.: Na imieniny do: Bogumiła, Gerarda i Józefy .: Użytkowników online: 1
     | home

Oglądasz stronę archiwalną wyłączoną z końcem 2021 r.    

 

Wiadomości

Z regionu - 8.12.2021

Z regionu - 24.11.2021

Z regionu - 10.11.2021

Z regionu - 3.11.2021

Z regionu - 27.10.2021

Z regionu - 13.10.2021

Z regionu - 6.09.2021

Z regionu - 22.09.2021

Z regionu - 1.09.2021

Z regionu - 21.07.2021

Z regionu - 18.08.2021

Z regionu - 4.08.2021

Z regionu - 21.07.2021

Z regionu - 7.07.2021

Z regionu - 23.06.2021

Z regionu - 16.06.2021

Z regionu - 9.06.2021

Z regionu - 9.06.2021

Z regionu - 2.06.2021

Z regionu - 26.05.2021

Z regionu - 26.05.2021

Z regionu - 19.05.2021

Z regionu - 9.12.2020

Z regionu - 2.12.2020

 
W galerii
BWO-2018
OOM i MMM-2018
 
Brydż-Turnieje
Turnieje Milickie
 
Milicka Wiosna 2018
Wyniki Turnieju
Galeria foto
 
Informacje
Telefony
 
Statystyki
Użytkowników: 0
Gości: 1
 
Twój adres IP
44.192.115.114
 
Liczba odwiedzin
 
 
  Budżet z deficytem i rekordowymi inwestycjami - 2016-11-24 09:40:56
Burmistrz Piotr Lech przedłożył radnym projekt budżetu gminy Milicz na przyszły rok. Zakłada on uzyskanie dochodów w wysokości prawie 106 mln zł, natomiast wydatki miałyby zamknąć się w kwocie ponad 112 mln zł, z czego na inwestycje burmistrz chce przeznaczyć ponad 21 mln zł.Projekt budżetu gminy zakłada powstanie deficytu w wysokości 6 mln 150 tys. zł. Dodatkowo w 2017 r. gmina będzie musiała wykupić wyemitowane wcześniej obligacje za kwotę 1 mln 950 tys. zł, a także spłacić raty kredytu w łącznej kwocie 900 tys. zł. W sumie na pokrycie wszystkich zaplanowanych wydatków zabraknie w budżecie gminy 9 mln zł. Kwotę tę burmistrz zamierza pozyskać, emitując w tej wysokości obligacje komunalne, czyli inaczej mówiąc, powiększając dług gminy o kolejne 9 mln zł. 
Skąd pieniądze 
w budżecie
Najpoważniejszą pozycję w przyszłorocznych dochodach gminy stanowić mają subwencje i dotacje z budżetu państwa. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wynieść mają 25 mln 663 tys. zł, z czego na program 500+ gmina Milicz otrzyma 15 mln 765 tys. zł, a na świadczenia rodzinne 9 mln 595 tys. zł. Z kolei subwencja z budżetu państwa wyniesie 25 mln 47 tys. zł, z czego 19 mln 174 tys. zł to tzw. część oświatowa przeznaczona na utrzymanie placówek szkolnych. Projekt budżetu zakłada też pozyskanie w ciągu roku 20 mln 265 tys. zł z lokalnych podatków i opłat przy zakładanym 3-procentowym wzroście podatków. Kolejnym znaczącym wpływem do gminnej kasy – szacowanym na 16 mln 110 tys. zł – ma być udział gminy w podatkach od osób fizycznych i prawnych odprowadzanych do urzędu skarbowego. Gmina chce też pozyskać dochody majątkowe w kwocie 14 mln 846 tys. zł – 8 mln 24 tys. zł z funduszy unijnych, 3 mln 775 tys. zł z budżetu państwa i województwa oraz 2 mln 997 tys. zł ze sprzedaży gminnego mienia. W sumie dochody budżetu miałyby w 2017 r. wynieść 105 mln 891 tys. zł, czyli o 9 mln 636 tys. zł więcej od przewidywanych dochodów gminy w tym roku.
Rekordowe 
inwestycje
Na 2017 r. burmistrz Piotr Lech zaplanował wydatki majątkowe na rekordową kwotę 21 mln 315 tys. zł. Stanowią one 19 proc. wszystkich zaplanowanych na przyszły rok wydatków gminy.
