archiwum.glosmilicza.pl

:: Pierwsze decyzje burmistrza Lecha
Wiadomość dodana przez: jsl (2014-12-11 12:39:43)

W poniedziałek 8 grudnia nowo wybrany burmistrz Piotr Lech rozpoczął urzędowanie w Urzędzie Miejskim w Miliczu. Jedną z pierwszych decyzji było powierzenie obowiązków sekretarza gminy Dariuszowi Moczulskiemu, który dotychczas odpowiedzialny był za gminną oświatę.Pełnienie obowiązków burmistrza gminy Milicz Piotr Lech rozpoczął od spotkania się ze wszystkimi pracownikami Urzędu Miejskiego. Spotkanie odbyło się w poniedziałek o godz. 8 rano w sali nr 4, gdzie odbywają się sesje Rady Miejskiej. – Spotkanie miało charakter powitalny, chciałem się przede wszystkim przedstawić, ale też poinformować, czego oczekuję od moich współpracowników – aby pomogli mi odnieść pierwszy sukces, jakim będzie przyjazne traktowanie w Urzędzie Miejskim mieszkańców gminy, gdy przyjdą załatwić jakąś sprawę – informuje burmistrz Lech, dopowiadając, że kryje się pod tym nie tylko szybkość i kompetencja przy załatwianiu spraw przez urzędników, ale też daleko posunięta empatia, by daną sprawę załatwić pozytywnie, po myśli mieszkańca.

Burmistrz Piotr Lech przejął mieszczący się na piętrze gabinet po swoim poprzedniku – burmistrzu Pawle Wybierale. Gabinet ma jeszcze charakter bezosobowy, poza laptopem burmistrza Lecha stojącym na biurku. Za to po poprzedniku pozostała piętrząca się na podłodze między szafą a ścianą sterta kolejnych wydań „Tygodnika Milickiego”, gazety, którą burmistrz Wybierała powołał do życia, i która towarzyszyła mu do końca jego kadencji. Wraz z odejściem burmistrza Wybierały gazeta ta przestała się ukazywać. – Wydawanie tej gazety było niezgodne z prawem, a sprawa jest obecnie w prokuraturze – przypomina burmistrz Lech, informując jednocześnie, że sam jest zdeklarowanym przeciwnikiem wydawania gazet przez samorządy. – Nigdy, dopóki tu będę, gmina nie będzie bawiła się w wydawanie gazety – stwierdza.

Pierwsze decyzje personalne

Wprowadzając się do Urzędu Miejskiego, burmistrz dokonał od razu zmiany sekretarki, obsługującej również gabinet burmistrza – zamiast Katarzyny Kowalskiej, sekretariat od pierwszego dnia prowadzi Sara Karecka, zatrudniona dotychczas w milickim starostwie, poprzednim miejscu pracy obecnego burmistrza, a do niedawna jeszcze starosty milickiego. – Przyszedłem z osobą mi znaną – kwituje burmistrz Lech, informując jednocześnie, że nowa sekretarka była stażystką w wydziale oświaty milickiego starostwa, ale też przez kilka miesięcy obsługiwała sekretariat starostwa i sprawdziła się na tym stanowisku. Poprzednia sekretarka Urzędu Miejskiego, jak informuje burmistrz, zostanie przeniesiona do nowo tworzonego wydziału oświaty. Podobny zabieg Piotr Lech zastosował 8 lat temu, gdy obejmował funkcję starosty – poprzednią sekretarkę „przesunął” do innego wydziału, natomiast w jej miejsce zatrudnił osobę znaną mu z milickiej dwójki, gdzie pracował wcześniej jako dyrektor.

Nowa sekretarka nie jest jedynym pracownikiem milickiego starostwa, którą nowy burmistrz „ściągnął” do Urzędu Miejskiego, żegnając się z funkcją starosty. Wraz z nim odszedł również dotychczasowy kierownik powiatowego wydziału oświaty Dariusz Duszyński, którego na tym stanowisku zastąpiła Aleksandra Wencek z mianowania ustępującego starosty Lecha. W Urzędzie Miejskim zostanie też zatrudniony Łukasz Rokita, który w starostwie był kierownikiem wydziału inwestycji i funduszy unijnych, a także Zdzisław Ciężki zatrudniony w powiatowej geodezji, który 3 lata temu pełnił funkcję kierownika wydziału planowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim, zanim burmistrz Wybierała wydział ten zlikwidował. Do Urzędu Miejskiego przeszła też Katarzyna Paluszkiewicz dotychczasowa sekretarka w milickim starostwie, a także Małgorzata Bogucka – stażystka w biurze obsługi Rady Powiatu.

