.: Na imieniny do: Franciszka, Konstancji i Salomei .: Użytkowników online: 1
     | home

Oglądasz stronę archiwalną wyłączoną z końcem 2021 r.    

 

Wiadomości

Z regionu - 8.12.2021

Z regionu - 24.11.2021

Z regionu - 10.11.2021

Z regionu - 3.11.2021

Z regionu - 27.10.2021

Z regionu - 13.10.2021

Z regionu - 6.09.2021

Z regionu - 22.09.2021

Z regionu - 1.09.2021

Z regionu - 21.07.2021

Z regionu - 18.08.2021

Z regionu - 4.08.2021

Z regionu - 21.07.2021

Z regionu - 7.07.2021

Z regionu - 23.06.2021

Z regionu - 16.06.2021

Z regionu - 9.06.2021

Z regionu - 9.06.2021

Z regionu - 2.06.2021

Z regionu - 26.05.2021

Z regionu - 26.05.2021

Z regionu - 19.05.2021

Z regionu - 9.12.2020

Z regionu - 2.12.2020

 
W galerii
BWO-2018
OOM i MMM-2018
 
Brydż-Turnieje
Turnieje Milickie
 
Milicka Wiosna 2018
Wyniki Turnieju
Galeria foto
 
Informacje
Telefony
 
Statystyki
Użytkowników: 0
Gości: 1
 
Twój adres IP
35.173.35.14
 
Liczba odwiedzin
 
 
  Czy Alicja Szatkowska straci mandat - 2017-11-03 14:58:43
Wojewoda dolnośląski wystąpił do przewodniczącej Rady Miejskiej w Miliczu o złożenie wyjaśnień w sprawie łączenia przez Alicję Szatkowską mandatu radnej z funkcją prezesa Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, które świadczy odpłatne usługi na rzecz gminy Milicz. Jeśli wojewoda uzna, że jest to sprzeczne z ustawą o samorządzie gminnym, może wydać zarządzenie wygaszające mandat radnej Alicji Szatkowskiej.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym radny nie może prowadzić działalności gospodarczej na mieniu gminy, w której uzyskał mandat, ani też nie może być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Alicja Szatkowska jest natomiast prezesem Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych (MSPDiON), które w wyniku wygranego przetargu ogłoszonego przez gminę Milicz dowozi w tym roku szkolnym niepełnosprawne dzieci do gminnych placówek oświatowych, za co otrzymuje od gminy zapłatę.    

