archiwum.glosmilicza.pl

:: Kolejni pracownicy starostwa przechodzą do gminy
Wiadomość dodana przez: jsl (2015-03-05 09:25:27)

Kierownik Łukasz Rokita z Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich w milickim starostwie oraz Grzegorz Duda, który w powiecie piastuje stanowisko ds. ochrony ludności cywilnej i zarządzania kryzysowego, przeszli do pracy w Urzędzie Miejskim w Miliczu. To kolejni pracownicy Powiatu, którzy po objęciu fotela burmistrza przez byłego starostę Piotra Lecha stali się pracownikami gminy Milicz.Kierownik Łukasz Rokita przeszedł do pracy w Urzędzie Miejskim z dniem 2 marca na zasadzie porozumienia stron między obu urzędami. W milickim magistracie burmistrz Lech powierzył mu funkcję kierownika Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich, czyli analogiczne stanowisko do tego, jakie piastował w starostwie. Pierwotnie Łukasz Rokita miał być przez burmistrza Lecha rekomendowany na skarbnika gminy Milicz w miejsce obecnego skarbnika Tadeusza Ciesielskiego, jednak burmistrz ostatecznie odstąpił od tego pomysłu.
Kolejnym pracownikiem milickiego starostwa, który zostanie zatrudniony w Urzędzie Miejskim, będzie Grzegorz Duda piastujący w Powiecie stanowisko ds. ochrony ludności cywilnej i zarządzania kryzysowego. Jak nam powiedział burmistrz Lech, zamierza on powierzyć Grzegorzowi Dudzie analogiczne stanowisko w gminie, czyli samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i obronności, w miejsce zwolnionego z pracy Janusza Bleka. Grzegorz Duda, mimo iż nadal jest pracownikiem starostwa, już teraz wykonuje na rzecz gminy Milicz swoją docelową pracę, pracując na umowę zlecenie. Do pracy na etat zostanie przyjęty na zasadzie porozumienia stron między urzędami prawdopodobnie na początku kwietnia. – Grzegorzowi Dudzie nikt nie może odmówić kompetencji i doświadczenia w zarządzaniu tym obszarem. Nie znam nikogo, kto bardziej się do tej funkcji nadaje – powiedział nam burmistrz Lech.
Wcześniej na zasadzie porozumienia stron między Gminą a Powiatem do pracy w milickim magistracie przeszło kilku innych pracowników starostwa, w tym kierownik wydziału oświaty Dariusz Duszyński, który objął takie samo stanowisko w Urzędzie Miejskim, a także zarządzająca sekretariatem Katarzyna Paluszkiewicz, której burmistrz Lech powierzył funkcję kierowniczki Wydziału Organizacyjnego, jak również Małgorzata Bogucka, która najpierw w Powiecie, a teraz z Gminie prowadzi Biuro Obsługi Rady Miejskiej.
Odpływ pracowników z milickiego starostwa do Urzędu Miejskiego sprawił, że starostwo zmuszone jest szukać nowych pracowników. Zwolnione przez Dariusza Duszyńskiego stanowisko kierownika Wydziału Oświaty ustępujący jeszcze starosta Piotr Lech powierzył Aleksandrze Wencek z tego wydziału. Nowa kierownik jednak już po 2 miesiącach złożyła rezygnację z powodów osobistych. Starostwo ogłosiło więc konkurs na wakujące stanowisko, który właśnie na dniach został rozstrzygnięty. Nową kierownik została Beata Łabaczuk z Żeleźnik, dotychczasowa koordynator Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym i Psychologiczno-Pedagogicznym. Jak się dowiedzieliśmy, jej kontrkandydatami byli Krzysztof Firek, pracownik Wydziału Oświaty, oraz były wiceburmistrz gminy Milicz Tomasz Kasprolewicz.
Powiat szuka już też następcy Grzegorza Dudy – właśnie rozstrzygany jest konkurs na stanowisko ds. ochrony ludności cywilnej i zarządzania kryzysowego, a swoje kandydatury zgłosiło 9 osób.
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=4903