Pierwszego dnia urzędowania burmistrz Lech obsadził też wakujące od 2 lat stanowisko sekretarza gminy. Został nim insp. Dariusz Moczulski, który w Urzędzie Miejskim sprawował do tej pory samodzielne stanowisko specjalisty ds. gminnej oświaty. Rolą sekretarza jest organizacja pracy Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Piotr Lech podjął też decyzję o zatrudnieniu na stanowisku wiceburmistrza Sławomira Strzeleckiego, dotychczasowego dyrektora milickiego LO. – To jest wyłącznie moja decyzja, z nikim jej nie konsultowałem. Zadecydowały przymioty dyrektora Strzeleckiego, do których nabrałem przekonania w ciągu 7 lat naszej współpracy – mówi burmistrz. Jak informuje, wiceburmistrz odpowiedzialny będzie za cały pakiet spraw społecznych, nadzorować też będzie sprawy związane z gospodarką komunalną gminy oraz gospodarką przestrzenną, a także sprawować będzie nadzór właścicielski na gminną spółką OSiR oraz nad spółką PGK „Dolina Baryczy”, w której gmina ma większościowy pakiet udziałów. Na stanowisko wiceburmistrza S. Strzelecki zostanie mianowany tuż po podjęciu decyzji o odwołaniu go ze stanowiska dyrektora I LO przez nowo powołany Zarząd Powiatu, co ma nastąpić jeszcze w tym tygodniu.

Będą zmiany organizacyjne

Burmistrz zapowiada też wprowadzenie poważnych zmian w organizacji pracy Urzędu Miejskiego – w miejsce dotychczasowych wydziałów, utworzonych przez poprzedniego burmistrza, powstaną nowe – zbliżone do wcześniej już funkcjonujących. Jak wyjaśnia burmistrz, wynika to nie tylko z potrzeby usprawnienia pracy Urzędu, ale też z potrzeby wprowadzenia bardziej przystępnych dla mieszkańców nazw wydziałów w miejsce obecnie istniejących, jak np. wydział zarządzania rozwojem czy wydział zarządzania zasobami. – Z powodu takiego nazewnictwa sam, jako mieszkaniec, miałbym kłopot z rozeznaniem się, w jakim wydziale mam załatwić konkretną sprawę – stwierdza burmistrz.

Reorganizacja pracy Urzędu ma nastąpić jeszcze w pierwej połowie grudnia, w wyniku której funkcjonować będzie 7 wydziałów: organizacyjny, finansowo-budżetowy, spraw obywatelskich, inwestycji i środków unijnych, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, a także wydział gospodarki przestrzennej oraz wydział oświaty, promocji, kultury i sportu. Natomiast obecnie istniejący wydział świadczeń rodzinnych włączony zostanie do Ośrodka Pomocy Społecznej. Burmistrz Lech postanowił też przywrócić biuro obsługi Rady Miejskiej, które zlikwidował burmistrz Wybierała.

– Przywracam strukturę Urzędu Miejskiego w jej tradycyjnym kształcie. Przede wszystkim wraca wydział planowania przestrzennego, który mój poprzednik zlikwidował – podsumowuje burmistrz. Jak dodaje, konieczne jest też utworzenie wydziału zajmującego się gminną oświatą, gdyż na oświatę gmina wydaje prawie jedną trzecią swojego budżetu, posiada wiele placówek oświatowych, a tymczasem w Urzędzie Miejskim oświatą zajmował się do tej pory tylko jeden urzędnik.

Na kierownicze stanowiska

Burmistrz Lech wie już, komu powierzy funkcje kierownicze w większości wydziałów, które zostaną utworzone. Wydziałem spraw obywatelskich nadal zarządzać będzie dotychczasowa kierownik Ewa Szóstak. I jest to na razie jedyne stanowisko kierownicze w Urzędzie Miejskim, którego obsada nie ulegnie zmianie. Funkcję kierownika wydziału organizacyjnego obejmie Katarzyna Paluszkiewicz. Wydziałem oświaty, promocji, kultury i sportu zarządzać będzie Dariusz Duszyński. Do wydziału planowania przestrzennego, „powracającego” do struktur organizacyjnych milickiego magistratu, powróci też jego wieloletni kierownik Zdzisław Ciężki. Natomiast funkcję kierownika wydziału finansowo-budżetowego burmistrz zamierza zaproponować obecnemu skarbnikowi gminy Tadeuszowi Ciesielskiemu. Natomiast na skarbnika gminy Lech chce zarekomendować Radzie Miejskiej Łukasza Rokitę. Do obsadzenia nadal pozostają 2 stanowiska kierownicze – w wydziale inwestycji i środków unijnych oraz w wydziale ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. – Na razie rozważam różne kandydatury – informuje burmistrz Piotr Lech.
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=4861