archiwum.glosmilicza.pl

:: Ile wynoszą diety radnych
Wiadomość dodana przez: jsl (2015-01-23 09:15:55)

Od 700 zł do 2 tys. zł zarabiają radni naszych samorządów. Średnio najwięcej przysługuje radnym w powiecie i w gminie Milicz, najmniej w Cieszkowie.Wysokość uposażenia radnych zależy albo od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo od przeciętnego wynagrodzenia określanego komunikatem przez Główny Urząd Statystyczny. Na skutek przyjętych w poprzednich latach uchwał, diety radnych z Cieszkowa, Krośnic i radnych powiatowych ustalane są w oparciu o minimalne wynagrodzenie (od 1 stycznia wynosi ono 1.750 zł), a diety radnych miejskich z Milicza – w oparciu o dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia (obecnie 3 tys. 781,14 zł brutto). W ciągu czterech lat sprawowania mandatu radnego wysokość raz ustalonych diet wzrasta procentowo wraz ze wzrostem minimalnego lub przeciętnego wynagrodzenia.
Z naszych trzech gmin najwyższe diety otrzymują radni Rady Miejskiej w Miliczu. Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Smolińska otrzymuje miesięcznie 1.890,57 zł. Dwaj wiceprzewodniczący Rady - Stanisław Kuśnierz i Zbigniew Jasiński - mają wypłacane co miesiąc diety w wys. 1.323,40. Przewodniczący komisji Rady Miejskiej (Andrzej Nestoruk, Wojciech Wencek, Andrzej Leszczyszyn, Arkadiusz Tutak) otrzymywać będą 1.247,78. Z kolei szeregowym radnym zasiadającym w dwóch komisjach przysługuje co miesiąc 1.123 zł diety.
Z wszystkich naszych radnych najwyższą dietę ma przewodniczący Rady Gminy Krośnice, gdyż radni z Krośnic w 2003 r. uchwalili, iż przewodniczący Rady otrzymywał będzie dietę w wys. aż 117 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia w Polsce. Po wzroście minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2015 r. przew. Dziekan będzie otrzymywał dietę w wys. 2.047,50 zł. W Krośnicach wiceprzewodniczącemu Rady Marianowi Biesiadeckiemu od stycznia wypłacana będzie dieta w wys. 1.277,50 zł. Z kolei przewodniczący komisji (Krzysztof Skrzypczyk, Piotr Kubiak, Piotr Morawek i Bogumiła Bialic) co miesiąc będą mieli wypłacane 857,50 zł. Natomiast szeregowy radny w Krośnicach otrzymywać będzie dietę w wys. 735 zł.
Jeśli chodzi o gminę Cieszków, to po podwyższeniu minimalnego wynagrodzenia przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Załężny otrzymywać będzie 1.312,50 zł. Z kolei wiceprzewodniczącemu Rady Wojciechowi Bajodkowi od stycznia należy się miesięczna dieta w wys. 875 zł. W Cieszkowie nie powołano jeszcze stałych komisji. Po ich ukonstytuowaniu się przewodniczący komisji będzie otrzymywał dietę w wys. 787,50 zł. Natomiast szeregowy bezfunkcyjny radny otrzymywać będzie 700 zł.
W Radzie Powiatu radni otrzymują diety w wysokości od ok. 1,2 tys. zł (szeregowy radny) do 1,8 tys. zł (przewodniczący Rady Marek Warkocz i członkowie zarządu Marcin Goczling i Wanda Wiśniewska). Jak nas jednak poinformował sekretarz Adam Aleksandrowicz, prawdopodobnie na sesji 29 stycznia radni zmienią uchwałę dotyczącą diet, tak aby podwyższyć pułap diet dla przewodniczącego Rady oraz członków zarządu, których diety obecnie na podstawie odrębnych przepisów nie mogą wynosić więcej niż 1,8 tys. zł.
Najwięcej zarabiają jednak radni Sejmiku Województwa. Nasz jedyny przedstawiciel w Sejmiku Ryszard Lech, który nie sprawuje w nim żadnej dodatkowej funkcji, będzie otrzymywał dietę w wys. ok. 2,5 tys. zł.
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=4885