Wojewodę powiadomił audytor
Wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak został o tym fakcie powiadomiony pod koniec września przez audytora Krzysztofa Paliwodę z kancelarii audytorskiej Semper Audyt, która została zatrudniona przez Urząd Miejski w Miliczu w celu skontrolowania prawidłowości rozliczenia przez MSPDiON dotacji oświatowej przekazanej stowarzyszeniu przez gminę. W piśmie do wojewody audytor zawnioskował jednocześnie o wydanie przez wojewodę zarządzenia zastępczego w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Alicji Szatkowskiej, argumentując, iż doszło w jej przypadku do naruszenia ustawy o samorządzie gminnym. 
Jak uzasadnia, MSPDiON świadczy usługi komercyjne na rzecz gminy Milicz (dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkół i przedszkoli), a Alicja Szatkowska jest prezesem tego stowarzyszenia i w jego imieniu podpisywała też z gminą Milicz umowę na świadczenie tych usług. Według audytora jest to sprzeczne z ustawą o samorządzie gminnym, która zabrania łączenia funkcji radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej na mieniu gminy, w której radny uzyskał mandat. Audytor Paliwoda wyjaśnia przy tym, powołując się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2017 r., iż pojęcie „mienie komunalne” należy rozumieć nie tylko jako gminne nieruchomości i ruchomości, ale także jako środki pieniężne pochodzące z budżetu gminy. W uzasadnieniu wniosku o wygaszenie mandatu radnej Alicji Szatkowskiej audytor argumentuje, że wprowadzenie zakazu łączenia mandatu radnego z działalnością gospodarczą prowadzoną na mieniu gminnym ma na celu zapewnienie niezależności radnych od organu wykonawczego gminy, czyli burmistrza, a niezależność radnych jest niezbędna, aby mogli oni właściwie wypełniać swoje zadania, w tym kontrolować działania burmistrza. Mieści się w tym m.in. prawidłowość i rzetelność rozliczania usług świadczonych na rzecz gminy przez podmioty zewnętrzne, w tym przypadku przez podmiot świadczący usługę dowozu niepełnosprawnych dzieci do szkół. 
Audytor Paliwoda wskazuje przy tym na zagrożenia, jakie mogą być związane z łączeniem mandatu radnego i prowadzeniem działalności gospodarczej na mieniu gminy, w której mandat ten został uzyskany. Radny, który świadczy za wynagrodzeniem (bezpośrednio lub poprzez reprezentację podmiotu) usługę dla własnej gminy, nie jest w pełni niezależny od burmistrza, ani nie jest też do końca bezstronny. Może nasuwać się też podejrzenie, iż zdobycie kontraktu gminnego w przypadku radnego wiąże się z uprzywilejowaniem względem innych podmiotów, chociażby ze względu na ułatwiony dostęp do danych i materiałów oraz wpływ na ich procedowanie. Z kolei burmistrz, w przypadku niewłaściwie realizowanej usługi przez podmiot, którego przedstawicielem jest radny, może stanąć przed dylematem, czy nakładać jakieś sankcje na ten podmiot, czy też od nich odstąpić, bo radny może w zamian negatywnie oceniać jego działania, zamierzenia czy też przygotowane na sesję projekty uchwał. Dlatego też – jak stwierdza audytor Paliwoda – aby uniknąć tego typu kolizji, ustawa o samorządzie gminnym bezwzględnie wyklucza możliwość nawiązywania kontaktów gospodarczych pomiędzy podmiotem reprezentowanym przez radnego a gminą, w której radny sprawuje mandat. 

Wojewoda 
oczekuje wyjaśnień
Po otrzymaniu pisma od audytora Krzysztofa Paliwody z wnioskiem o wydanie zarządzenia w sprawie wygaszenia mandatu radnej Alicji Szatkowskiej wojewoda skierował 11 października pismo do przewodniczącej Rady Miejskiej Haliny Smolińskiej, informując o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w tej sprawie i jednocześnie wnosząc o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Radę Miejską w Miliczu w terminie do 11 listopada. Jednocześnie wojewoda stwierdza, że świadczenie płatnych usług przewozowych na rzecz gminy Milicz przez MSPDiON, którego reprezentantem jest radna Alicja Szatkowska, może stanowić przesłankę do wygaśnięcia mandatu radnej zgodnie z art. 383 Kodeksu wyborczego. 
Przewodnicząca Smolińska wystąpiła wobec tego do radnej Alicji Szatkowskiej oraz do burmistrza Piotra Lecha o złożenie wyjaśnień dotyczących tej sprawy. 

