.: Na imieniny do: Franciszka, Konstancji i Salomei .: Użytkowników online: 1
     | home

Oglądasz stronę archiwalną wyłączoną z końcem 2021 r.    

 

Wiadomości

Z regionu - 8.12.2021

Z regionu - 24.11.2021

Z regionu - 10.11.2021

Z regionu - 3.11.2021

Z regionu - 27.10.2021

Z regionu - 13.10.2021

Z regionu - 6.09.2021

Z regionu - 22.09.2021

Z regionu - 1.09.2021

Z regionu - 21.07.2021

Z regionu - 18.08.2021

Z regionu - 4.08.2021

Z regionu - 21.07.2021

Z regionu - 7.07.2021

Z regionu - 23.06.2021

Z regionu - 16.06.2021

Z regionu - 9.06.2021

Z regionu - 9.06.2021

Z regionu - 2.06.2021

Z regionu - 26.05.2021

Z regionu - 26.05.2021

Z regionu - 19.05.2021

Z regionu - 9.12.2020

Z regionu - 2.12.2020

 
W galerii
BWO-2018
OOM i MMM-2018
 
Brydż-Turnieje
Turnieje Milickie
 
Milicka Wiosna 2018
Wyniki Turnieju
Galeria foto
 
Informacje
Telefony
 
Statystyki
Użytkowników: 0
Gości: 1
 
Twój adres IP
35.173.35.14
 
Liczba odwiedzin
 
 
  Priorytety to szpital, oświata i drogi - 2019-07-04 13:58:20
Rozmowa z nowo wybranym starostą Sławomirem Strzeleckim

Jakie były pana pierwsze działania, jako starosty? Jakie były pana pierwsze działania, jako starosty? 
Najważniejszy jest obecnie szpital, który w ubiegłym roku zadłużył się na ponad 4,2 mln zł, dlatego wraz z całym Zarządem Powiatu spotkałem się w poniedziałek 1 lipca z prezesem szpitalnej spółki MCM Markiem Maciejakiem, by przedstawił nam pełną informację o kondycji finansowej szpitala, a także zaproponował plan naprawczy. Plan naprawczy zostanie opracowany i wdrożony w najbliższym czasie, najpóźniej we wrześniu. Udało się otrzymać zwrot za nadwykonania z ortopedii w kwocie 369 tys. zł, dzięki czemu strata za 5 miesięcy tego roku jest podobna do tej z czasów ostatniej nadzwyczajnej sesji, kiedy za 3 miesiące wynosiła 1,6 mln zł. W tym tygodniu prezes MCM podpisze aneks na świadczenia i wówczas będziemy wiedzieli, czy i o ile wzrosną wyceny poszczególnych świadczeń. Nadal kwota zobowiązań budzi niepokój, musimy na bieżąco być informowani o sytuacji szpitala i działaniach, które są podejmowane przez Zarząd MCM. 
 
Jaki ma pan pomysł na poprawę kondycji finansowej szpitala? Czy dojdzie do zmiany prezesa szpitalnej spółki MCM?
Takie rozwiązanie biorę oczywiście pod uwagę, lecz na razie nic nie jest przesądzone. Jeśli zdecydujemy się na zmianę prezesa, wówczas nowy prezes zostanie wyłoniony w drodze konkursu o szerokim zasięgu, gdyż musi być to osoba, która ma już doświadczenie w zarządzaniu szpitalami i ma na tym polu osiągnięcia. 
Chcę także wprowadzić wymóg comiesięcznego składania Zarządowi Powiatu sprawozdania przez prezesa spółki MCM, dzięki czemu będziemy na bieżąco informowani o sytuacji finansowej szpitala. Oczekujemy też od pana prezesa rozwiązania sytuacji z odroczonym podatkiem na rzecz gminy Milicz. Najlepszym wyjściem byłoby objęcie przez gminę udziałów w kwocie, która każdego roku należna jest gminie. O tej sytuacji rozmawialiśmy również podczas pierwszego Zarządu Powiatu w nowym składzie. 
Rozważamy również pomysł wspólnego działania ze szpitalami powiatowymi w Trzebnicy i Wołowie, polegającego na utworzeniu wspólnych oddziałów szpitalnych, np. oddziału ortopedycznego, czy innego ponadstandardowego oddziału. Taki oddział istniałby tylko w jednym z tych trzech szpitali i kierowani byliby do niego pacjenci ze wszystkich trzech powiatów, dzięki czemu oddział miałby duże obłożenie i przez to byłby rentowny. Z tych wspólnych oddziałów wyłączone byłyby oczywiście oddziały wewnętrzny i OIOM, które funkcjonowałyby w każdym z tych szpitali. 
W najbliższym czasie powołamy też nową radę nadzorczą spółki MCM, gdyż 3-letnia kadencja poprzedniej już się skończyła. W nowej 3-osobowej radzie nadzorczej będzie dwóch przedstawicieli powiatu oraz jeden przedstawiciel gminy Milicz, będącej mniejszościowym udziałowcem spółki.

