.: Na imieniny do: Joanny, Ksawerego i Luizy.: Użytkowników online: 1
     | home

Oglądasz stronę archiwalną wyłączoną z końcem 2021 r.    

 

Wiadomości

Z regionu - 8.12.2021

Z regionu - 24.11.2021

Z regionu - 10.11.2021

Z regionu - 3.11.2021

Z regionu - 27.10.2021

Z regionu - 13.10.2021

Z regionu - 6.09.2021

Z regionu - 22.09.2021

Z regionu - 1.09.2021

Z regionu - 21.07.2021

Z regionu - 18.08.2021

Z regionu - 4.08.2021

Z regionu - 21.07.2021

Z regionu - 7.07.2021

Z regionu - 23.06.2021

Z regionu - 16.06.2021

Z regionu - 9.06.2021

Z regionu - 9.06.2021

Z regionu - 2.06.2021

Z regionu - 26.05.2021

Z regionu - 26.05.2021

Z regionu - 19.05.2021

Z regionu - 9.12.2020

Z regionu - 2.12.2020

 
W galerii
BWO-2018
OOM i MMM-2018
 
Brydż-Turnieje
Turnieje Milickie
 
Milicka Wiosna 2018
Wyniki Turnieju
Galeria foto
 
Informacje
Telefony
 
Statystyki
Użytkowników: 0
Gości: 1
 
Twój adres IP
3.236.138.35
 
Liczba odwiedzin
 
 
  Radni koalicji nie przyszli na sesję - 2015-04-23 09:37:33
Radni koalicji „Ziemia Milicka” – PSL nie zjawili się na nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w sprawie przyszpitalnej spalarni odpadów medycznych w Miliczu, która miała się odbyć na wniosek radnych opozycyjnych z DŚ XXI i PiS w poniedziałek 20 kwietnia. W związku z tym radni opozycji jeszcze tego samego dnia złożyli w Biurze Rady nowy wniosek o zwołanie kolejnej nadzwyczajnej sesji w sprawie milickiej spalarni.Poniedziałkowa nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Miliczu została zwołana przez przewodniczącego Rady Powiatu w Miliczu Marka Warkocza na wniosek 4 radnych opozycyjnych: Pawła Wybierały, Piotra Zajiczka i Mirosława Drobiny (DŚ XXI) oraz Janusza Łabudy (PiS). Podczas sesji przed radnymi powiatowymi mieli wystąpić przedstawiciele mieszkańców protestujący przeciw nielegalnej rozbudowie spalarni odpadów w Miliczu. W trakcie obrad radni, zgodnie z wnioskiem radnych opozycyjnych, mieli omówić wydane przez Starostwo Powiatowe 11 września 2013 r. pozwolenie dla spółki Eco-ABC na budowę wiat stalowych na terenie spalarni i rolę w tym procederze wicestarosty Władysława Szydełki, który sporządził część konstrukcyjną projektu, a jego syn był pełnomocnikiem Eco-ABC przy staraniu się o pozwolenie na budowę. Na sesji starosta Jan Krzysztofik miał ponadto przedstawić informację na temat obecnego stanu prawnego i faktycznego w związku z postanowieniem wojewody dolnośląskiego, który 21 stycznia 2015 r. unieważnił pozwolenie wydane przez Starostwo w Miliczu na budowę wiat stalowych przez Eco-ABC.

