archiwum.glosmilicza.pl

:: OSP Milicz odwołało się
Wiadomość dodana przez: jsl (2013-05-16 10:43:18)

Jednostka OSP w Miliczu 8 maja odwołała się do zarządu
oddziału powiatowego związku OSP RP od przegłosowanej 10 kwietnia uchwały zarządu gminnego OSP w Miliczu w sprawie wykluczenia ze związku OSP RP jednostki OSP Milicz, z którą skonfliktowany jest burmistrz Paweł Wybierała.W odwołaniu jednostka OSP Milicz podnosi niewłaściwy tryb uchwalenia kontrowersyjnej uchwały, gdyż posiedzenie zarządu zostało utajnione przez prezesa oddziału gminnego burmistrza Pawła Wybierałęco jest niezgodne ze statutem związku OSP RP. Strażacy z OSP Milicz wskazują także na wiele uchybień merytorycznych w treści uchwały zarządu gminnego przygotowanej przez sekretarza Janusza Bleka, gdyż według druhów z milickiej jednostki żaden z zarzutów pod adresem jednostki nie jest prawdziwy. W uchwale nie wskazano np. w jaki sposób, kiedy i gdzie OSP Milicz wykorzystywało mundur strażacki w działalności politycznej. W uchwale nie wyjaśniono także, co zarząd gminny rozumie przez sformułowanie „działalność polityczna”, jakiej mieliby dopuszczać się członkowie OSP Milicz.
– Wykluczenie nas ze Związku jest bezprawne i stanowi przejaw dyskryminacji naszej jednostki. OSP Milicz jest jedną z najprężniej działających jednostek OSP na terenie powiatu milickiego. Honoru naszej jednostki będziemy bronić zawsze, w tym także przed sądem honorowym oddziału wojewódzkiego. Wykluczenie nas ze związku nie ma żadnego uzasadnienia i jest wbrew dobru całego związku OSP RP – uważa prezes OSP Milicz Grzegorz Duda.
Odwołanie druhów z Milicza będzie rozpatrywał zarząd oddziału powiatowego, w skład którego wchodzą przedstawiciele zarządów gminnych OSP z Milicza, Cieszkowa i Krośnic. Prezesem oddziału powiatowego jest Józef Nieczypor, wiceprezesami Mirosław Drobina, Ignacy Miecznikowski i Janisław Kaczmarek, sekretarzem Janusz Blek, skarbnikiem Stanisław Plewka, a członkami zwyczajnymi prezydium są: Paweł Wybierała i Andrzej Wojtyczka.
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=4580