archiwum.glosmilicza.pl

:: Tydzień rządów wójta Białego
Wiadomość dodana przez: jsl (2014-12-18 11:46:19)

Nowy wójt Andrzej Biały formalnie rozpoczął swoje urzędowanie w gminie Krośnice w poniedziałek 8 grudnia. W ciągu minionego tygodnia wójt Biały musiał podjąć kilka trudnych i tak naprawdę wymuszonych ciężką sytuacją finansową gminy decyzji. Nowy wójt odwołał też z funkcji wicewójt Joannę Monasterską i powołał na stanowisko sekretarza gminy Adama Głowińskiego.Pierwszą ważną decyzję wójt Andrzej Biały podjął we wtorek 9 grudnia, zatwierdzając rozstrzygnięcie przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie gminy Krośnice. Odpady od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będzie w 2015 r. odbierać, tak jak do tej pory, konsorcjum firm WPO Alba z Wrocławia i Wodnik z Trzebnicy.
Nie będzie wicewójta
Jeśli chodzi o decyzje personalne, to wójt Andrzej Biały w środę 10 grudnia odwołał ze stanowiska wicewójt Joannę Monastyrską, która będzie miała jednomiesięczny okres wypowiedzenia. – Zgodnie z moimi wcześniejszymi zapowiedziami w gminie nie będzie już stanowiska wicewójta – podkreśla wójt Biały. Drugą decyzją personalną było powołanie 12 grudnia na stanowisko sekretarza gminy dotychczasowego kierownika Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego Adama Głowińskiego. – W najbliższych tygodniach ogłosimy nabór na nowego kierownika Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego, który podejmie pracę w Urzędzie od 1 kwietnia – informuje wójt Biały.
Dodatkowo 27 grudnia na emeryturę przechodzi pracująca w Referacie Spraw Obywatelskich Henryka Malinowska, która w gminie zajmowała się zarządzaniem kryzysowym, bezpieczeństwem i profilaktyką alkoholową. Nowy wójt prawdopodobnie ogłosi także drugi nabór na wolne stanowisko pracy zajmowane dotychczas przez H. Malinowską. Na żadne inne zmiany w gronie pracowników Urzędu Gminy póki co się nie zanosi.
ZUK czekają zmiany
Zapytany przez nas nowy wójt potwierdził, że „pewne zmiany organizacyjne” czeka także Zakład Usług Komunalnych w Krośnicach. – Sytuacją ZUK-u zajmę się prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu – potwierdził nam wójt Biały. Nie jest tajemnicą, że nowy wójt nie ma zaufania do obecnego dyrektora krośnickiego ZUK-u Artura Kęsego, który w trakcie trwania kampanii wyborczej podpisał się pod roznoszoną przez pracowników zakładu oszczerczą ulotką wymierzoną w Andrzeja Białego - rywala Mirosława Drobiny w wyborach na wójta gminy. W ulotce tej dyrektor ZUK kłamliwie zarzucił A. Białemu, że ten planuje oddanie majątku komunalnego gminy Krośnice spółce PGK „Dolina Baryczy”, przez co stawki za odbiór ścieków po objęciu rządów przez A. Białego wzrosną o prawie 100 proc.
– Niestety, pan Kęsy zdecydował się podpisać pod tymi oszczerstwami i wziął udział w brudnej kampanii prowadzonej przeciwko mnie przez zwolenników Mirosława Drobiny. Będę musiał z obecnym dyrektorem o tym porozmawiać, ale przyznaję, że chociażby przez te kłamstwa nie wyobrażam sobie z nim przyszłej współpracy – powiedział nam wójt Andrzej Biały.
Powstanie kotłownia przy oczyszczalni
Nowy wójt podjął także decyzję, że w obecnym sezonie zimowym przedszkole, szkoła i hala sportowa w Krośnicach będą ogrzewane ciepłem pochodzącym z gminnej olejowej kotłowni kontenerowej. Tym samym gmina nie będzie kupować ciepła od Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej, która prowadzi poszpitalną kotłownię gazową należącą do powiatu milickiego. – Podjęcie przeze mnie takiej decyzji jest związane z czystą ekonomią, gdyż obecnie cena gazu jest o wiele wyższa niż cena oleju. I tak, koszt wytworzenia 1 GJ ciepła w kotłowni kontenerowej kosztuje nas 86 zł brutto. Tymczasem prezes Fundacji nie jest nam w stanie za 1 GJ ciepła zaoferować ceny poniżej 100 zł – mówi wójt Biały dodając, że jeśli gminna olejowa kotłownia kontenerowa nie będzie w stanie ogrzać także kończonego właśnie basenu to firma Nomar z Wrocławia, która będzie budować przy oczyszczalni kotłownię na biomasę, zadeklarowała, iż na własny koszt dostawi drugą olejową kotłownię kontenerową.
Nowy wójt będzie także kontynuował budowę kotłowni wodnej opalanej zrębkami drzewnymi oraz magazynu paliw na terenie oczyszczalni ścieków w Krośnicach. Przetarg na tę inwestycję rozstrzygnął jeszcze wójt Mirosław Drobina. Inwestycja ma kosztować 4,2 mln zł, z czego 2,6 mln zł to dofinansowanie z RPO. W ramach inwestycji firma Nomar wykona też ciepłociąg do budynku szkoły w Krośnicach oraz drogę dojazdową. Biomasą, którą będzie opalana kotłownia, mają być zrębki drzewne białe bez zanieczyszczeń podściółką i glebą. – Proszę zwrócić uwagi, że ja tak naprawdę nigdy nie krytykowałem tej inwestycji. Jeśli chodzi o koszty eksploatacji, to wydaje się ona być dobrym posunięciem. Wcześniej miałem jedynie wątpliwości, czy w trakcie jej eksploatacji władze gminy nie zdecydują się na palenie w niej jakichś szkodliwych substancji. Dziś, gdy objąłem stanowisko wójta mam pewność, że ta kotłownia będzie opalana jedynie zrębkami drzewnymi – mówi wójt Biały.