Znów próbuje się odebrać mi mandat
Sprawę ewentualnego wygaszenia mandatu radnej Alicji Szatkowskiej poruszyła sama zainteresowana na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 26 października. – Po raz trzeci próbuje się odebrać mi mandat – stwierdziła wieloletnia radna Szatkowska, przypominając, że za pierwszym razem (w 2004 r.) sama zrzekła się mandatu, kierując się dobrem MSPDiON, natomiast za drugim razem tego nie zrobiła, a sprawa została pomyślnie dla niej wyjaśniona. Radna nie kryła zdziwienia obecną sytuacją, podkreślając, że dwie kancelarie prawne, które zatrudnia gmina Milicz, nie zgłaszały zastrzeżeń przy podpisywaniu umowy pomiędzy gminą a MSPDiON, które ona reprezentuje. Radna dziwiła się także, że wniosek o wygaszenie jej mandatu skierował do wojewody audytor, który został zatrudniony przez gminę Milicz do całkiem innych celów. – Jak to jest? – retorycznie pytała. 
Radna Szatkowska retorycznie też pytała, czy w świetle wniosku o wygaszenie jej mandatu inni radni mogą czuć się bezpiecznie. – Czy jeśli ktoś podpisał z gminą umowę np. na dostawę kwiatów, to może być radnym? Czy sołtys może być radnym, bo przecież działa na mieniu gminnym, czyli w świetlicach, i zarządza funduszem sołeckim? – publicznie pytała radna, odnosząc się do radnych-sołtysów: Zbigniewa Jasińskiego, Andrzeja Leszczyszyna, Piotra Bolińskiego i Jadwigi Janczury. Radna Szatkowska podała też przykład przewodniczącej Rady Miejskiej Haliny Smolińskiej, która także jest prezesem stowarzyszenia („Brapoja”) pozyskującego w drodze konkursu pieniądze z gminy Milicz na rozmaite przedsięwzięcia. – Czy inni radni nie są teraz też sprawdzani? Jak mamy mieć poczucie bezpieczeństwa? – pytała.

Skąd audytor w MSPDiON?
Podczas sesji radni pytali, jaki był powód zatrudnienia przez Urząd Miejski audytora, który wystąpił z wnioskiem do wojewody o wygaszenie mandatu radnej Szatkowskiej. Jak wyjaśnił burmistrz Lech, gmina Milicz zleciła wykonanie audytu w MSPDiON z powodu zastrzeżeń Urzędu Kontroli Skarbowej, który po przeprowadzeniu kontroli w MSPDiON zakwestionował prawidłowość rozliczenia dotacji oświatowej otrzymanej w 2013 r. przez stowarzyszenie zarówno od gminy Milicz, jak i od powiatu milickiego. – W przypadku gminy Milicz zakwestionowana kwota to ponad 300 tys. zł, a w przypadku powiatu ponad 1 mln zł – poinformował burmistrz, dodając, że samorządy postanowiły zlecić kontrolę w MSPDiON niezależnemu audytorowi, aby uniknąć pomówień o stronniczość. Wynagrodzenie audytora ze strony gminy to ponad 3 tys. zł.
Natomiast przewodnicząca Smolińska poinformowała radnych, że wniosek do wojewody w sprawie mandatu radnej Szatkowskiej skierował niezależny audytor, a nie gmina. – Rada Miejska nic w tym kierunku nie robiła – podkreśliła. 
Grażyna 
Szczepaniak-Antosik

dodał: jsl
 
 
Kalendarz
Kalendarz

niedziela
29 stycznia 2023

pn wt śr cz pt sb nd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
 
Linki milickieStarostwo PowiatoweGmina MiliczPolicja w MiliczuUrząd SkarbowyZespół Szkół
przy ul. Trzebnickiej
Stowarzyszenie
Dolina Baryczy
Gmina CieszkówNadleśnictwo MiliczTechnikum Leśne
w Miliczu
Gmina KrośniceI LO w MiliczuOSiR w MiliczuBank Spółdzielczy
w Miliczu
 
Nasz adres
Redakcja Głosu Milicza
56-300 Milicz
ul. T. Kościuszki 22
tel. 71-3830-021, 71-3831-189
sekretariat@glosmilicza.pl
 
Skład redakcji
Redaktor naczelna:
Jolanta Sławenta
Dziennikarze:
Bartosz Jakubowski
Agnieszka Kaczmarek
Alicja Szczepańska-Sikorska
Agnieszka Jezierska
Ewa Morozowicz
 
© 2004 Głos Milicza Wszelkie prawa zastrzeżone

Drivers... start Your engines
by jPORTAL 2