Koalicja zarzuca
opozycji awanturę
Na poniedziałkowej sesji zjawiło się tylko 6 z 15 radnych: przewodniczący Rady Powiatu Marek Warkocz („Ziemia Milicka”), Paweł Wybierała, Piotr Zajiczek i Mirosław Drobina (DŚ XXI), Janusz Łabuda (PiS) oraz Dorota Folmer (MWS). Na sesję nie przybyło 9 z 10 radnych koalicji rządzącej w powiecie: starosta Jan Krzysztofik, członek zarządu powiatu Marcin Goczling, Krystyna Patalas, Grażyna Zalewska-Nowak i Stanisław Szocik („Ziemia Milicka”) oraz wicestarosta Władysław Szydełko, członek zarządu powiatu Wanda Wiśniewska, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Maciejak i Szymon Lew (PSL).
Na sesję oprócz radnych przybyło także ok. 20 osób - pracownicy Starostwa na czele z sekretarzem Adamem Aleksandrowiczem, prawnik Starostwa mec. Robert Wrzesiński, Małgorzata Walniczek z Cieszkowa i Piotr Psiuk z Tworzymirek Górnych (członkowie zarządu milickiego PiS), miliccy radni Rady Miejskiej z list DŚ XXI: Janusz Juchnowicz, Mariusz Owczarek i Leszek Żuber, byli kandydaci na radnych z DŚ XXI: Adam Jaskulski i Wioletta Owczarek, były przewodniczący Rady Powiatu Janisław Kaczmarek, radny Rady Miejskiej Cezary Sierpiński („Ziemia Milicka”), Powiatowy Lekarz Weterynarii Józef Witek, wiceprezes MSPDION Iwona Górnicka, kierownik milickiego biura DZMiUW Piotr Oskwarek (w latach 2006-2010 wicestarosta milicki) oraz trzech mieszkańców Milicza niezwiązanych z żadnym środowiskiem politycznym.
O godz. 14, o której miała rozpocząć się sesja, przewodniczący Rady Powiatu Marek Warkocz poinformował, że sesja zwołana na wniosek 4 radnych DŚ XXI i PiS nie może się odbyć, gdyż nie zezwala na to art. 17.1 statutu powiatu milickiego, który mówi, że „Rada Powiatu rozpoczyna obrady w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady”. Następnie przew. Warkocz przedstawił stanowisko radnych koalicji rządzącej, którzy uważają, że jedynym celem wnioskodawców sesji było wywołanie politycznej awantury. – Dlatego też radni koalicji stwierdzili, że nie mogą wziąć udziału w sesji nadzwyczajnej, której przedmiot jest nieokreślony i nie dotyczy kompetencji Rady Powiatu – mówił przew. Marek Warkocz dodając, iż zdaniem koalicji celem sesji w sprawie spalarni miało być nie rozwiązanie problemu, a jedynie jątrzenie w sprawie. – Jednocześnie radni koalicyjni oświadczają, że zobowiązali zarówno Zarząd Powiatu, jaki i przewodniczącego Rady Powiatu do umieszczenia w porządku obrad najbliższej zwyczajnej sesji punktu dotyczącego problemu spalarni przy szpitalu – powiedział na koniec przew. Warkocz, po czym wstał i wyszedł z sali obrad.
W momencie wychodzenia przew. Warkocza z sali radna Dorota Folmer z MWS nazwała zachowanie radnych koalicji skandalem. Z kolei radny Paweł Wybierała z DŚ XXI odwrócił się w stronę widzów i stwierdził, że jest mu przykro, iż koalicja rządząca w powiecie w ten sposób traktuje mieszkańców.

