archiwum.glosmilicza.pl

:: Budżet obywatelski
Wiadomość dodana przez: jsl (2014-07-17 10:32:59)

Do 28 sierpnia mieszkańcy gminy Milicz mogą zagłosować na inwestycje, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku w ramach budżetu obywatelskiego. Wybór obejmuje 47 inwestycji zgłoszonych wcześniej przez grupy mieszkańców. Zrealizowane zostaną te, które uzyskają najwięcej głosów i których łączna wartość nie przekroczy 750 tys. zł.


Udział w głosowaniu może wziąć każdy mieszkaniec gminy Milicz, który ukończył 16 lat. Każdy głosujący może oddać głos maksymalnie na 3 inwestycje spośród 47 propozycji. Głosowanie odbywa się na specjalnych kartach do głosowania, które można pobrać w Punkcie Obsługi Mieszkańca (pok. nr 15) w Urzędzie Miejskim w Miliczu bądź na stronie internetowej gminy Milicz www.milicz.pl/budzetobywatelski. Głosować można także internetowo, wchodząc do zakładki „Budżet Obywatelski Gminy Milicz” na oficjalnej stronie gminy. Głosowanie potrwa do 28 sierpnia, a 12 września ogłoszone zostaną wyniki. Na budżet obywatelski, 2015 zaplanowano 750 tys. zł.
Propozycje inwestycji zgłaszali do 23 czerwca sami mieszkańcy. W sumie wpłynęły 53 wnioski, jednak 6 z nich zostało odrzuconych, gdyż nie spełniały one wymogów formalnych. Wśród odrzuconych wniosków jest remont dachu w świetlicy w Postolinie, gdyż gmina Milicz nie jest 100-procentowym właścicielem budynku. Z tego samego powodu odrzucono też wykonanie elewacji i remont świetlicy wiejskiej w Piotrkosicach. Nie przeszedł też wniosek dotyczący zakupu i montażu zadaszenia sceny w parku w Sułowie z konstrukcją do oświetlenia i nagłośnienia, gdyż gmina uznała tę inwestycję za niecelową ze względu na to, że w swoich zasobach gmina posiada przenośną scenę, którą można użyć także w parku w Sułowie, a ponadto inwestycja ta byłaby trudna do wykonania ze względu na przepisy prawa budowlanego. Przepadł też wniosek pn. „Milicz przyjazny kajakom”, gdyż zadanie to obejmuje teren nienależący do gminy Milicz. Komisja odrzuciła ponadto wniosek o doświetlenie Dunkowej, gdyż został on powtórzony, a także wniosek pn. Patrio-Cafe, gdyż nie dotyczył on inwestycji i tym samym był niezgodny z zasadami budżetu obywatelskiego.
Mieszkańcy gminy będą mogli zatem głosować na 47 propozycji. Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko raz, wskazując maksymalnie 3 inwestycje, które według niego powinny być zrealizowane.
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=4795