archiwum.glosmilicza.pl

:: 100 dni nowego wójta
Wiadomość dodana przez: jsl (2015-03-26 09:15:04)

Rozmowa z wójtem gminy Krośnice Andrzejem Białym

Minęło 100 dni Pana urzędowania na stanowisku wójta gminy Krośnice. Jakie były dla Pana, jako nowego wójta, te trzy pierwsze miesiące?Pierwsze trzy miesiące minęły błyskawicznie. W krótkim czasie musiałem zapoznać się z pracownikami urzędu, jak i jego funkcjonowaniem. Dla mnie jest to coś nowego, ale potrafię dość szybko odnaleźć się w nowej sytuacji. Przyjęcie budżetu na 2015 r., sprzedaż w ramach leasingu budynku Urzędu Gminy, kontynuacja gminnych inwestycji, sprawy organizacyjne w urzędzie, jak i w innych gminnych jednostkach, spotkania z przedstawicielami różnych instytucji i organizacji, otwarcie drogi Kuźnica Czeszycka–Stara Huta, zebrania sprawozdawcze OSP, wybory sołtysów i rad sołeckich oraz wiele innych spraw i wydarzeń – to były te trzy pierwsze miesiące mojej pracy na stanowisku wójta. Oprócz tego, wspólnie z sołtys Łaz Izabelą Chaszczewicz i sołtys Bukowic II Bogumiłą Bialic brałem udział w uroczystej gali „Sołtys Roku 2014” w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu oraz spotkałem się ze sportowcami, działaczami sportowymi i trenerami z terenu gminy Krośnice. Razem z moimi współpracownikami postanowiliśmy, że co drugi wtorek każdego miesiąca w Urzędzie Gminy będę miały miejsce darmowe porady prawne dla mieszkańców z całej naszej gminy. Urząd wójta piastuję dopiero trzy miesiące. Mam nadzieję, że ten czas, który jest jeszcze przede mną, przyniesie wiele konstruktywnych i dobrych rozwiązań.

Do końca maja powinna zakończyć się budowa basenu w Krośnicach. W jaki sposób będzie funkcjonował basen? Kto będzie kierownikiem basenu, ile osób będzie tam pracować i czy Pan już wie ile będzie kosztować jego utrzymanie?

 

Otwarcie basenu planowane jest na początek września tego roku, równo z początkiem nowego roku szkolnego. Od 1 kwietnia mamy zamiar zatrudnić osobę, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie schematu organizacyjnego krytej pływalni w Krośnicach oraz schematu zatrudnienia wraz z zakresami obowiązków pracowników. Osoba ta będzie także odpowiedzialna m.in. za przygotowanie ofert dla szkół, grup, klientów indywidualnych i biznesowych, będzie brała udział w rekrutacji i szkoleniu pracowników oraz dokona analizy finansowej powstałej inwestycji pod kątem utrzymania i kompletności dostaw w zakresie niezbędnym do prowadzenia pełnej działalności obiektu.

Podczas kampanii wyborczej mówił Pan wiele o współpracy pomiędzy samorządami powiatu milickiego. Jednym z przykładów tej współpracy miało być uporządkowanie statusu mienia poszpitalnego w Krośnicach. Czy teraz po zmianie władzy znalazł Pan wspólnie z powiatem pomysł na zagospodarowanie tego mienia?

 

Współpraca z władzami powiatu, dla uporządkowania statusu mienia poszpitalnego, jest potrzebna. Podjęliśmy już odpowiednie działania, które są niezbędne, aby można było w jak najbliższej przyszłości stworzyć warunki dla zagospodarowania tego terenu. Są różne pomysły co do wykorzystania konkretnych budynków. Właścicielem mienia jest powiat, więc to Starostwo może coś więcej powiedzieć w tej kwestii. Gmina Krośnice jest zdecydowana przejąć na własność budynek schroniska młodzieżowego i budynek terapii (tzw. wagownia). Trwają też rozmowy w sprawie przejęcia innych nieruchomości. Odrzuciliśmy propozycję przejęcia kotłowni poszpitalnej z uwagi na kończącą się budowę gminnej kotłowni na zrębki, która jest w stanie zapewnić nam ciepło dla budynków szkolnych i basenu.

Jednym z Pana wyborczych założeń była rezygnacja z wydumanych inwestycji, a skoncentrowanie się na wykonaniu przez gminę zadań najważniejszych dla mieszkańców, jak np. budowa dróg, chodników, świetlic czy też oświetlania ulicznego. Kiedy gmina zacznie realizować tego rodzaju inwestycje i z jakich programów będzie się Pan starał o pozyskanie dofinansowania na ten cel?

 

Nadal uważam, że nadszedł czas dla realizacji zadań, które bezpośrednio wpłyną na poprawę życia naszych mieszkańców. Nie zapominajmy, że właśnie minęła zima i dopiero rozpoczął się nowy rok zadań budżetowych. Najpierw musiałem uporać się z dokończeniem rozpoczętych tuż przed wyborami inwestycji. Będziemy się starać, aby systematycznie remontować gminne drogi. Wieloletnich zaniedbań nie da się odrobić w ciągu trzech zimowych miesięcy. Będzie to proces wieloletni, ale mam ogromną determinację, aby z nim się zmierzyć. Co do oświetlenia, to trwają rozmowy z przedstawicielami koncernu Tauron. Kluczem do poprawy sytuacji będzie podpisanie umowy z tą firmą.

Rozm.

Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=4908