archiwum.glosmilicza.pl

:: Ośrodek Kultury ma nowego dyrektora
Wiadomość dodana przez: jsl (2015-01-02 10:58:34)

Nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 2 w Miliczu Tomasz Kusch został jednogłośną decyzją komisji konkursowej 29 grudnia rekomendowany do objęcia funkcji dyrektora Ośrodka Kultury w Miliczu. Nowy dyrektor swoją pracę w Ośrodku rozpocznie 2 stycznia.Konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury w Miliczu ogłosił 10 grudnia nowy burmistrz Piotr Lech. Poprzednią dyrektor Edytę Jachimowską na jej wniosek odwołał z funkcji 4 grudnia, a więc w ostatnim dniu swojej pracy, poprzedni burmistrz Paweł Wybierała.

Do konkursu na dyrektora Ośrodka Kultury swoje oferty złożyło 5 kandydatów: Mariusz Urbańczyk (w przeszłości dwukrotnie sprawował tę funkcję), Agnieszka Mikołajewska (główna księgowa Ośrodka Kultury), Tomasz Kusch (polonista w SP nr 2), Krystian Szymczak (doradca ubezpieczeniowy i finansowy) oraz Piotr Cherubin (jego ofertę odrzucono z powodów formalnych).

Do przeprowadzenia konkursu burmistrz Piotr Lech powołał 7-osobową komisję konkursową w składzie: Dariusz Duszyński, Katarzyna Paluszkiewicz, Dariusz Moczulski (urzędnicy, przedstawiciele burmistrza), Joanna Barylska-Kwaśniak i Elżbieta Ciężka (pracownice Ośrodka Kultury), Marlena Grodzińska (dyr. Biblioteki Publicznej) i Patryk Juzefowicz (przedstawiciel Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego). W trakcie pracy ze składu komisji konkursowej wykluczeni zostali sekretarz gminy Dariusz Moczulski (ze względu na powiązania rodzinne z kandydatem Krystianem Szymczakiem) oraz dyrektor Biblioteki Publicznej Marlena Grodzińska (jest pracodawczynią Agnieszki Mikołajewskiej). Na ostatnim posiedzeniu komisji miejsca wykluczonych członków komisji zajęli: Ewa Bezpałko-Szmigiel (przedstawiciel burmistrza w miejsce D. Moczulskiego) oraz Barbara Dominik-Doganowska (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury Amadei Amici – w miejsce M. Grodzińskiej).

Zmiany w składzie komisji konkursowej spowodowały sprzeciw przedstawiciela Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego Patryka Juzefowicza, który wskazywał, że w myśl regulaminu komisja powinna obradować w starym składzie, ponieważ 5 członków stanowi regulaminowe 2/3 komisji. P. Juzefowicz wskazywał też, iż zarządzenie burmistrza nie powołuje się na rozporządzenie ministra kultury o przeprowadzaniu konkursów na dyrektora placówek kultury. Po przedstawieniu przez sekretarza gminy Dariusza Moczulskiego opinii prawnej, że w trakcie konkursu należy stosować się nie tylko do zarządzenia burmistrza, ale i do rozporządzenia ministra kultury, Patryk Juzefowicz nie zgodził się z jej treścią i oznajmił że rezygnuje z członkostwa w komisji, opuszczając salę obrad. Podobnie postąpiła Elżbieta Ciężka, która oznajmiła, że też czuje się wykluczona z prac komisji, ponieważ z kandydatką Agnieszką Mikołajewską łączy ją stosunek pracy.

Ostatecznie komisja konkursowa wysłuchała ustnych prezentacji kandydatów w 5-osobowym składzie: Dariusz Duszyński, Katarzyna Paluszkiewicz, Ewa Bezpałko-Szmigiel, Barbara Dominik-Doganowska i Joanna Barylska-Kwaśniak. Na ustną prezentację zgłosiło się tylko 2 kandydatów: Tomasz Kusch i Krystian Szymczak. Na rozmowę kwalifikacyjną mimo telefonicznych monitów nie przybyli natomiast Mariusz Urbańczyk i Agnieszka Mikołajewska. Ostatecznie komisja po wysłuchaniu prezentacji obydwu kandydatów jednogłośnie w głosowaniu jawnym rekomendowała na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury Tomasza Kuscha.

Nowy dyrektor Ośrodka Kultury ma 32 lata. Jest magistrem filologii polskiej i od 2007 r. pracował w SP nr 2 w Miliczu jako nauczyciel języka polskiego. T. Kusch prowadził zajęcia teatralne w SP 2, był inicjatorem konkursu promującego zdolną młodzież „NadZdolni”. W trakcie swojej prezentacji T. Kusch kładł nacisk na szeroko pojętą współpracę z przedstawicielami różnych środowisk – m.in. młodzieżowych, senioralnych, wiejskich, szkolnych oraz wsłuchiwania się w ich głos.

 

 

 

 
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=4872