Problem ze świetlicą w Czeszycach
Z nowości inwestycyjnych okazuje się, że z wykonania inwestycji budowy świetlicy w Czeszycach za 327 tys. zł wycofała się firma Mal-Pol z Krotoszyna. – Wykonawca twierdził, że w trakcie przetargu źle oszacował koszt inwestycji i nie jest w stanie wybudować świetlicy za tak niską kwotę. Przed opuszczeniem placu budowy wykonawca zdążył jedynie zrobić wykopy fundamentów – mówi wójt Andrzej Biały, dodając, że gmina będzie chciała naliczyć karę finansową nierzetelnej firmie z Krotoszyna. – Ta sprawa pokrzyżowała niestety moje plany. W tej sytuacji w przyszłym roku nie będziemy w stanie wybudować świetlicy w Czeszycach – stwierdza wójt Biały wyjaśniając, że wpływ na to ma także konieczność spłaty dużej ilości kredytów zaciągniętych przez byłe władze gminy. – Będziemy się starać o uzyskanie dofinansowania na budowę świetlicy w Czeszycach. Deklaruję, że do tematu tej inwestycji wrócimy i w trakcie mojej kadencji zostanie ona zrealizowana – twierdzi wójt A. Biały.
Będzie audyt gminy
Wójt Andrzej Biały jeszcze w grudniu zamierza zlecić audyt Urzędu Gminy w Krośnicach, który zostanie wykonany przez audytora zewnętrznego. – Deklaruję że raport z audytu zostanie upubliczniony na stronie internetowej. Chcę, aby mieszkańcy mieli pełną wiedzę o bieżącej sytuacji i stanie finansów gminy – mówi wójt Biały.
Nowy krośnicki włodarz przyznaje, że w pierwszym tygodniu swojej pracy w Urzędzie 8-godzinny czas pracy jest niewystarczający. – Mimo iż na początku jest ciężko, to do tej pory ani przez moment nie żałowałem, że zdecydowałem się na podjęcie wyzwania zostania wójtem gminy Krośnice. Tak naprawdę na razie wszystkie moje decyzje zostały wymuszone aktualną kondycją finansową Urzędu. Niestety, nie mam jeszcze komfortu wyboru kierunku rozwoju gminy, gdyż w dużej mierze jestem zmuszony podążać drogą wytyczoną przez poprzedniego sekretarza i wójta. Gdybym wybrał inną drogę związaną na przykład z rezygnacją z leasingu zwrotnego, to skutkowałoby to programem naprawczym finansów gminy narzuconym przez RIO – przyznaje nowy wójt Andrzej Biały.
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=4863