Przez 7 miesięcy był pan wicestarostą powiatu milickiego, więc problemy powiatu są panu doskonale znane. Jakie problemy do rozwiązania, oprócz poprawy kondycji finansowej szpitala, są według pana priorytetowe?
Będziemy musieli się zmierzyć z kwestią finansowania powiatowej oświaty. W tym roku w powiatowych szkołach naukę rozpocznie podwójny rocznik – absolwenci klas III zlikwidowanych gimnazjów oraz absolwenci klas VIII szkół podstawowych, w wyniku czego w naszych dwóch szkołach – I LO oraz w Zespole Szkół w Miliczu – powstanie 12 dodatkowych oddziałów, co kosztować nas będzie dodatkowo od września około 600 tys. zł, i to tylko za dodatkowe oddziały, które powstaną w wyniku podwójnego rocznika. Obligatoryjnie też musimy wprowadzić od września podwyżki dla nauczycieli w wys. 9,6 proc. podstawy wynagrodzenia. Szacujemy, że dodatkowo na oświatę będziemy musieli w tym roku wydać ok. 1,4 mln zł, z podwyżkami od stycznia (5%) i września (9,6%), a tymczasem tegoroczna subwencja oświatowa dla naszego powiatu została zwiększona tylko o 832 tys. zł. Rząd z informacji, które posiadam na bieżąco z pracy Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, nie planuje zwiększenia subwencji oświatowej. Brakujące 600 tys. zł będziemy musieli więc znaleźć w budżecie powiatu, co nie będzie łatwe. I to jest problem, który musimy rozwiązać. 
Dobrą wiadomością jest natomiast to, że w ubiegłym tygodniu sfinalizowaliśmy restrukturyzację zadłużenia powiatu i na konto bankowe powiatu wpłynęło 15 mln zł przeznaczone na wykup starych obligacji. Po wykupie obligacji trochę jeszcze z tej kwoty zostanie, więc być może z tych właśnie pieniędzy będziemy w tym roku dokładać do oświaty. 
Priorytetem jest też modernizacja dróg powiatowych. Jeszcze w tym tygodniu lub na początku przyszłego wyłonimy wykonawcę drogi z Grabownicy do granicy z powiatem oleśnickim, zwanej „drogą wstydu”. Cieszę się, że było duże zainteresowanie wykonawców oraz z faktu, że ceny zaproponowane były dla nas korzystne. To kolejna droga, którą wspólnie z gminą Krośnice wykonamy w tym roku i w tym miejscu składam podziękowanie radnym gminy Krośnice i wójtowi Andrzejowi Białemu, którzy bardzo wsparli powiat w tych remontach (podzieliliśmy się kosztami po 50 proc.). Podziękowania należą się także radnemu, Januszowi Łabudzie za pieniądze pozyskane z Lasów Państwowych na jedną z dróg oraz burmistrzowi Piotrowi Lechowi i radnym gminy Milicz za pieniądze na część remontowanej drogi znajdującej się na terenie gminy Milicz. Jeśli natomiast otrzymamy dotację z Funduszu Dróg Samorządowych na modernizację drogi Potasznia–Bracław, to wspólnie z gminą Milicz rozpoczniemy przebudowę tej drogi jeszcze w tym roku. 
Cenna jest współpraca włodarzy gmin naszego powiatu z Zarządem Powiatu w celu poprawy jakości dróg powiatowych. W planie mamy kolejno remonty w gminie Milicz, a w 2021 roku w gminie Cieszków.

