierzam robić nic na szkodę związku. Uważam jednak, że zmiana prezesa powinna mieć swoje tempo i przebiegać w sensownych ruchach. Dotąd wiele razy zmieniał się burmistrz i wszelkie zmiany zawsze przebiegały w sposób racjonalny i miały swój bieg. Tutaj ktoś próbuje wymusić pewne zmiany z brakiem poszanowania osób i samodzielności związku – przekonywał strażaków prezes Wybierała dodając, że „ktoś w gminie przebiera nogami, by doszło do zmiany prezesa zarządu gminnego” i tym samym „próbuje zaszantażować związek”. – Nie chcę by ktoś zarzucił naszemu ruchowi, że prezes nie ma mandatu do pełnienia swojej funkcji. Dlatego też całe prezydium podaje się do dymisji i powinniście dziś druhowie jako zarząd powołać nowe prezydium beze mnie – mówił P. Wybierała. Następnie głos zabrał wiceprezes zarządu gminnego Janisław Kaczmarek, który wskazywał, że „ktoś” próbuje narzucić zarządowi zmiany w niezbyt dyplomatyczny sposób. – Ręczę wam, drodzy druhowie, że to, iż burmistrz jest prezesem zarządu gminnego nie jest regułą. Dlatego proszę się tym nie kierować. Z drugiej jednak strony, jeżeli nowy burmistrz chce być prezesem zarządu, to należy to uszanować. Nie dajmy się jednak spacyfikować – mówił druh Janisław Kaczmarek dodając, że związek potrzebuje burmistrza, ale też burmistrz potrzebuje braci strażackiej.

Kto dolewa oliwę
do ognia?
W dyskusji głos zabrał także naczelnik OSP Nowy Zamek Mirosław Statkiewicz, który przekonywał, że dotąd zwyczajem było, iż to burmistrz był prezesem zarządu gminnego i teraz też tak powinno być. – Nikt nie zabiera zasług ustępującemu prezesowi. Żeby jednak nie było kolejnych przepychanek, to zróbmy tak, żeby dziś nie wybierać kolejnego prezesa. Tylko zróbmy wszystko, żeby to nowy burmistrz został prezesem związku – przekonywał druh Statkiewicz. Następnie głos zabrał prezes OSP Ruda Sułowska Bronisław Jasiński, który w niezwykle mocnych słowach krytykował zarówno burmistrza Lecha, jak i prezesa OSP Milicz Grzegorza Dudę. Szef straży w Rudzie Sułowskiej stwierdził, że nowy burmistrz na początku swojej pracy dolał tylko oliwy do ognia proponując, by w skład zarządu gminnego wszedł Grzegorz Duda, prezes wykluczonej ze związku jednostki OSP Milicz. – Sprawy OSP Milicz dotąd nie zostały uregulowane. Jak nowy burmistrz mógł doprowadzić do tego, żeby Duda robił zakupy dla jednostek? Zobaczycie, że on będzie nas wszystkich za rok deptał. Burmistrz nie musi być prezesem zarządu. To nie są jego pieniążki, a gminne. To my powinniśmy dziś tu wybrać nowego prezesa spośród siebie – stwierdził druh Bronisław Jasiński, podważając w dalszej swojej wypowiedzi sens istnienia jednostki OSP Milicz. – Czy ta straż w Miliczu jest w ogóle potrzebna? Czy nie lepiej byłoby dać ten ich sprzęt chociażby do Gądkowic czy do Cieszkowa na obrzeża? W Miliczu jest przecież zawodowa straż – mówił prezes OSP Ruda Sułowska, dodając, że nowy burmistrz powinien najpierw rozliczyć OSP Milicz. Po zakończeniu obrad Paweł Wybierała podszedł do B. Jasińskiego i podziękował mu za „głos rozsądku”.
W dalszej części dyskusji P. Wybierała próbował przeforsować pomysł, by druhowie wybrali nowego prezesa spośród siebie. – Chodzi o to, by uszanować samodzielność związku. To związek powinien zaprosić nowego burmistrza do współpracy. Tutaj ktoś próbuje się do związku włamać na siłę – mówił prezes Wybierała. Głos w dyskusji zabrał również skarbnik zarządu gminnego Stanisław Plewka, który prosił, by w dyskusję o zmianach w prezydium nie mieszać jednostki OSP Milicz. Dh Plewka zaproponował, by nie odwoływać całego prezydium, a tylko prezesa Wybierałę zastąpić burmistrzem Lechem, gdyż byłoby to najlepsze wyjście dla związku. W podobnym tonie wypowiedział się naczelnik OSP Bartniki Andrzej Biniek, który pytał, dlaczego prezydium nie zaprosiło na obrady burmistrza Lecha. – Burmistrz nie jest jeszcze członkiem ani zarządu gminnego, ani prezydium i w tej sytuacji trzeba podjąć trudne decyzje we własnym gronie – tłumaczył brak zaproszenia dla burmistrza Lecha prezes Wybierała. Dyskusję zakończył wniosek prezesa OSP Sułów Andrzeja Wojtyczki, by zarząd zaproponował burmistrzowi Lechowi objęcie funkcji prezesa zarządu gminnego w miejsce P. Wybierały. – Zmieńmy tylko prezesa, a nie całe prezydium. Po co wszystko wywracać do góry nogami – tłumaczył druh Wojtyczka. P. Wybierała niechętnie przyjął wniosek prezesa OSP Sułów. W tej sytuacji swoją decyzję o rezygnacji z funkcji sekretarza zarządu gminnego podtrzymał dh Janusz Blek z OSP Olsza. Kolejny wniosek złożył wiceprezes Kaczmarek, który zaproponował, by przegłosować uchwałę o utrzymaniu w zarządzie gminnym druhów Wybierały i Bleka. – Dziękuję druhom Pawłowi i Januszowi za to, że tak wiele dobrego zrobili dla naszego związku. Dlatego ośmielam się prosić o dokoptowanie ich do składu zarządu – mówił J. Kaczmarek.

Propozycja dla burmistrza Lecha
Następnie przystąpiono do głosowania wniosków. Jako pierwszy głosowano wniosek o przyjęcie rezygnacji z funkcji prezesa Wybierały i sekretarza Bleka (14 głosów za, 5 wstrzymujących). Następnie zagłosowano nad przyjęciem w skład zarządu gminnego burmistrza Piotra Lecha (17 głosów za, 1 przeciwny – druh Zdzisław Adamowicz z OSP Sułów) oraz Grzegorza Dudy (wniosek nieprzyjęty, 7 za, 7 przeciw i 4 wstrzymujące się). Przegłosowano także wniosek o zaproponowanie burmistrzowi Lechowi objęcie funkcji prezesa zarządu gminnego (18 za, 2 wstrzymujące się). Następnie zagłosowano nad pozostawieniem w zarządzie druhów Wybierały (19 głosów za) i Bleka (18 za i 1 wstrzymujący się).
Po głosowaniach głos zabrał były już prezes Paweł Wybierała, który podziękował strażakom za współpracę. Na koniec zebrania przyjęli jednogłośnie wniosek prezesa sułowskiej OSP A. Wojtyczki o przyznanie ustępującemu prezesowi strażackiego odznaczenia.
Zebranie zakończył wiceprezes Janisław Kaczmarek, który do czasu wyboru nowego prezesa będzie kierował pracami zarządu gminnego.


adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=4911