Najwięcej – bo 7 mln 905 tys. zł – burmistrz chce wydać na inwestycje drogowe. W projekcie budżetu zaplanowano m.in. budowę II etapu łącznika na terenie dawnego lotniska w Miliczu (2,1 mln zł), rozbudowę drogi w Pogórzynie (2,5 mln zł), budowę drogi we Wszewilkach (1,2 mln zł), przebudowę drogi w Łąkach (650 tys. zł), przebudowę drogi Milicz–Kąty (350 tys. zł), przebudowę drogi w Miłosławicach (100 tys. zł), przebudowę drogi na Karłowie w Miliczu (100 tys. zł), a także budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy (500 tys. zł), budowę chodnika w Sułowie (300 tys. zł) i budowę małej obwodnicy rowerowej na ul. Działkowej i Mostowej w Miliczu (25 tys. zł). Kolejne inwestycje zaplanowane przez burmistrza w 2017 r. to: termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym budynków szkolnych (4,3 mln zł), przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Miliczu (2,7 mln zł), budowa sali gimnastycznej przy SP2 w Miliczu (2,5 mln zł), budowa i modernizacja gminnych wodociągów (1,08 mln zł), budowa wraz z przebudową budynków socjalnych w Miliczu (725 tys. zł), uzbrojenie terenów pod zabudowę (600 tys. zł), adaptacja i wyposażenie pracowni szkolnych (440 tys. zł), rewitalizacja w Miliczu zdegradowanych obszarów (335 tys. zł), budowa pawilonu sportowego w Sułowie (150 tys. zł), budowa wiaty w Kolędzie (110 tys. zł) czy modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy (100 tys. zł). Zaplanowano też kilkanaście mniejszych inwestycji, m.in. w ramach funduszu sołeckiego, na łączną kwotę ponad 300 tys. zł, w tym m.in. budowę wiatrołapu i szatni w Grabownicy wraz z projektem wejścia do świetlicy (24,4 tys. zł), budowę świetlicy w Stawcu (11 tys. zł), budowę altany w Postolinie (10 tys. zł) czy rozbudowę placu sportowo-rekreacyjnego w Słącznie (20 tys. zł). Zarezerwowano też pieniądze na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi w Świętoszynie (20 tys. zł), przebudowy ul. Dąbrowskiego w Miliczu (20 tys. zł), przebudowy ul. Spacerowej w Sułowie (10 tys. zł) czy budowy PSZOK w Miliczu (30 tys. zł). 
Na bieżące wydatki
Wydatki w 2017 r. zaplanowano na łączną kwotę 112 mln 41 tys. zł, czyli o 16 mln 865 tys. zł więcej od tegorocznych wydatków gminy, jakie według przewidywań zostaną zrealizowane do końca tego roku. Z tej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono w projekcie budżetu 90 mln 726 tys. zł. Najwięcej – bo 32 mln 952 tys. zł – jest zarezerwowane na oświatę, w tym 15 mln 78 tys. zł na szkoły podstawowe, 7 mln 808 tys. zł na gimnazja, 3 mln 924 tys. zł na przedszkola, 1 mln 751 tys. zł na przedszkole specjalne przy MSPDiON, 538 tys. zł na oddziały przedszkolne, 848 tys. zł na szkołę muzyczną, 1 mln 100 tys. zł na dowożenie uczniów do szkół, 714 tys. zł na stołówki szkolne oraz 1 mln 69 tys. zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki. Kolejną poważną pozycją w wydatkach są wydatki związane z rodziną, które mają wynieść 26 mln 240 tys. zł, z czego 15 mln 841 tys. zł kosztować będzie realizacja rządowego programu 500+, a 9 mln 776 tys. zł ma być przeznaczone na świadczenia rodzinne. Na utrzymanie administracji publicznej zaplanowano natomiast 8 mln 635 tys. zł, z czego na Urząd Miejski przypada kwota 6 mln 909 tys. zł, w której 5 mln 395 tys. zł stanowią wynagrodzenia urzędników wraz z pochodnymi. Na promocję gminy burmistrz zamierza natomiast przeznaczyć kwotę 410 tys. zł, a na podróże służbowe – 100 tys. zł. Z