Czy w najbliższym czasie planuje pan wprowadzenie jakichś zmian?
Jeśli chodzi o decyzje personalne w milickim starostwie, to nie planuję żadnych. Będę natomiast analizował stan zatrudnienia pod kątem jego zmniejszenia i dostosowania do potrzeb. Myślę m.in. o zmniejszeniu liczby etatów na stanowisku zarządzania kryzysowego, gdzie obecnie jest 1 i 1/2 etatu, a według mnie wystarczyłby tylko 1 etat. Również stanowisko ds. promocji obsadzone zostało od 1 lipca tylko na 1/2 etatu. Z kolei w wydziale komunikacji zamierzam zwiększyć zatrudnienie o 1 osobę przy rejestracji pojazdów, gdyż obecna obsada jest niewystarczająca, o czym świadczą codziennie kolejki do rejestracji.
Zamierzam też na początku przyszłego roku utworzyć tzw. Centrum Usług Wspólnych dla powiatowych placówek oświatowych – I LO, Zespołu Szkół, SOSW oraz PCEiPP i być może także dla PCPR, co da wymierne oszczędności. CUW zajmowałby się kompleksowo księgowością tych placówek, kadrami, a także wspólnymi zamówieniami, jeśli chodzi o zakupy. Do nowo utworzonego CUW przeszliby wszyscy obecni pracownicy tych placówek, zajmujący się księgowością i kadrami i, biorąc pod uwagę możliwość przejścia części osób na emeryturę, docelowo doprowadzimy do optymalnego zatrudnienia. W poniedziałek 8 lipca wspólnie z panią skarbnik odwiedzę starostwo powiatowe w Wołowie, w którym CUW funkcjonuje od 2 lat. Warto zobaczyć, jak to działa u innych.
Myślę również o połączeniu obu Domów Pomocy Społecznej – w Miliczu i w Krośnicach, z jedną dyrekcją i jedną administracją oraz z możliwością przygotowywania wspólnych posiłków dla obu DPS-ów. Plany te spotkały się z aprobatą Zarządu Powiatu. Oszacujemy, czy i jaką kwotę będzie można zaoszczędzić i przeznaczyć na potrzeby DPS-ów. Jeśli będzie warto, powinniśmy to zrobić.

Jaki będzie podział obowiązków między panem a wicestarostą Haliną Górą? 
Ja nadal będę zajmował się oświatą i wydziałem architektury i budownictwa, natomiast moja zastępczyni, wicestarosta Halina Góra, która z wykształcenia jest inżynierem budownictwa, nadzorować będzie m.in. drogi powiatowe, wydział komunikacji, a także wydział ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa. Pozostałe obowiązki dzielić będziemy wspólnie, w tym także nadzór nad szpitalem i nad Fundacją na Rzecz Ziemi Milickiej. Podział jest nieco symboliczny, praca w Zarządzie i cotygodniowe jego posiedzenia, spotkania cotygodniowe z kierownikami urzędu, a także zaufanie, które mam do pani Haliny Góry powoduje, że nasze ustalenia z kierownictwem urzędu są jednakowo ważne.
Grażyna  Szczepaniak-Antosik

dodał: jsl
 
 
Kalendarz
Kalendarz

niedziela
29 stycznia 2023

pn wt śr cz pt sb nd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
 
Linki milickieStarostwo PowiatoweGmina MiliczPolicja w MiliczuUrząd SkarbowyZespół Szkół
przy ul. Trzebnickiej
Stowarzyszenie
Dolina Baryczy
Gmina CieszkówNadleśnictwo MiliczTechnikum Leśne
w Miliczu
Gmina KrośniceI LO w MiliczuOSiR w MiliczuBank Spółdzielczy
w Miliczu
 
Nasz adres
Redakcja Głosu Milicza
56-300 Milicz
ul. T. Kościuszki 22
tel. 71-3830-021, 71-3831-189
sekretariat@glosmilicza.pl
 
Skład redakcji
Redaktor naczelna:
Jolanta Sławenta
Dziennikarze:
Bartosz Jakubowski
Agnieszka Kaczmarek
Alicja Szczepańska-Sikorska
Agnieszka Jezierska
Ewa Morozowicz
 
© 2004 Głos Milicza Wszelkie prawa zastrzeżone

Drivers... start Your engines
by jPORTAL 2