Głos komitetu
protestacyjnego
Następnie głos zabrał przedstawiciel mieszkańców protestujących przeciw nielegalnej rozbudowie spalarni Leszek Żuber. Milicki radny przeczytał oświadczenie komitetu protestacyjnego, które sprzeciwia się funkcjonowaniu spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych należącej do spółki Eco-ABC. – Osiedliliśmy się na tym terenie, wybudowaliśmy domy, często inwestując dorobek życia, w przekonaniu, że nic nie zakłóci naszego spokoju, tym bardziej że plany zagospodarowania przewidywały na tym terenie funkcjonowanie jedynie szpitala z jego infrastrukturą, a nie spalarni odpadów obsługującej nie tylko cały Dolny Śląsk, a również sąsiadujące województwa. Dzisiaj dorobek naszego życia traci na wartości, maleje zainteresowanie jego zakupem przez potencjalnych kupców, a osoby przyglądające się działkom budowlanym z niepokojem patrzą w kierunku dymiących kominów – mówił Leszek Żuber dodając, że do komitetu protestacyjnego docierają informacje o zwiększającej się ilości chorób związanych z drogami oddechowymi u dzieci i dorosłych. – Cały czas żyjemy w ciągłym strachu przed mogącą wystąpić awarią, podczas której z racji najbliższego sąsiedztwa bylibyśmy pierwszymi poszkodowanymi, zwłaszcza że obiekt jako samowola budowlana nie posiada odbiorów technicznych, które zapewniałyby funkcjonowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa – oświadczył w trakcie spotkania Leszek Żuber podkreślając, że spółka Eco-ABC jest ważniejsza od mieszkańców i wolno jej funkcjonować nawet niezgodnie z przepisami prawa, a Starostwo Powiatowe w Miliczu od początku powstania „problemu” tzw. spalarni było stroną i współtwórcą całego zamieszania.
Milicki radny dodał, że nie uspokajają go kontrole WIOŚ, które wykazują, że spalarnia w Miliczu nie ma przekroczonej emisji zanieczyszczeń. Jak mówił L. Żuber, niedawno WIOŚ zamknął podobną do milickiej spalarnię odpadów medycznych w Bielsku-Białej, gdzie wykazano wielokrotne przekroczenie emisji do atmosfery metali ciężkich, dioksyn i furan. Milicki radny dziękował też za wsparcie dla komitetu protestacyjnego, którego udzielił poseł Piotr Babiarz z PiS i lider nieformalnej grupy „Bielszczanie przeciw spalarni” Jacek Zachara.
Oburzenie posła
Babiarza
Po kilku minutach na salę obrad przyjechał poseł Piotr Babiarz, który stwierdził, że niezrealizowanie porządku sesji przez radnych koalicji jest skandalem. – Nie wiem, czego obawiają się radni koalicji i członkowie zarządu powiatu, a przede wszystkim obecny burmistrz Milicza i starosta milicki – mówił poseł P. Babiarz, który przypominał, iż to powiat w 2012 roku sprzedał „kotłownio-spalarnię” spółce Eco-ABC z Bełchatowa. – Być może w tej sprawie nie chodzi o dobro mieszkańców, ale o układy kolesiowsko-partyjne – stwierdził z mównicy poseł Babiarz dodając, że ma przekonanie, iż „grupa osób” próbuje „coś” ukryć w sprawie spalarni. – Czas podjąć radykalne decyzje, bo tak dalej być nie może. Obowiązkiem radnego jest służyć mieszkańcom – stwierdził poseł Babiarz, nazywając radnych koalicyjnych w powiecie „ludźmi, którzy służą swoim grupom interesów, a nie mieszkańcom Milicza”.
Po pośle głos zabrał także radny Paweł Wybierała, który zachowanie radnych koalicji rządzącej nazwał lekceważeniem mieszkańców, a niestawienie się radnych na sesję „aroganckim zachowaniem”. – Jestem mocno rozczarowany postawą starosty Krzysztofika. To przecież nie za jego rządów w Starostwie łamano prawo. Dziś starosta Jan Krzysztofik swoim zachowaniem wziął za to łamanie prawa odpowiedzialność – stwierdził radny Wybierała, który powiedział też, że udział wicestarosty Władysława Szydełki w projektowaniu wiat stalowych na terenie spalarni już dawno powinien się zakończyć jego odwołaniem z funkcji.
Mocno poruszona postępowaniem radnych koalicyjnych była także Dorota Folmer z MWS, która całe zamieszanie nazwała „kolejnym aktem bezprawia”. Po spotkaniu oburzony zachowaniem władz powiatu był radny Rady Miejskiej Mariusz Owczarek. – Czas traktować społeczeństwo Milicza w sposób podmiotowy, a nie przedmiotowy. Dzisiaj mam ogromne wątpliwości czy Starostwo Powiatowe broni i strzeże interesów mieszkańców czy też bardziej interesów spółki Eco-ABC. Ubolewam nad tym, że na sesję nie przybył wicestarosta Władysław Szydełko, który po raz kolejny nie miał odwagi spotkać się z mieszkańcami – mówił radny Owczarek. W tym czasie z sali obrad w kierunku Starostwa Powiatowego pojechał radny Wybierała, który zawiózł do Biura Rady kolejny wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji w sprawie milickiej spalarni, pod którym podpisali się radni DŚ XXI, J. Łabuda z PiS oraz D. Folmer z MWS.

dodał: jsl
 
 
Kalendarz
Kalendarz

wtorek
31 stycznia 2023

pn wt śr cz pt sb nd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
 
Linki milickieStarostwo PowiatoweGmina MiliczPolicja w MiliczuUrząd SkarbowyZespół Szkół
przy ul. Trzebnickiej
Stowarzyszenie
Dolina Baryczy
Gmina CieszkówNadleśnictwo MiliczTechnikum Leśne
w Miliczu
Gmina KrośniceI LO w MiliczuOSiR w MiliczuBank Spółdzielczy
w Miliczu
 
Nasz adres
Redakcja Głosu Milicza
56-300 Milicz
ul. T. Kościuszki 22
tel. 71-3830-021, 71-3831-189
sekretariat@glosmilicza.pl
 
Skład redakcji
Redaktor naczelna:
Jolanta Sławenta
Dziennikarze:
Bartosz Jakubowski
Agnieszka Kaczmarek
Alicja Szczepańska-Sikorska
Agnieszka Jezierska
Ewa Morozowicz
 
© 2004 Głos Milicza Wszelkie prawa zastrzeżone

Drivers... start Your engines
by jPORTAL 2