kolei utrzymanie Rady Miejskiej kosztować ma 340 tys. zł, a diety sołtysów – 206 tys. zł. Na wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną przeznaczono w projekcie budżetu kwotę 8 mln 141 tys. zł, z czego 3 mln 617 tys. zł zarezerwowano na opłaty za odbiór śmieci z terenu gminy, 700 tys. zł na gminne dopłaty do ścieków, 1 mln 430 tys. zł na oświetlenie uliczne, 694 tys. zł na utrzymanie zieleni, 609 tys. zł na wywóz śmieci z kontenerów i koszy ulicznych przez ZUK, 202 tys. zł na prowadzenie przez ZUK PSZOK-u w Stawcu i 80 tys. zł na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. Na pomoc społeczną przeznaczono natomiast 4 mln 92 tys. zł, z tym m.in. 1 mln 253 tys. zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym 1 mln 112 tys. zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników), 968 tys. zł na usługi dla pensjonariuszy DPS-ów, 581 tys. zł na zasiłki i pomoc w naturze, 420 tys. zł na zasiłki stałe, 318 tys. zł na dożywianie dzieci w szkołach, 180 tys. zł na dodatki mieszkaniowe, 150 tys. zł na usługi opiekuńcze oraz 19,4 tys. zł na realizację gminnej karty dużej rodziny. Natomiast wydatki bieżące na kulturę zaplanowano w kwocie 2 mln 563 tys. zł, z czego 1 mln 200 tys. zł stanowić ma dotacja dla Ośrodka Kultury, 750 tys. zł dotacja dla Biblioteki Publicznej, 468 tys. zł przeznaczono na remonty i utrzymanie świetlic wiejskich, a 100 tys. zł na ochronę i konserwację zabytków. Na kulturę fizyczną i sport zaplanowano natomiast kwotę 801 tys. zł, z czego 500 tys. zł otrzymać mają stowarzyszenia i kluby sportowe, 200 tys. zł stanowić ma dopłatę dla OSiR-u za korzystanie z obiektów sportowych przez młodzież, a 80 tys. zł przeznaczono na nagrody dla sportowców. Inne planowane w przyszłorocznym budżecie wydatki to m.in.: 1 mln 96 tys. zł na gospodarkę mieszkaniową, w tym 320 tys. zł na remonty budynków komunalnych, 629 tys. zł na remonty dróg gruntowych, 350 tys. zł na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, 477 tys. zł na ochronę zdrowia, 574 tys. zł na utrzymanie świetlic szkolnych, 402 tys. zł na wczesne wspomaganie. 
Burmistrz zaproponował też utworzenie rezerwy budżetowej w wysokości 1 mln 400 tys. zł, z czego 633 tys. zł stanowiłaby rezerwa oświatowa, 270 tys. zł zostałoby przeznaczone na zadania związane z inicjatywą lokalną, 297 tys. zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, a 200 tys. zł stanowiłoby rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki.
Grażyna 
Szczepaniak-Antosik

dodał: jsl
 
 
Kalendarz
Kalendarz

wtorek
03 października 2023

pn wt śr cz pt sb nd
1
23 45678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
 
Linki milickieStarostwo PowiatoweGmina MiliczPolicja w MiliczuUrząd SkarbowyZespół Szkół
przy ul. Trzebnickiej
Stowarzyszenie
Dolina Baryczy
Gmina CieszkówNadleśnictwo MiliczTechnikum Leśne
w Miliczu
Gmina KrośniceI LO w MiliczuOSiR w MiliczuBank Spółdzielczy
w Miliczu
 
Nasz adres
Redakcja Głosu Milicza
56-300 Milicz
ul. T. Kościuszki 22
tel. 71-3830-021, 71-3831-189
sekretariat@glosmilicza.pl
 
Skład redakcji
Redaktor naczelna:
Jolanta Sławenta
Dziennikarze:
Bartosz Jakubowski
Agnieszka Kaczmarek
Alicja Szczepańska-Sikorska
Agnieszka Jezierska
Ewa Morozowicz
 
© 2004 Głos Milicza Wszelkie prawa zastrzeżone

Drivers... start Your engines
by jPORTAL 2